X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18387
Przesłano:

Skala na mapie - scenariusz zajęć

KONSPEKT LEKCJI Z MATEMATYKI

Klasa: VI szkoła podstawowa
Czas trwania lekcji : 45 minut

TEMAT: SKALA NA PLANACH I MAPACH-ćwiczenia

CELE LEKCJI:

Uczeń:
1. Przypomnienie wiadomości o skali na planach i mapach.
2. Potrafi podać odległość na mapie między dwoma miastami a na planie między ulicami.
3. Umie stosować zamianę centymetrów na metry i kilometry.
4. Umie zamienić odległość na mapie i planie na odległość w terenie.
5. Zna rodzaje skali i potrafi podać przykłady skali.
6. Ćwiczenia z atlasem geograficznym mające na celu biegłe podanie rzeczywistej odległości w różnych jednostkach.


METODY I FORMY PRACY:

1. Praca z podręcznikiem.
2. Zajęcia praktyczne.
3. Praca indywidualna w zeszycie.
4. Pogadanka .

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

1. Podręcznik
2. Tablica, kreda, przybory geometryczne.
3. Mapa Polski.
4. Atlasy geograficzne.


PRZEBIEG LEKCJI :

I WPROWADZENIE:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie i ocena pracy domowej.
2. Nauczyciel prosi o przypomnienie rodzajów oraz podanie przykładów skali.


II ROZWINIĘCIE:

1. Nauczyciel przypomina sposoby poprawnego zapisu matematycznego skali.
2. Uczniowie podają rodzaje i definicje poszczególnych skali oraz przykłady.
3. Nauczyciel prosi o wykreślenie w zeszytach kwadratu o boku 2 cm w skali 2:1, 1:1 oraz 1:2.
4. Uczniowie mierzą linijką odległości w atlasach geograficznych na mapie między miastami i zapisują kolejno na tablicy zmierzony wymiar, który na podstawie skali zamieniają na odległość w terenie.
5. Uczniowie przeliczają podaną odległość na metry i kilometry w terenie.
6. Nauczyciel podaje zadania do samodzielnego rozwiązania.

Nauczyciel sprawdza czy uczniowie prawidłowo rozwiązują zadania jeśli popełniają błędy to
ponownie tłumaczy jak należy wykonać prawidłowo zadanie.


III PODSUMOWANIE:

1. Krótkie zestawienie wiadomości poznanych na danej jednostce lekcyjnej.
2. Ocena uczniów za aktywność.

IV PRACA DOMOWA

Na wykonanych przez siebie mapach lub planach podać 10 odległości w rzeczywistych wymiarach między
różnymi miejscami .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.