X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1815
Przesłano:

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik plastykoterapii: "Wiosna - chce się żyć"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Z ARTETERAPII

Problem: Trudności w określaniu swojej sfery motywacji i oczekiwań

Temat zajęć: WIOSNA - CHCE SIĘ ŻYĆ

Cele:
 pogłębianie u dzieci wyczucia pozytywnych aspektów życia
 refleksja nad samym sobą
 poznanie swojej sfery motywacji
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 rozwijanie sprawności manualnej
 kształcenie umiejętności współdziałania w grupie
 zaspokojenie potrzeby zabawy i samoakceptacji

Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy trzeciej

Metody i formy pracy: praca zbiorowa, grupowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: arkusze papieru, pisaki, kartki z namalowanym słońcem, marzanna,
kredki, farby plakatowe,papier kolorowy, kolorowe gazety,makulatura,
ścinki tkanin, klej, nożyczki, płyta z muzyką relaksującą

Literatura: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży” Klaus W. Vopel
Teoretyczne aspekty kalendarza wychowawcy” G. Gajewska A.Doliński
A.Szczęsna


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Powitanie, zabawa integracyjna:
Każde dziecko otrzymuje kartkę. Jego zadaniem jest narysować jak się dzisiaj czuje
( czy zaspany, uśmiechnięty,boli mnie co ś, zmęczony itd.).Po narysowaniu każdy pokazuje
swoją pracę. Grupa musi zgadnąć, jaki stan przedstawił autor. Zaprezentowane autoportrety
przyczepiają na tablicy.

Dzieci siedzą w kręgu. Każde dziecko wypisuje na trzech małych karteczkach co powoduje,
że człowiek nie ma chęci do działania ( lenistwo, strach, brak czasu, itd.). Pośrodku kręgu,
na arkuszu papieru jest namalowana marzanna ( która symbolizuje zimę, uśpienie), do której dzieci przyczepiają swoje kartki. Potem wszystkie hasła zostają odczytane.

Nauczyciel dzieli grupę na trzy zespoły poprzez losowanie kartek z nazwami wiosennych kwiatów ( krokusy, przebiśniegi, pierwiosnki ). Każda grupa otrzymuje arkusz papieru
z namalowanym słońcem. Na promieniach ma wypisać te cechy, zdarzenia,itp., które sprawiają , że człowiek ma ochotę działać. Po wykonaniu pracy, grupy prezentują swoje słońca i umieszczają wokół marzanny. Rozmowa z dziećmi na temat tego zadania.
Nauczyciel podsumowując – wyjaśnia, że żar słońca symbolizujący siły do działania
przezwycięża marzannę, uśpienie i brak chęci.

Każdy ma przypomnieć sobie ile energii i radości miał w minionym tygodniu, zdarzenia, które przyczyniły się do podniesienia jego nastroju i zaprezentować swoje “ małe radości”, opowiadając lub wypisując na kartce. Nauczyciel w podsumowaniu podkreśla, jak drobne rzeczy czy przeżycia wpływają na naszą psychikę i samopoczucie.

Pośrodku kręgu znajduje się kwiat z napisem “ wiosna “. Każde dziecko dostaje po dwa płatki z papieru i ma za zadanie wypisać na nich, z czym kojarzy mu się wiosna. Potem dokłada swoje płatki do kwiatka, w ten sposób kwiat rośnie.
Odczytanie haseł.

Zaproszenie dzieci do przygotowania portretu “ Pani Wiosny”- technika do wyboru:
- wycinanka z papieru kolorowego,
- malowanie farbami plakatowymi,
- collage,
Dzieci pracują indywidualnie, słuchając utworów A. Vivaldiego “ Cztery pory roku
Wiosna”.
Prezentowanie swoich prac.

Zabawa ze sprzężeniem zwrotnym “ Mała radość” na zakończenie zajęć:
Chciałabym zaproponować wam zabawę, podczas której zajmiemy się małymi radościami, które nas i innych czynią bardziej szczęśliwymi. Najpierw każdy po kolei opowie, jak
komuś sprawił radość. Potem podczas drugiej rundki opowie o sytuacji, gdy cieszył się
z czegoś , co powiedziało lub zrobiło dziecko z naszej grupy. Może to była drobnostka, poprzez którą ktoś nam okazał, że nas lubi itd.

Czy w obu rundach przyszło mi coś do głowy?
Czy słyszę od innych, że sprawiam im radość? Kto to mówi? Kto cieszy się najbardziej ze mnie?

Zakończenie i podsumowanie zajęć:
Kto lub co motywuje nas do działania, do pracy, nauki, zabawy, itd.? W jaki sposób pora roku WIOSNA wpływa na nasz nastrój? itp.

Pożegnanie - iskierka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.