X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18182
Dział: Przedszkole

Bezpieczeństwo w przedszkolu

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu
W „Edukacji zdrowotnej” Ewy Syrek i Katarzyny Borzuckiej –Sitkiewicz czytamy, iż „promowanie bezpieczeństwa jest pilną potrzebą, ponieważ w Polsce te działania są zdecydowanie niewystarczające. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje promocję bezpieczeństwa jako działania na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym podejmowane przez jednostki, społeczności i organizacje w celu uzyskania i utrzymania stanu bezpieczeństwa”.
Edukacja zdrowotna ukierunkowana między innymi na bezpieczeństwo prowadzona wśród dzieci przedszkolnych oraz kolejnych etapach kształcenia przyniesie efekty. Dlatego też, bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola i poza nim to podstawowe zadania dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.
Zakres treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dotyczących bezpieczeństwa dziecka to:
1.Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu
2.Bezpieczeństwo podczas zabaw
3.Groźne urządzenia i przedmioty
4.Zagrożenia ze strony zwierząt
5.Niebezpieczne rośliny
6.Zagrożenia ze strony dorosłych
7.Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia
domowego dobytku.
Treści te powinny być utrwalane w czasie zajęć wychowawczo –dydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod i form pracy.
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna:
-być procesem ciągłym, systematycznym i kompleksowym,
-kształtować postawy i nawyki z zachowaniem określonych proporcji wiedzy i
działania,
-zapewnić dzieciom bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami omawianego
środowiska,
-analizować problemy za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych,
podkreślając znaczenie zajęć praktycznych i własnych doświadczeń,
-rozwijać u dzieci wrażliwość na niebezpieczeństwo, szczególnie w najbliższym
otoczeniu.
E. Wilga w swoim artykule „Zdrowie i bezpieczeństwo przedszkola” podkreśla, iż od chwili przestąpienia progu przedszkola przez dziecko nauczyciel cały czas czuwa nad jego bezpieczeństwem. Dlatego też:
-ustala kontrakt grupy /zawarte w nim są zasady zachowania się w sali, zasady
zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania
z zabawek/,
-zapoznaje dzieci z regulaminem zachowania się na placu przedszkolnym,
-zapoznaje dzieci z sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem na terenie
przedszkola i poza nim.
Jak pisał J. W. Goethe: „kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku”. Więc promujmy bezpieczeństwo wśród dzieci, a na pewno będą wiedziały jak unikać niebezpieczeństw lub jak sobie z nimi radzić.

Literatura:
1.E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz „Edukacja zdrowotna”. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
2.E. Wilga „Zdrowie i bezpieczeństwo przedszkola”

opracowała Joanna Lisiecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.