X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18439
Przesłano:

System operacyjny. Zakładanie drzewa katalogów. Konspekt lekcji informatyki w klasie IV - lekcja obserwowana, otwarta

Konspekt lekcji w kl. IV

Przedmiot: Zajęcia komputerowe

1. Temat jednostki metodycznej System operacyjny

2. Temat jednostki lekcyjnej Zakładanie drzewa katalogów.
3. Cele lekcji:

a) ogólne
• Uczeń wie co to jest katalog.
• Uczeń potrafi tworzyć różnymi metodami katalogi oraz podkatalogi.

b) szczegółowe
• Uczeń wie jak potrafi rozbudowywać struktury katalogów.
• Uczeń umie wyświetlać w oknie Eksploratora Windows utworzone drzewa folderów.
• Uczeń potrafi nadawać katalogom nowe nazwy.
• Uczeń wie co to jest ścieżka dostępu.
• Uczeń postępuje wg. poleceń nauczyciela
• Uczeń jest świadomy zagrożeń wnikających z nieprawidłowego użytkowania komputera
• Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji

4. Metody pracy nauczyciela metoda laboratoryjna, wykład informacyjny, opis z pokazem, ćwiczenia praktyczne

5. Środki dydaktyczne: projektor, prezentacja flash player, materiały ćwiczeniowe

6. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna

7. Czas trwania lekcji 45 minut

8. Prowadzący lekcję: mgr inż. Edyta Stanisławska


Przebieg lekcji

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego • Przywitanie się z klasą
• Sprawdzenie listy obecności
• Podanie tematu lekcji

II. Poznanie faktów i opracowanie nowego materiału
• Nauczyciel informuje uczniów jaki jest cel lekcji
• Nauczyciel przedstawia uczniom w formie animacji prezentację flash (wykonanie w darmowym oprogramowaniu prezi.com) dotyczącą wprowadzenia do tematu lekcji.

III. Kształtowanie pojęć
• Nauczyciel tłumaczy uczniom co to jest katalog i w jaki sposób tworzy się strukturę katalogów.

IV. Wiązanie teorii z praktyką
• Nauczycie wyświetla w formie animacji ćwiczenia do wykonania (każdy uczeń tworzy identyczną strukturę katalogów)

• Uczniowie, którzy szybciej wykonają zadanie, muszą w każdym podfolderze zamieścić jeden podfolder o nazwie KLASA_X.

V. Kształtowanie umiejętności
• Nauczyciel rozdaje uczniom schemat drzewa folderów, który muszą wykonać samodzielnie (załącznik 2).

VI. Utrwalenie wiadomości
• Nauczyciel pyta uczniów jak wykonali poszczególne fragmenty zadania.

VII. Kontrola i ocena
• Nauczyciel sprawdza prawidłowość wykonania zadania przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.