X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18267
Przesłano:

Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na tle grupy rówieśniczej

Informacja o dziecku
Imię i nazwisko dziecka: ...................
Urodzony: ........................
Miejsce zamieszkania: ..........................
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa ..........................
Klasa: ........................................
Powód skierowania: bardzo wolne tempo pracy

xxxxxxxxxxx uczęszcza do klasy .......................... Szkoły Podstawowej.

I.Osiągnięcia dydaktyczne
Uczeń nie ma trudności w nauce, osiąga bardzo dobre i dobre wyniki. xxxxxxxxxxx ma wysoką wiedzę ogólną, jednak bardzo wolne tempo wykonywania i realizowania poszczególnych czynności podczas lekcji nie pozwala mu na zaprezentowanie wyników swojej pracy i wykazanie się na forum klasy. xxxxxxxxxxxxxxx wykonuje zadania bardzo powoli lecz starannie i dokładnie, zwracając uwagę na szczegóły. Zawsze doprowadza rozpoczęte zadanie do końca, jednak musi być kontrolowany przez nauczyciela aby przywołać jego uwagę na wykonywanej czynności. Często zadania te kończy na przerwie, co uniemożliwia mu aktywność zabawową lub odpoczynek. Proszony jednak by wyszedł na odpoczynek, uparcie kończy zaległe zadania.

II.Funkcjonowanie społeczne ucznia
xxxxxxxxxxxxx wykazuje wrażliwość w rozumieniu i przestrzeganiu norm funkcjonowania społecznego. Uczeń nie sprawia problemów wychowawczych, zdarzyły się, epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych (zauważone po powrocie dziecka ze szpitala). Chłopiec lubi kontakty z innymi dziećmi, nie tylko ze swojej klasy, jest przez nich lubiany i akceptowany. W czasie przerw nawiązuje prawidłowe relacje społeczne, chociaż z reguły nie jest inicjatorem zabawy.

III.Funkcjonowanie emocjonalne
Nie zauważa się trudności w sferze emocjonalnej. xxxxxxxxxxxxx dobrze czuje się w grupie rówieśniczej, lubi przychodzić do szkoły. Jest pogodny, wesoły, samodzielny.
IV.Rozwój mowy
Prawidłowy rozwój mowy.
V.Motywacja do nauki
Uczeń wkłada dużo wysiłku w zdobywanie wiedzy. Zawsze ma odrobione zadania, uczestniczy w konkursach, pracach dodatkowych. Zawsze zgłasza się do zadań nadobowiązkowych.

Opinię sporządzono na podstawie codziennych obserwacji dziecka na prośbę matki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.