X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17963

Przewodnik naszej modlitwy. Scenariusz katechezy dla gimnazjum - kl. III

Temat: Przewodnik naszej modlitwy

Cel ogólny :
-Prowadzenie do odkrycia Ducha Świętego jako źródła doświadczenia bliskości Boga.
Cele szczegółowe: Wiadomości i umiejętności: uczeń:
- wyjaśnia, czym jest modlitwa;
- przedstawia Ducha Świętego jako nauczyciela, przewodnika w modlitwie;
- omawia formy modlitwy;
- przedstawia drogi, którymi Duch Święty prowadzi nas do modlitwy;
Postawy:
- dostrzega w swoim życiu wpływ modlitwy na doświadczenie bliskości Boga;
Metody i formy: modlitwa, rozmowa kierowana, praca z tekstem Pisma Świętego ,praca własna ucznia
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, teksty modlitw, podręcznik „W drodze do Emaus” cz.3, opowiadanie „Modlić się znaczy słuchać” z książki pt. „Opowiedz mi o Panu Bogu”
Przebieg katechezy:
Witam się z uczniami, sprawdzam obecność, zapraszam do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego. Przypominamy wiadomości z ostatniej katechezy.

I Wprowadzenie:
1.Katecheta czyta opowiadanie „Modlić się znaczy słuchać", a następnie prowadzi z uczniami rozmowę na temat modlitwy i tego co jest potrzebne do modlitwy(skupienie, postawa, intencja ,chęć itp.)
2.Dziś poznamy rolę Ducha Świętego w naszym nawiązywaniu kontaktu z Bogiem Ojcem.
-Zapis tematu (na tablicy i zeszycie ucznia):Przewodnik naszej modlitwy.

II Rozwinięcie: 3.Katecheta odczytuje definicję słowa przewodnik (Nowy słownik języka polskiego PWN)
4.Światło jak należy rozumieć znaczenie osoby Ducha Świętego w naszej modlitwie odnajdujemy w Piśmie święty. *Uroczyste odczytanie Pisma Świętego –Rz 8,26-27 *Analiza tekstu biblijnego (po wcześniejszym przypięciu tekstu do tablicy ) * Wniosek: Duch Święty nie tylko pomaga nam modlić się, ale modli się w nas.
5.Katecheta nawiązuje: Człowiek modląc się posługuje się pacierzem lub modli się własnymi słowami(co dyktuje serce).Wyróżniamy 4 formy modlitwy: -m.prośby;
-m.przebłagalna;
-m.dziękczynna;
m.uwielbienia;
(zapis na tablicy i zeszycie)
*Uczniowie otrzymują teksty modlitw, odczytują je i przyporządkowują do poszczególnych form(doskonalenie rozróżniania form modlitw)
6.Droga do doświadczenia bliskości Boga posiada 3 „pasy ruchu”(katecheta na tablicy, uczniowie w zeszytach rysują drogę trójpasmową)
-Katecheza omawia i zapisuję na poszczególnych pasach:
> rozważanie słowa Bożego
> udział w liturgii(Eucharystia-najdoskonalsza modlitwa)
> życie wiarą, nadzieją i miłością.
-do czego uzdalnia cnota wiary ,nadziei i miłości uczniowie odpowiadają w oparciu o tekst z podręcznika „ W drodze do Emaus”(s.81).
(Jeśli tempo pracy nie pozwoli na wykonanie zadania będzie ono zadaniem domowym-praca indywidualna).

III Zakończenie :
7.Źródłem doświadczenia bliskości Boga jest Duch Św., który nie tylko pomaga nam modlić się, ale modli się w nas(gdy Go o to poprosimy).Kieruje nas ku Bogu Ojcu obdarzając wiarą, nadzieją i miłością. Dzięki tym nadprzyrodzonym darom człowiek decyduje się pracować nad sobą i powierza Bogu przyszłość.
8.Modlitwa na zakończenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.