X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18128
Przesłano:

Polskie tańce narodowe - polonez, kujawiak, krakowiak. Konspekt lekcji

Temat: Polskie tańce narodowe – polonez, kujawiak, krakowiak

1.Cele
uczeń zna
- cechy najważniejszych tańców narodowych tj . poloneza, krakowiaka, i kujawiaka
- pochodzenie regionalne w/w tańców
- podział w/w tańców na grupy trójdzielne i dwudzielne
- treść, rytm i melodie piosenki „Ach jak przyjemnie”
uczeń rozumie
- pojęcie podziału tańców narodowych na tańce trójdzielne i dwudzielne
- pojęcie tempa, rytmu i wartości rytmicznych
- pochodzenie nawy krakowiaka, kujawiaka i poloneza
uczeń potrafi
- wymienić poznane tańce narodowe i określić ich podstawowe cechy
- potrafi rozróżnić słuchowo prezentowane tańce narodowe
- poprawnie przyporządkować poznane tańce do grupy tańców trójdzielnych i dwudzielnych
- potrafi określić region Kujaw, Mazowsza i Małopolski na mapie Polski
- poprawnie zaśpiewać piosenkę „ Ach jak przyjemnie”

2. Formy: słuchanie muzyki, śpiew piosenki, ,
3. Metoda: słowna – pogadanka, praca w zespołach 2osobowych , praca z podręcznikiem, krzyżówka ,prezentacja multimedialna
4. Środki dydaktyczne: komputer , podręcznik,
5.Przebieg lekcji:


Wstęp:
1. Zapoznanie z tematem lekcji, celami i sposobem pracy na zajęciach
Przypomnienie poznanych zagadnień : wartości rytmicznych , metrum , rytmu, kropki przy nucie
2.Wspólny śpiew piosenki „Ach jak przyjemnie”

Rozwinięcie
1.Omówienie cech polskich tańców narodowych poparte przykładami muzycznymi i prezentacją multimedialną
• kujawiaka
• krakowiak
• poloneza
2.Co rozumiem pod pojęciem grupy tańców trójdzielnych i dwudzielnych – metoda burzy mózgów
3. Krótka notatka określająca podstawowe cechy polskich tańców narodowych
4.Przykłady muzyczne i ćwiczenia w rozpoznawaniu poszczególnych tańców narodowych

Zakończenie
1.Rozwiązywanie w grupach dwuosobowych krzyżówki muzycznej utrwalającej poznane wiadomości I semestru
2.Podsumowanie lekcji, praca domowa

Krzyżówka z hasłem dwuwyrazowym

1.Taniec naszego regionu
2. Wartość która określa czas trwania dźwięku
3. leży na pięciolinii
4. Taniec regionu krakowskiego
5.Najwybitniejszy polski kompozytor, wirtuoz fortepianu
6. Miasto w którym spoczywa serce Chopina
7.Imię ojca Chopina
8.Dynamiczy taniec Mazowsza z charakterystycznym akcentem na 2 lub 3 miarę taktu
9.Autor słów hymnu państwowego
10. Jest nim hymn państwowy
11. Najszybszy taniec grupy mazurowej zwany inaczej gonionym
12. 1/8 całej nuty
13.Symbol Krakowa (człowiek w przebraniu konia i tatara)
14.Taniec ten rozpoczyna bal , jest bardzo uroczysty i podniosły
15.Śpiewamy o nim w refrenie hymnu - założyciel legionów polskich we Włoszech
16.1/4 całej nuty
17. Kompozytor melodii hymnu państwowego ?

1.KUJAWIAK
2.RYTMICZNA
3.NUTA
4.KRAKOWIAK
5.CHOPIN
6.WARSZAWA
7.MIKOŁAJ
8.MAZUR
9.WYBICKI
10 MAZUREK
11.OBEREK
12.ÓSEMKA

13.LAJKONIK
14.POLONEZ
15.DĄBROWSKI
16.ĆWIERĆNUTA
17.ANONIM

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.