X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18132
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Jak korzystać z katalogów elektronicznych

Jak korzystać z katalogów elektronicznych - konspekt zajęć
Czas trwania: 45 minut

CEL GŁÓWNY:
- kształtowanie umiejętności korzystania z katalogów elektronicznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zapoznanie uczniów z pojęciem katalogu bibliotecznego;
- zapoznanie uczniów z wybranymi katalogami elektronicznymi dostępnymi w Internecie.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń potrafi:
- odnaleźć w Internecie katalogi poszczególnych bibliotek;
- korzystać z różnych kryteriów wyszukiwania dokumentów i informacji w katalogach elektronicznych wybranych bibliotek;
- wyszukać w katalogu elektronicznym wybranej biblioteki interesującą go książkę, dokument elektroniczny, druk muzyczny lub informację bibliograficzną.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- Rzutnik
- Laptop;
- Komputer z dostępem do internetu;
- Zbiór praktycznych ćwiczeń kształtujących umiejętność posługiwania się katalogami elektronicznymi;
- Lista adresów stron internetowych wyszczególnionych katalogów;

METODY:
- wykład,
- ćwiczenia.

FORMY PRACY:
- zbiorowa,
- indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- Przywitanie uczniów.

- Omówienie katalogów elektronicznych dostępnych on-line

- Wyjaśnienie pojęcia „katalog biblioteczny”,
- Omówienie znaczenia katalogów bibliotecznych,
- Prezentacja katalogów elektronicznych na przykładzie katalogów: Biblioteki Narodowej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Biblioteki Szkolnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze.
- zapoznanie z zasadami korzystania z katalogów wymienionych bibliotek.

- Ćwiczenia praktyczne:
Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy: A i B.

- Zadanie dla grupy A:
Wyszukanie wybranych druków muzycznych w podanych katalogach bibliotecznych
- Zadanie dla grupy B:
Uczniowie z tej grupy zostają podzieleni na zespoły 2-osobowe. Każdy zespół, korzystając z wybranych katalogów elektronicznych, ma wykonać zadania polegające na wyszukaniu informacji bibliograficznych na zadany temat.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Następnie grupy zamieniają się zadaniami.

- Podsumowanie:
Uczniowie wymieniają poznane podczas zajęć biblioteki, których katalogi dostępne są w Internecie. Wskazują również możliwe kryteria wyszukiwania dokumentów i informacji w poznanych katalogach elektronicznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.