X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18121
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Mistrzowie pejzażu XIX wieku - sztuka impresjonizmu. Konspekt lekcji

Mistrzowie pejzażu XIX wieku – sztuka impresjonizmu

1.Cele
uczeń zna
- Czas trwania i założenia impresjonizmu
- Czas trwania i założenia realizmu
- tematykę prac impresjonistycznych

uczeń rozumie
- czym są barwy podstawowe o pochodne oraz barwy uzupełniające
- zjawisko dywizjonizmu występujące w malarstwie impresjonistycznym
- Pojęcia kompozycji dynamicznej , otwartej, sceny rodzajowej, batalistycznej, pejzażu, weduty
- Na czym polega technika malarska stosowana przez impresjonistów

uczeń potrafi
- określić cechy malarstwa Matejki
- wytłumaczyć pochodzenie nazwy kierunku impresjonistycznego
- wytłumaczyć na czym polega perspektywa barwna stosowana przez impresjonistów

2. Formy pracy : pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna
3. Metoda: ekspozycja, metoda problemowa, problemowo – twórcza krzyżówka, prezentacja multimedialna
4. Środki dydaktyczne: Power point, laptop, rzutnik multimedialny, ekran, podręcznik


1. Przebieg lekcji:

Wstęp:
1. Zapoznanie z tematem lekcji, celami i sposobem pracy na zajęciach
2. Powtórzenie wybranych zagadnień z zakresu realizmu, twórczości Matejki, nazewnictwa prac plastycznych ze względu na zawarty temat oraz rodzajów kompozycji - karty pracy uzupełniane indywidualnie

Rozwinięcie
1.Prezentacja multimedialna - Mistrzowie pejzażu XIX wieku – sztuka impresjonizmu
Zapoznanie uczniów z treścią zajęć poprzez przygotowaną wcześniej przez n-la prezentacje wykonaną w programie movie maker
• Czas trwania i pochodzenie nazwy kierunku
• Założenia kierunku
• Technika pracy i zjawisko dywizjonizmu
• Stosowane barwy
• Perspektywa barwna
3.Prezentacja wybranych dzieł wybitnych impresjonistów: E. Degas. A. Renoir, C. Monet, A. Sisley
4. Tematyka prac impresjonistów - podczas prezentacji uczniowie podzieleni na grupy określają tematykę obrazów impresjonistycznych. Liderzy zespołów prezentują swoją prace

5. Utrwalenie i powtórzenie poznanych wiadomości poprzez rozwiązywanie przez uczniów test wyboru dotyczącego realizowanego tematu lekcji

Zakończenie

5.Rozwiązywanie w grupach krzyżówki z hasłem dotyczącym twórczości Jana Matejki
6.Podsumowanie lekcji – powtórzenie najważniejszych wiadomości.Krzyżówka z hasłem dwuwyrazowym

HUMANUS
DYWIZJONIZM
CHEŁMOŃSKI
DYNAMICZNA

PERSPEKTYWA
OTWARTA
WEDUTA
STAŃCZYK
BAROK
REALIZM

1. Główne hasło renesansu pochodzące z j. łacińskiego
2. Technika stosowana w impresjonizmie nakładanie tuż obok siebie plam czystego koloru
3. Realistyczny malarza ukazujący autentyzmem życia i piękno wsi polskiej
4.Rodzaj kompozycji ukazującej ruch w obrazie , stosowana np. w scenach batalistycznych

5. Sposób ukazania głębi w obrazie
6. Rodzaj kompozycji w której temat pracy wykracza poza ramy obrazu
7. Obraz ukazujący miasto lub jego fragment
8. Jeden z obrazów ukazujący słynnego błazna królów Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta
9.Epoka przepychu i bogactwa forma w której tworzył m.in. Rubens
10. Styl w malarstwie, który ukazywał głównie sceny rodzajowe z życia prostych ludzi.


1. Karty pracy dla zespołów 2 osobowych


1. Sceny w obrazie ukazujące bitwy, sceny walk powstańczych to sceny ........................................
2. Rodzaj kompozycji ukazującej bezruch w obrazie to kompozycja ........................................
3.Przedstawienie malarskie , których tematem jest krajobraz , piękno natury to .....................
4. Dominującym tematem prac realistycznych były sceny z życia tzw. sceny ................................
5. Ozdobne obramienie drzwi wejściowych Kościołów gotyckich to .............
5.Rodzaj perspektywy w której stosujemy punkty zbiegu to perspektywa .........................
6.Jeżeli temat pracy jest wyraźnie wyodrębniony w ramach obrazu a reszta stanowi tło mówimy o kompozycji ........................
7.Perspektywa w której barwy ciepłe wychodzą na plan pierwszy a barwy zimne wydają się oddalać
to perspektywa .............................
8.Styl architektoniczny gdzie budowle posiadały duże okna, system szkieletowy murów, strzeliste wieże to .....................
9.Ozdobne wypełnienie okna, wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki tzw. kwatery to .......................................
10. Jeden z najsłynniejszych obrazów Matejki ukazujący sceny batalistyczną to ........................................


Impresjonizm – test wyboru

1.Impresjonizm narodził się w ..................
• Polsce
• Francji
• Niemczech

2.Nazwa impresjonizmu pochodzi od słowa ...................... czyli wrażenie
• Impression ,
• ratio
• humanus,
• barocco

3. Impresjonizm to kierunek w malarstwie który rozwinął w .................................
• II połowa XIX wieku,
• początek XX,
• schyłek XVIII

4. Dominującym tematem prac impresjonistów były ........................................
• sceny batalistyczne,
• sceny rodzajowe i pejzaże,
• sceny marynistyczne i mitologiczne

5. Impresjoniści w swoich obrazach skupili się na ...............................
• ukazaniu przepychu i bogactwa,
• trosk i problemów zwykłych ludzi,
• powierzchowności i ulotności chwili i nastroju

6. Dywizjonizm to zasada ........................................
• mieszania różnych barw na palecie ,
• nakładanie tuż obok siebie plam czystego koloru na obrazie,
• używania tylko barw zimnych

7.Impresjoniści bardzo często w swoich obrazach stosowali perspektywę ...............................
• rzędową ,
• linearną żabią,
• barwną

8. Najbardziej znani malarze impresjonistyczni to .............................. ........................... (wpisujemy 3 nazwiska)
• Jan Matejko,
• Cloude Monet,
• Józef Chełmoński,
• Michał Anioł,
• Edward Degas,
• Auguste Renoir

9. Impresjoniści często w swoich obrazach przedstawiali ........................................

• Ludzi podczas ciężkiej fizycznej pracy ukazując ich problemy i troski,
• Ludzi w ruchu, w trakcie zabawy lub wypoczynku
• Ludzi podczas ważnych wydarzeń historycznych mających wpływ na losy kraju podczas zaborów

10.Impresjoniści w swoich pracach stosowali:
• Barwy zbliżone do kolorów widma słonecznego, nakładane drobnymi plamkami
• Wyłącznie barwy zimne o walorze mocnym
• Pełną paletę barw wraz z czernią nakładaną pędzlem o miękkim włosiu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.