X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1833
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III: "Jestem dzieckiem tego świata"

Cele: -uczeń zna swoje prawa;
-dostrzega różnice i podobieństwa miedzy ludźmi;
-potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, negocjacja, godność, respektować:
-rozpoznaje na mapie i globusie kontynenty;
Metody: - waloryzacyjna: drama, burza mózgów;
- operatywna: praktycznego działania
- dyskusja, pogadanka
Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa.
Środki dydaktyczne: piłeczki w różnych kolorach, ilustracje przedstawiające dzieci różnych ras, listy od dzieci, cukierki, globus, mapa .

Przebieg zajęć:
1. Określanie podobieństw i różnic pomiędzy ludźmi zamieszkującymi różne kontynenty :
-oglądanie ilustracji dzieci z różnych kontynentów,
-odszukanie kontynentów na mapie świata , globusie
-pogadanka na temat cech wyglądu ludzi.

2. Ćwiczenia integrujące. Dzieci siedzą w kręgu:
- mówią do siebie( podając sobie ręce) coś miłego;

- jedno z dzieci dostaje dwie piłeczki w różnych kolorach (np.: białą i czerwoną). Podaje swojemu sąsiadowi białą piłeczkę i mówi: „Jestem podobny do ciebie, bo ...”. Następnie podaje mu czerwoną piłeczkę i mówi: „Różnię się od ciebie, bo...”.Dzieci kolejno podają sobie piłeczki i mówią w czym są do siebie podobne, a czym się różnią. (E. Suska, V. Kwiatkowska „Praktyczny poradnik dla nauczyciela”).

3. Burza mózgów. - rozmowa z dziećmi o różnicach i podobieństwach między ludźmi:
- różnice: kolor skóry oczu, język (mowa), kultura, przyzwyczajenia,
- podobieństwa: budowa ciała, jedna mama, takie same prawa.

4.Głośne odczytanie przeez dzieci wiersza pt.
„O prawach dziecka”.
Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata nie mieszka już z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

5. Pogadanka na temat :
- jakie prawa mają wszystkie dzieci niezależnie od płci, stanu zdrowia i zamożności rodziców?
- czy przyjemnie jest różnić się od innych, dlaczego tak, dlaczego nie?
- wprowadzenie pojęć: dyskryminacja, tolerancja, negocjacja, godność, respektować
- uświadomienie dzieciom, że uszanowanie odmienności u innych świadczy o dojrzałości (dorosłości).

6. Zapoznanie dzieci, gdzie szukać spisanych praw i obowiązków dzieci.
Konwencja Praw Dziecka – co to za księga.

7. Praca w grupach. Podział na 4 grupy , poprzez wylosowanie 4 rodzajów cukierków;
-czy jest coś co lubią wszystkie dzieci na całym świecie?

8. Grupy odczytują listy od dzieci z różnych kontynentów. (Nauczyciel może skonstruować listy, tak aby pomogły rozwiązać problemy tkwiące w zespole klasowym.)
-Analizują problem , o którym piszą dzieci w listach,
-Próbują nazwać prawo , o których dzieci chcą poinformować swoich rówieśników
-dzieci zapisują lub zapamiętują swoje wnioski.

9.Głośne odczytywanie listów i prezentacja wniosków poszczególnych grup. Dyskusje.

10.Wspólne ustalenie praw dzieci na podstawie problemów zawartych w listach. Układanie listy praw na tablicy.
1. Prawo do życia i rozwoju.
2. Prawo do wychowania w rodzinie.
3. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
4. Prawo do tajemnicy korespondencji.
5. Prawo do nauki.
6. Prawo do życia bez przemocy.
11. Zapis listy praw do zeszytu.

12. Nauka piosenki „Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele” zespołu Gawęda.

12. Wykonanie w grupach prac plastycznych techniką collage: Moje prawa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.