X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18166

Mieć taki dom. Scenariusz zajęć w klasie III

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III

BLOK TEMATYCZNY: Dom bezpieczne schronienie

TEMAT DNIA: Mieć taki dom.

TEMAT EDUKACJI MATEMATYCZNEJ: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Zadania różne.

CELE OGÓLNE:
- Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100.
- Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania.
- Wdrażanie do pracy w grupie.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- dodaje i odejmuje w zakresie 100,
- rozwiązuje zadania tekstowe,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach z edukacji matematycznej,
- myśli logicznie,
- współpracuje w grupie.

METODY PRACY:
- Podające – pogadanka, objaśnienie.
- Problemowe - metoda problemowa, metody aktywizujące (burza mózgów, gra dydaktyczna, ewaluacyjna - kosz i walizeczka, metoda rozwiązywania zadań – kruszenia).
- Eksponujące – pokaz.
- Praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe.

FORMY PRACY:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita,
- indywidualna zróżnicowana,
- grupowa zróżnicowana,
- grupowa jednolita.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zagadka,
- rebus,
- ilustracje (Szymon Matematyk, zamek, kosz i walizeczka, domki z liczbami),
- tablica demonstracyjna – dodawanie i odejmowanie zakresie 100,
- karty pracy ucznia (piramidy, domki, zamek)
- zadania z treścią,
- podręcznik ,,Razem w szkole” nr 5 s. 77-78,
- zeszyt ,,Razem w szkole” nr 5 s. 24,
- gra dydaktyczna – LOGICO PICCOLO,
- liczydła.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Rozpoczęcie zajęć zagadką matematyczną.

Nie wszystkie dzieci mnie lubią
i czasem spotyka mnie krytyka,
chociaż umiem myśleć, liczyć, mnożyć, dzielić.
Kłania się wam... (matematyka)

N. Matematykę bardzo lubi Szymon Matematyk (pokaz ilustracji przedstawiającej Szymona Matematyka), który zachęca was dzisiaj do liczenia.

2. Rachunek pamięciowy.

- Rozwiązywanie rebusów liczbowych.
N. pokazuje rebus (załącznik nr 1)
Uczniowie tworzą wyrazy, np.:
100lik
100lica
100noga itd.

- Ćwiczenia w liczeniu z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

- Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych – piramidy (załącznik nr 2).
N. Oblicz sumę dwóch sąsiednich liczb i wpisz ją w górnym rzędzie. Postępuj tak, aż dojdziesz do szczytu piramidy.

- Zabawa matematyczna – Wylosuj domek (załącznik nr 3).
Uczeń losuje domek, odczytuje z niego liczbę, dodaje do niej liczę podaną przez nauczyciela i podaje wynik.

3. Zapowiedź tematu zajęć.

Liczę ja, liczysz ty, liczymy my.

W czasie dzisiejszych zajęć z edukacji matematycznej będziemy obliczali sumy i różnice liczb w zakresie 100.
4. Samodzielne rozwiązywanie zadań: Podręcznik z ćwiczeniami, zadania 1 i 3 (s. 77-78)

5. Przeliczamy cegły w domkach – praca w grupach.
Uczniowie dodają liczby w domku. (załącznik nr 4)

6. Rozwiązywanie zadania z treścią metodą ,,kruszenia”- – praca w grupach.
- N. Przeczytaj dokładnie treść zadania.
- Uczniowie czytają cicho zadanie bazowe:

,,Kuba kupił książkę pt. ,,Mieć taki dom” za 34 złote i zbiór zadań z matematyki za 19 złotych. Do kasy dał 100 złotych.
- N. Pomyśl, co można obliczyć, wykorzystując treść i dane liczbowe zadania. Swoją wypowiedź zapisz w formie pytania. Tu przyjmujemy każdy twój pomysł.
- Uczniowie układają i zapisują rozmaite pytania do zadania.
- Odpowiadają na postawione pytania, układają do nich działania, wykonują obliczenia.
- Odrzucanie źle sformułowanych pytań.
7. Obliczanie sum i różnic – praca w parach.
Uczniowie rozwiązują zadanie (gra dydaktyczna – LOGICO PICCOLO)

8. Zadanie dodatkowe: Jak rozstawić straż wokół zamku? (załącznik nr 5)

9. Podsumowanie zajęć.
Samoocena i ocena pracy uczniów na zajęciach – kosz i walizeczka (załącznik nr 6).

10. Praca domowa: Zeszyt 5, zadania 3-4 (s. 24)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.