X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18334
Przesłano:

Konkurs wiedzy "1 z 10" dla uczniów klas szóstych

Konkurs ten zainicjowałam w szkole rok temu. Przygotowałam go, nawiązując do teleturnieju: „Jeden z dziesięciu”. Konkurs sprawdza wiedzę uczniów, a udział w nim daje im dużą satysfakcję. W ubiegłym roku szkolnym przeznaczony był on dla uczniów klas piątych i szóstej, gdyż w szkole był tylko jeden oddział klasy szóstej. Konkurs spodobał się uczniom, jak również nauczycielom, w związku z tym został wpisany w harmonogram całorocznych imprez szkolnych na następny rok. W obecnym roku szkolnym planuję przeprowadzić konkurs dla uczniów klas szóstych. Konkurs ma formę ustną i przeprowadzany jest w przeddzień zakończenia roku szkolnego, by uczniowie mogli zaprezentować wiadomości zdobyte podczas całorocznej pracy. Przygotowano 450 pytań (po 30 z każdej dziedziny). Pytania obejmują materiał z zakresu wszystkich przedmiotów szkolnych, a także z literatury, ortografii, życia Szkoły, wiedzy ogólnej, dostosowane do poziomu edukacji uczniów. W przygotowanie konkursu włączyli się wszyscy nauczyciele uczący w klasach piątych i szóstej, a także opiekun Samorządowej Rady Uczniowskiej. Poprowadzenia konkursu podjęła się Opiekunka SRU wraz z dwójką uczniów z SRU, których zadaniem było:

a) odbieranie utraconych przez zawodników szans (przebijanie baloników lotką),
b) przynoszenie zawodnikom przyznanych punktów (cukierków – wrzucanie ich do wcześniej przygotowanych pojemników, znajdujących się przy uczestnikach).

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Zawodnicy wchodząc na salę (przy zgromadzonej już widowni), losują numerki miejsc (od 1 do 10), które zajmą. Gdyby chętnych do GRY, było więcej niż dziesięciu uczniów, wśród losów z numerkami, będą przygotowane także puste losy (ze słodką niespodzianką: nagrodą pocieszenia – do uzgodnienia). W koszyczku z losami przygotowano tyle losów, ilu chętnych do gry.

2. Uczestnicy zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerkami, pozostali chętni do gry zgłaszają się po „słodkie niespodzianki”.

3. Pomocnicy zajmują wyznaczone miejsca.

4. Prowadzący:
- wita uczestników,
- przedstawia JURY,
- zapoznaje wszystkich z REGULAMINEM GRY,

5. Rozpoczyna się gra. Jako pierwszy odpowiada zawodnik, który wylosował miejsce z numerem 1, następnie kolejni, zgodnie z Regulaminem gry.

6. Zawodnik, który utraci wszystkie szanse, tzn. odpadnie z gry, odchodzi na bok.

7. Po zakończeniu ostatniego etapu gry: podsumowanie punktów przez Komisję, wypisanie dyplomów.

8. Rozdanie nagród zwycięzcom przez Przewodniczącego JURY.
Zdobywcy I, II, i III miejsca otrzymują nagrody książkowe, a pozostali – dyplomy.

9. Podziękowania: JURY i wszystkim uczestnikom.

10. Brawa dla wszystkich uczestników gry, którzy teraz zabierają nagromadzone przez siebie w czasie gry cukierki – punkty.

11. Uporządkowanie sali po konkursie.

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie bierze udział 10 uczestników z klas szóstych.

2. Każdy uczestnik na starcie otrzymuje trzy szanse (trzy baloniki).

3. Za błędną odpowiedź uczestnik traci jedną szansę (przebijamy balonik).

4. W pierwszym etapie konkursu biorą udział wszyscy uczestnicy.

5. Uczestnik ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi.

6. W trzech pierwszych rundach prowadzący zadaje kolejno uczestnikom po jednym pytaniu (w każdej rundzie).

7. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt (cukierek).

8. Do kolejnego etapu gry przechodzą uczestnicy, którzy zachowali przynajmniej jedną szansę (balonik).

9. W drugim etapie gry prowadzący zadaje pytania uczestnikom podobnie jak w pierwszym etapie, z tą różnicą, że uczestnicy sami wyznaczają pytanego.

10. Wyznaczanie rozpoczyna zawodnik, który udzieli pierwszej poprawnej odpowiedzi.

11. Za każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymuje jeden punkt (cukierek).

12. Etap drugi trwa do momentu, aż pozostanie tylko trzech zawodników z zachowaną przynajmniej jedną szansą.

13. W trzecim etapie bierze udział trzech zawodników, którzy na starcie otrzymują trzy nowe szanse (baloniki).
Dla uczestników tego etapu przygotowano nagrody książkowe i dyplomy.

14. Za szanse zachowane z poprzedniego etapu uczestnicy otrzymują po dziesięć punktów (cukierków) za każdą zachowaną szansę.

15. W ostatnim etapie gry uczestnicy także wyznaczają kolejnego pytanego (podobnie jak w poprzednim etapie, wyznaczanie rozpoczyna zawodnik, który udzieli pierwszej poprawnej odpowiedzi) z tą różnicą, że zawodnik może wyznaczyć do odpowiedzi samego siebie.

16. Za każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymuje jeden punkt (cukierek).

17. Gra trwa do momentu, aż ostatni z uczestników utraci ostatnią szansę (balonik) lub skończą się przygotowane pytania.

18. Gdy pozostanie tylko jeden uczestnik gry, zadajemy mu pytania aż do utraty ostatniej szansy (balonika), dzięki temu może on zgromadzić większą ilość punktów (cukierków).

19. Przygotowany został zestaw 450 pytań z piętnastu następujących dziedzin:
- j. polski,
- j. angielski,
- matematyka,
- przyroda,
- historia,
- informatyka,
- muzyka,
- plastyka,
- technika,
- religia,
- sport,
- literatura,
- ortografia,
- z życia Szkoły,
- ogólne.

20. Wygrywa uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów (cukierków).

21. Zebrane przez zawodników w czasie konkursu punkty - cukierki, stają się ich własnością - nagrodą za podjęcie trudu udziału w konkursie.

22. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwa trzyosobowa Komisja:

- Przewodniczący: pilnuje przebiegu całości konkursu. Ma przed sobą zestaw pytań i pilnuje, aby Prowadzący zadawał kolejne pytania zgodnie z numeracją.

- Jeden z członków Komisji zapisuje: przyznawane zawodnikom punkty, które potem zsumuje. Odnotowuje także utracone szanse.

- Drugi z członków Komisji: pilnuje czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi przez uczestnika (10 sekund). Jeśli czas odpowiedzi minie, informuje o tym (dzwoneczkiem), uczestnik nie zdobywa punktu, traci szansę, natomiast gra toczy się dalej. Nie należy jednak przerywać zawodnikowi płynnie udzielanej odpowiedzi.

POTRZEBNE POMOCE:

- dwa zestawy pytań (dla Prowadzącego i Przewodniczącego Komisji),

- lista uczestników przygotowana do odnotowywania punktów zdobywanych przez konkretnych zawodników (dla jednego z Członków Komisji),

- zegar z sekundnikiem do kontrolowania i dzwoneczek do obwieszczania upływu czasu przeznaczonego na odpowiedź (dla drugiego z Członków Komisji),

- baloniki (30 + 9) – szanse,

- cukierki (450 + 120) – punkty,

- pojemniczki na cukierki (kubeczki plastikowe 10 + 3),

- tabliczki z numerkami (od 1 do 10),

- koszyczek na cukierki (dla ucznia pomagającego w przyznawaniu punktów – udzielaniu cukierków),

- lotka (dla ucznia pomagającego w odbieraniu utraconych przez zawodników szans –baloników),

- trzy książki oraz dyplomy na nagrody dla laureatów,

- tabliczka z napisem: JURY,

- taśma klejąca, dwustronna taśma klejąca do przyklejenia numerków oraz kubeczków na cukierki, nożyczki, sznurek do przywiązania baloników, długopisy (dla prowadzącego turniej i JURY), teczki na pytania i dokumenty.

Uwaga: trzeba przygotować odpowiednie miejsca (10 i 3) dla uczestników i stolik dla JURY.


PRZYKŁADOWE PYTANIA:

1. Historia
Podaj imię najwybitniejszego władcy żydowskiego, który panował w X w. p.n.e. i słynął z mądrości i wielkiej sprawiedliwości (związana z nim jest historia dwóch kobiet, które kłóciły się o dziecko).
Odp. Salomon.

2. Matematyka
Ile stopni wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie?
Odp. 180°

3. Religia
Co oznacza słowo „protoewangelia” i co zapowiada?
Odp. Pierwsza Ewangelia (Dobra Nowina), zapowiada przyjście na świat Zbawiciela i wyzwolenie z niewoli zła.

4. Informatyka
Słowo Windows oznacza: pokój, schody, drzwi czy okna?
Odp. Okna.

5. J. polski
Co to jest interpunkcja?
Odp. Zasady użycia znaków przestankowych.

6. Ogólne
Kiedy obchodzimy Dzień Matki?
Odp. 26 maja.

7. Literatura
Kto jest autorem serii książek pt. „Opowieści z Narnii”?
Odp. C.S. Lewis.

8. Przyroda
Wymień państwa, z którymi sąsiaduje Polska.
Odp. Białoruś, Czechy, Litwa, Ukraina, Niemcy, Rosja, Słowacja.

9. Technika
Podaj numer telefonu alarmowego?
Odp. 112

10. Z życia Szkoły
Kto w tym roku szkolnym został wybrany przewodniczącym Szkolnej Rady Uczniowskiej?
Odp. ...

11. J. angielski
Gdzie mieszka królowa Elżbieta II?
Odp. W Buckingham Palace

12. Sport
Z jakich dyscyplin składa się pięciobój nowoczesny?
Odp. Strzelanie, szermierka szpadą, pływanie, jeździectwo - skoki przez przeszkody, bieg przełajowy.

13. Plastyka
Jak nazywamy okrągłe okno wypełnione kamienną koronką przypominającą widziany z góry kwiat róży?
Odp. Rozeta.

14. Muzyka
Jak nazywa się węgierski taniec ludowy, złożony z powolnego wstępu i bardzo szybkiego tańca?
Odp. Czardasz.

15. Ortografia
Wymień spółgłoski, po których piszemy „rz”.
Odp. p, b, t, d, k, g, ch, j, w.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.