X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1828
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Konspekty lekcji języka niemieckiego w oparciu o klasowy program zajęć profilaktyczno - wychowawczych "Jak być tolerancyjnym?"

Lekcje przeznaczone do realizacji w trzeciej klasie gimnazjum

Temat: Co to jest tolerancja?
Cel główny: Poznanie słownictwa dotyczącego tolerancji, nietolerancji i problemów ludzi
niepełnosprawnych.

Cele operacyjne: Uczniowie podają swoje skojarzenia związane z hasłami: tolerancja
( Toleranz) i ludzie niepełnosprawni ( Behinderte).
Uczniowie szukają odpowiednich wyrażeń w słowniku polsko – niemieckim.
Uczniowie opisują historyjkę obrazkową, wykorzystując podane słownictwo.
Uczniowie wymieniają kłopoty ludzi niepełnosprawnych.
Uczniowie łączą logicznie dwie części zdania.
Uczniowie tworzą rzeczowniki od przymiotników związane z tematem lekcji.
Uczniowie dopasowują przymiotnik do danego zdania, np.:
On/Ona nie potrafi mówić. – On/Ona jest ............................

Przebieg lekcji

1. Wyjaśnienie tematu i celu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz: tolerancja ( Toleranz) a uczniowie podają po polsku swoje skojarzenia.
3. Uczniowie otrzymują słowniki polsko – niemieckie, szukają odpowiedników niemieckich do podanych przez siebie skojarzeń, a następnie zapisują je na tablicy i w zeszytach.
4. Uczniowie powtarzają za nauczycielem nowe wyrazy ( ćwiczenie wymowy).
5. Pary uczniów otrzymują historyjki obrazkowe wraz z odpowiednim słownictwem. Wybrani uczniowie odczytują kolejne wyrazy i nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo, wykorzystując materiały wizualne, demonstrację, Nauczyciel pokazuje przy użyciu gestów i mimiki znaczenia wyrazów.
6. Uczniowie opowiadają i rekonstruują historię zdarzeń na podstawie rysunków i podanego słownictwa.
7. Uczniowie odpowiadają pisemnie na pytanie: Jakie trudności miała osoba przedstawiona na rysunkach i dlaczego ?
8. Uczniowie otrzymują ćwiczenie polegające na logicznym połączeniu zdań – „Z jakimi problemami borykają się niepełnosprawni i ich rodziny?” ( praca w parach)
9. Uczniowie odczytują rozwiązania.
10. Na zakończenie lekcji uczniowie podają po 3 przykłady zachowań nietolerancyjnych i agresywnych. Wykorzystują do te do celu słowniki.
11. Uczniowie odczytują swoje rozwiązania.
12. Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się w domu nad problemami i potrzebami ludzi niepełnosprawnych.

Temat: Każdy z nas jest inny.

Cel główny: Poznanie problemów dzieci i ludzi niepełnosprawnych.
Rozwijanie sprawności językowych.

Cele operacyjne: Uczniowie opisują obrazki, dostrzegają potrzeby ludzi
niepełnosprawnych.
Uczniowie podają swoje skojarzenia związane z hasłem:
„Integrować zamiast izolować”.
Uczniowie poznają słownictwo związane z integracją
niepełnosprawnych z ludźmi w pełni sprawnymi.
Uczniowie rozwijają sprawność słuchania ze zrozumieniem, wykonują
ćwiczenia typu: prawda/fałsz oraz wielokrotnego wyboru.
Uczniowie piszą notatkę o danej osobie na podstawie usłyszanych
informacji i podanego słownictwa.

Przebieg lekcji

1. Utrwalenie materiału z poprzedniej lekcji. Nauczyciel przyczepia do tablicy karteczki z napisami (wyrażeniami) w języku polskim i języku niemieckim. Uczniowie przyporządkowują właściwe znaczenia wyrazów.
2. Uczniowie w parach otrzymują obrazki jako bodźce (impulsy) do zastanowienia się nad potrzebami ludzi niepełnosprawnych. Nauczyciel zadaje pytania do obrazków: Dlaczego ta postać jest z boku?, Jak czuje się ta osoba?, Jak reagują inni?
3. Nauczyciel zapisuje i wyjaśnia słownictwo związane z integracją ludzi niepełnosprawnych.
4. Uczniowie układają 4 zdania z wybranymi przez siebie wyrażeniami i zapisują je w zeszytach.
5. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Jak zachowujemy się wobec osób niepełnosprawnych?, Czy pomagamy im chętnie?, Czy widziałbyś chętnie w swojej klasie kolegów niepełnosprawnych?
6. Uczniowie słuchają dwukrotnie tekstu pt. „Wywiad z Georgiem”.
7. Nauczyciel wyjaśnia dwa ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia danego tekstu: ćwiczenie wielokrotnego wyboru i ćwiczenie „prawda/fałsz”.
8. Uczniowie odczytują rozwiązania.
9. Uczniowie piszą notatkę o Georgu, wykorzystując usłyszane informacje i podane przez nauczyciela słownictwo.- „Czego dowiedziałeś się o Georgu?”
10. Uczniowie, którzy nie wykonają zadania na lekcji, dokończą je w domu.
11. Jako pracę domową uczniowie otrzymają „tekst lukowy”, który uzupełnią podanymi przez nauczyciela wyrazami.


Bibliografia: Podręcznik z ćwiczeniami „ alles klar 2b” wydawnictwo WSiP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.