X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18077
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nie potrafię śpiewać! Scenariusz zajęć dla klasy V - język angielski

Scenariusz zajęć dla klasy V - język angielski

Temat: Nie potrafię śpiewać!
Cele:
Uczeń powinien:
- przywitać się,
- odpowiedzieć krótko na pytania dotyczące położenia przedmiotów względem siebie,
- znać znaczenie czasownika ‘can’,
- znać min.5 czasowników i wyrażeń czasownikowych typu: tańczyć, śpiewać, grać w piłkę, grać w gry komputerowe,
- rozumieć proste polecenia wydawane przez nauczyciela oraz te znajdujące się w podręczniku,
- potrafić utworzyć poprawnie zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem ‘can’,
- wykorzystywać kontekst do zrozumienia nowych słów/ zwrotów.
Metody i techniki: Metoda audiolingwalna, komunikacyjna z wykorzystaniem podejścia naturalnego.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa w tym: praca w grupach i praca z całą klasą.

Czas: 45 minut

Materiały pomocnicze i pomoce dydaktyczne: Podręcznik: „New Friends 2”, płyta z nagraniami New Friends 2, 3zestawy rozciętej historyjki, 6 pytań do tekstu, 6 słów z historyjki zapisanych na małych kartkach papieru (opcjonalnie), 6 karteczek w różnych kolorach (np.: 2 zielone, 2 czerwone, 2 niebieskie) – do podziału na grupy, karteczki samoprzylepne, biała karta papieru A3.

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie z klasą. Sprawdzenie pracy domowej. (2 minuty)
2. Łańcuch odpowiedzi (chain conversation). Nauczyciel zadaje pytanie pierwszemu uczniowi, ten odpowiada i zadaje pytanie (o tej samej strukturze gramatycznej) następnemu. Uczniowie min. 1 raz pytają i odpowiadają na zadane pytanie tzw. dryl językowy. (2 minuty)
3. Wprowadzenie do tematu zajęć: czasownik modalny CAN – wspólne definiowanie znaczenia, form i zastosowania. Uczniowie otrzymują 3-4 karteczki samoprzylepne na których zapisują co potrafią a czego nie potrafią. Następnie naklejają je na dużą białą kartę przyczepioną do tablicy.(5minut)
4. Zapisanie lekcji oraz tematu zajęć. Krótka notatka o czasowniku can – tworzeniu pytań i przeczeń. (4 minuty)
5. Historyjka. Dzielimy uczniów na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje drugą część historyjki, rozciętą na 6 części. Zadaniem każdej grupy jest, słuchając dialogu ułożyć jego fragmenty tak aby powstała kompletna historyjka. (3 minuty)
6. Uczniowie odsłuchują historię i wykonują zadanie. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania u każdej grupy. (5 minut)
7. Sprawdzenie nowego słownictwa. Uczniowie wyszukują w tekście nowe słówka/zwroty. Starają się domyśleć ich znaczenia uwzględniając kontekst zdania. Jeśli mają problemy nauczyciel wyjaśnia dane słówko/zwrot (najpierw po ang.). Nowe słowa/zwroty zostają zapisane na tablicy. Uczniowie przepisują je do zeszytu. (5 minut)
8. Pytania. Nauczyciel przygotowuje pytania do tekstu. Uczniowie losują po jednym pytaniu i odpowiadają na nie. Mogą korzystać z tekstu. W przypadku problemów nauczyciel pomaga. (2 minuty)
9. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie podręcznika na stronie 37 i wykonanie ćwiczenia 3. Uczniowie czytają wypełniony tekst. (2 minuty)
10. Pytania. Łańcuch pytań i odpowiedzi. Uczniowie ćwiczą tworzenie pytań oraz udzielanie krótkich odpowiedzi. (2 minuty)
11. Memory. Nauczyciel podaje co potrafi robić np. I can drive a car. Uczeń kontynuuje: The teacher can drive a car, I can swim. Kolejny uczeń musi podać 2 poprzednie czynności i dodać swoją. (2 minuty)
12. Słuchanie. Uczniowie słuchają uważnie nagrania i wykonują ćwiczenie 5 ze strony 37. Jeśli konieczne, uczniowie odsłuchują tekst dwukrotnie. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia. (4 minuty)
13. Kalambury (opcjonalnie). Każdy uczeń losuje kartkę na której zapisane jest jedno słowo – które znajdowało się w dialogu. Zadaniem ucznia jest pokazać to słowo ale tylko gestem i/lub mimiką. Inni uczniowie starają się odgadnąć. (5 minut)
14. Zadanie pracy domowej. Ćwiczenie 1,2 strona 28 (ćwiczeniówka)
15. Zakończenie zajęć, pożegnanie z klasą. (2 minuty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.