X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18024
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu w grupie 4-latków

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej
Rok 2012/2013 semestr I
Grupa III – 4-latki.
Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska

Grupa „Muchomorki” liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” Wydawnictwa Edukacja Polska.
Pracujemy na kartach pracy „Czterolatek w przedszkolu”.
Realizowałyśmy treści programowe właściwe dla tej grupy wiekowej. W swojej pracy czyniłyśmy duże starania, aby nasi wychowankowie jak najlepiej czuli się w przedszkolu bez rodziców i mogli szybko zaaklimatyzować się w nowym środowisku przedszkolnym (zwłaszcza dzieci, które rozpoczęły dopiero edukację przedszkolną). Dużo uwagi poświęcałyśmy usprawnianiu i doskonaleniu czynności samoobsługowych dzieci, stosowaniu form form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych, wywiązywania się z zawieranych umów w czasie zabawy oraz tworzeniu ciepłej atmosfery.
Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach i zabawach, które zawierają treści z wielu obszarów edukacyjnych. Stosując różnorodne metody zapoznajemy dzieci z literaturą, kształcimy ich pamięć odtwórczą poprzez naukę piosenek i wierszy. Poprawnego budowania zdań oraz wypowiadania się na określony temat uczymy poprzez rozmowy indywidualne i w trakcie zajęć. Staramy się uwrażliwiać naszych wychowanków na piękno otaczającej przyrody poprzez różne formy i metody pracy oraz uczyć opiekuńczości w stosunku do ptaków i zwierząt.
Z zakresu edukacji matematycznej dzieci poznały figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt. Kształtowały umiejętność przeliczania liczebnikami głównymi w zakresie 5, klasyfikowały przedmioty według jednej cechy. Proste ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe rozwijały ich koordynację wzrokowo-ruchową.
Bardzo duży postęp nastąpił w sprawności manualnej rąk poprzez udział w różnorodnych zajęciach i konkursach plastyczno-technicznych.

Od września do stycznia zrealizowałyśmy następujące tematy globalne:
W przedszkolu jest wesoło.
Na straganie w dzień targowy.
Jesienny las.
Robimy zakupy.
Leśni przyjaciele.
W co się bawić, gdy na dworze plucha?
W krainie Świętego Mikołaja.
Okolica, w której mieszkam.
Święta tuż, tuż.
My się zimy nie boimy.

W trakcie realizacji powyższych tematów brałyśmy pod uwagę obszary edukacyjne zgodne z podstawą programową, które były realizowane w następujący sposób:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych: zabawy indywidualne, dyżury, scenki sytuacyjne, prace zespołowe, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, zabawy dydaktyczne, słuchanie opowiadań, scenki dramowe, rozmowy.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku: pokaz, praktyczne wykonywanie czynności, śpiewanie piosenek, przekaz literacki, wyliczanki i rymowanki.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci: organizowanie zabaw z ćwiczeniami ortofonicznymi, oddechowymi, gramatycznymi, układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowno-obrazkowe, zabawy dydaktyczne, tworzenie neologizmów, wycieczki, zabawy badawcze, rozmowy prowadzone przy obrazkach i ilustracjach, słuchanie opowiadań, praca z wykorzystaniem obrazków, w tym układanie zakończeń do opowiadań i historyjek obrazkowych, zabawy inscenizowane na podstawie utworu literackiego, scenki dramowe, nauka wierszy i piosenek.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia: czynności porządkowe, zabawy ruchowe, przekaz literacki, praca z wykorzystaniem obrazka, historyjki obrazkowe, rozmowy na temat czynności wykonywanych przez dzieci w czasie zabawy czy czynności samoobsługowych, zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie i układanie zagadek, zabawy badawcze, zabawy konstrukcyjne, imprezy i uroczystości przedszkolne.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci: zabawy ruchowe uwzględniające różne formy ruchu, ćwiczenia poranne i gimnastyczne, gry w sali i na powietrzu.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych: zawieranie umów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów i wycieczek, praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych, słuchanie opowiadań, baśni, wierszy, scenki dramowe.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem: zabawy tematyczne, scenki sytuacyjne, zabawy pantomimiczne, oglądanie przedstawień, przekaz literacki, zabawy dydaktyczne, udział w inscenizacji w roli aktora, recytowanie wierszy.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec: śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne ze śpiewem, opracowywanie opowieści muzycznych, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie utworów muzycznych, nauka tańców, udział w zajęciach rytmicznych.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne: wykonywanie prac plastycznych na temat dowolny oraz na temat określony, inspirowany utworami literackimi i muzycznymi, zespołowe wykonywanie prac plastycznych, oglądanie książek i albumów, zorganizowanie kącika plastycznego, wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik: rysowanie kredką, patykiem, węglem, kredą, malowanie, układanie z gotowych elementów i materiału przyrodniczego, stemplowanie, lepienie, wycinanki i wydzieranki; ocena prac plastycznych, wystawa prac dzieci, wykonywanie prac użytkowych (np. upominki okolicznościowe).
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych: zabawy manipulacyjne, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, budowanie z piasku, śniegu, zabawy dydaktyczne, spacery umożliwiające obserwacje obiektów w naturalnych warunkach (np. budynki), słuchanie opowiadań i wierszy, które wpływają na wzbogacenie dziecięcych zabaw, głównie tematycznych i konstrukcyjnych, historyjki obrazkowe, zagadki.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń: obserwacja zjawisk atmosferycznych, okresowe prowadzenie kalendarza pogody, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, rozmowy,przekaz literacki, zabawy badawcze, eksperyment, działalność plastyczna.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt: spacery i wycieczki, kącik przyrody, przekaz literacki, spotkanie z leśniczym, rozmowa, zabawy badawcze, poznawanie piosenek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, filmy i prezentacje ekologiczne z wykorzystaniem komputera, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, wykonywanie prac plastycznych.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną: zabawy ruchowe doskonalące orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała, zabawy dydaktyczne, gry dydaktyczne, zabawy badawcze, rymowanki, ćwiczenia graficzne.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: gry dydaktyczne, kącik książki, gry, loteryjki doskonalące umiejętność rozpoznawania symboli, wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, spacery i wycieczki, słowniki obrazkowo-wyrazowe.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: opowiadania, baśnie i legendy, spacery i wycieczki, oglądanie filmów, albumów, fotografii, praca z wykorzystaniem mapy, uroczystości przedszkolne, zajęcia plastyczne.


W trakcie trwania I semestru dzieci uczestniczyły w następujących konkursach, imprezach, uroczystościach i akcjach społecznych :

Wrzesień:
Udział w uroczystym otwarciu nowego budynku przedszkola;
Ogólnopolska akcja„Sprzątanie świata”;
Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”;
Owocowa uczta – poznanie zasad zdrowego odżywiania;
Październik:
Udział w akcji społecznej przy współpracy z Nadleśnictwem „Dwukoły” - „Żołędzie zbieramy-zimą zwierzęta dokarmiamy”;
Zorganizowanie spotkania z leśniczym;
Jesienne spotkanie w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej;
udział w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”;
Udział w konkursie plastycznym „Jesienny pejzaż”;
Udział w imprezie przyrodniczo-literackiej „Jesień wokół nas”;
Listopad:
Andrzejki;
Zorganizowanie konkursu plastycznego pt.: „Mój miś”;
Wewnątrzgrupowa uroczystość „Urodziny Pluszowego Misia”;
Udział w apelu z okazji Święta Niepodległości;
Grudzień:
Mikołajki;
Udział w konkursie plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa”;
Udział w Jasełkach;
Styczeń:
Dzień Babci i Dziadka;
Bal karnawałowy.

Ponadto cały semestr zbieraliśmy baterie, makulaturę i plastikowe nakrętki.
Współpraca z rodzicami układa się dobrze. Rodzice interesują się postępami i zachowaniem dzieci i są na bieżąco informowani podczas codziennych kontaktów. Ponadto założyłyśmy internetowe konto mailowe, które bardzo ułatwia nam współpracę z rodzicami. W tym semestrze zostały zorganizowane dwa spotkania z rodzicami – organizacyjne i podsumowujące półroczną pracę.
Dzieci z tej grupy nie sprawiają większych problemów wychowawczych.
Cele pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu w grupie III zostały zrealizowane.

Wnioski do dalszej pracy:
kontynuowanie zbiórki baterii, makulatury i plastikowych nakrętek;
rozszerzenie treści ekologicznych
dalsza współpraca z nadleśnictwem „Dwukoły”;
współpraca z biblioteką miejską;
poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym – wycieczka do piekarni, sklepu spożywczego, apteki;
konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców;
wycieczka na Dzień Dziecka;
zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty;
edukacja teatralna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.