X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18184
Dział: Gimnazjum

Owady - najwyżej uorganizowane bezkręgowce. Konspekt dla kl. II gimnazjum

Temat: Owady – najwyżej uorganizowane bezkręgowce.

1.Cele dydaktyczne:
A. Wiadomości:
- przedstawienie anatomii i morfologii owada;
- zapoznanie z elementami budowy ciała owada (głowa, tułów i odwłok)
- omówienie budowy i funkcji wybranych układów wewnętrznych (oddechowy, krwionośny, nerwowy, pokarmowy, szkieletowy).
B. Umiejętności:
- prawidłowe wskazanie (na rysunkach, schematach) najważniejszych elementów budowy (zewnętrznej i wewnętrznej) owada;
- wyrabianie umiejętności poprawnej i wnikliwej obserwacji;
- wykorzystanie wiadomości poznanych na lekcji;
- operatywne posługiwanie się zdobytą i posiadaną wiedzą;
- umiejętnie wyjaśnienie pojęć: omatidia, tchawki, przetchlinki, aparat gębowy.
C. Postawy:
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, postawy badawczej;
- uzasadnianie swych wypowiedzi i poprawne formułowanie wniosków;
- aktywny udział w lekcji.
2. Metody dydaktyczne:
- dyskusja, wykład, ćwiczenia, obserwacje
3. Środki dydaktyczne:
- tablica i kreda;
- książka i zeszyt przedmiotowy;
- ćwiczenia, karty pracy (schematy), krzyżówka, plansze, okazy owadów;
- film przyrodniczy "Zdobywcy Ziemi - stawonogi (wyd.OPERON)


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Faza wstępna:
a)sprawdzenie listy obecności
b)powtórzenie wiadomości z ostatnich lekcji
2. Faza realizacyjna:
a)Morfologia owada (budowa zewnętrzna):
- głowa (tu znajduje się: aparat gębowy, czułki oraz jedna para oczu złożonych, które zbudowane są z małych oczek prostych – omatidiów)
- tułów (składa się z trzech segmentów, z każdego segmentu wyrasta jedna para odnóży, a z drugiego i trzeciego segmentu wyrastają skrzydła)
- odwłok (składa się z kilku segmentów; tu występują narządy dodatkowe np. żądło, pokładełko)
b)anatomia owada (budowa wewnętrzna):
UKŁAD ODDECHOWY: Występuje system rozgałęzionych rurek czyli tchawki, do których powietrze dostaje się przez przetchlinki.
UKŁAD KRWIONOŚNY: Składa się z serca zbudowanego z 6 komór, które leży po stronie grzbietowej. Układ ten jest otwarty i krew – hemolimfa wylewa się do jam ciała.
UKŁAD NERWOWY: Bardzo silnie rozwinięty, tworzą go: mózg, obrączka okołoprzełykowa i brzuszny łańcuszek nerwowy.
UKŁAD POKARMOWY: Składa się z aparatu gębowego, zróżnicowanego na odcinki przewodu pokarmowego i kończy się odbytem.
UKŁAD SZKIELETOWY: Brak szkieletu wewnętrznego. Chitynowy oskórek – sztywny i nieprzepuszczalny dla wody – chroni ciało owada i stanowi szkielet zewnętrzny.

3. Faza rekapitulacyjna:
a) powtórzenie wiadomości z lekcji;
b) krzyżówka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.