X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17927
Przesłano:

Papierosom mówimy: Nie! Scenariusz lekcji z edukacji prozdrowotnej

Scenariusz lekcji z edukacji prozdrowotnej w klasie Va

Temat: Papierosom mówimy: Nie!

Cele operacyjne:
wiadomości uczeń:
- potrafi wskazać przyczyny sięgania po papierosa przez nieletnich,
- zna najbardziej szkodliwe skutki społeczne z powodu palenia papierosów,
- dostrzega związek między paleniem papierosów a chorobami,
Umiejętności uczeń:
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych,
- doskonali umiejętności pracy w grupach.

Postawy
- świadomość dbania o własne zdrowie
- właściwe komunikowanie się członków grupy w czasie pracy
- odpowiedzialność za pracę grupy

Metody:
Prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, „burza mózgów”, praca w grupach

Zasada nauczania: wiązania teorii z praktyką

Środki dydaktyczne: plakaty tematyczne, arkusze szarego papieru, kolorowe flamastry, projektor

Przebieg lekcji:

Część wstępna:
1)Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2)Wprowadzenie do tematu – zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi palenia papierosów: - prezentacja multimedialna nt. palenia tytoniu w Polsce opracowana na podstawie danych
statystycznych Instytutu Onkologii w Warszawie,
- rozmowa kierowana dotycząca biernego palenia .
- zdefiniowanie przez uczniów pojęcia nikotynizm metodą „burzy mózgów”.

Część główna
1) podział klasy na cztery grupy

2) przydzielenie zadań poszczególnym grupom z podaniem czasu ma wykonanie zadania:

a) Zadanie dla grupy I: Zastanówcie się i napiszcie na arkuszu papieru dlaczego młodzi ludzie palą papierosy, kto i co wpływa na palenie papierosów przez nich?
b) Zadanie dla grupy II: Zastanówcie się i napiszcie na arkuszu papieru jakie są społeczne (nie chorobowe) skutki z palenia papierosów przez młodzież, na utratę kogo i czego narażona jest młodzież paląca papierosy
c) Zadanie dla grupy III: Zastanówcie się i napiszcie na arkuszu papieru na jakie choroby narażeni są ludzie nałogowo palący papierosy.
d) Zadanie dla grupy IV Wyobraź sobie sytuację, że zostałeś zaproszony na imprezę do domu na urodziny swojego kolegi. Podczas tej imprezy jesteś namawiany do zapalenia papierosa przez kolegów. Wybierzcie spośród siebie namawiających i odmawiającego palenia papierosa. Sytuację tą zaprezentujecie w formie scenki.
Wskazówka. Mówienie NIE bywa trudne. Koleżanki czy koledzy mogą cię wyśmiać, obrazić się. Poczujesz się samotny i odrzucony. Ale jeśli chcesz decydować naprawdę sam o sobie, musisz umieć odmawiać. Można jednak nauczyć się odmawiać w taki sposób, by nie tracić na zawsze kolegów, na których ci zależy, a którzy akurat wpadli na jakiś niezbyt mądry pomysł. Odmawiać tak, by "robić swoje" nie kłócąc się niepotrzebnie i nikogo nie obrażając.

3) Prezentacja prac przez lidera lub wybranych członków grupy

4) Praca indywidualna – dokończ zdania – polecenie dla uczniów mające na celu sprawdzenie ich wiedzy nt. szkodliwości palenia papierosów z podaniem czasu na wykonanie polecenia

A. Dym papierosowy to inaczej dym ........................................

B. Gdy dym z wyrobu tytoniowego wydychany przez osobę zostaje wdychany przez innych, to występuje wtedy palenie ...........................

C. Papieros ze względu na uzależnienie to także ...........................

D. Palenie papierosów powodują chorobę zębów zwaną ..............................

E. Najgroźniejszym skutkiem palenia papierosów jest rak inaczej .......................................

F. Palenie papierosów uzależnia fizycznie i .................................

G. Przebywanie palących papierosy w towarzystwie niepalących powoduje między nimi ........................................

H. Potocznie człowiek nałogowo palący papierosy to ..............................

5) Odczytywanie odpowiedzi przez wskazanych uczniów.

Część końcowa
Wypowiedzi uczniów wskazujące na korzyści z niepalenia papierosów.
Zadanie pracy domowej – porozmawiaj z osobą palącą nt. szkodliwości palenia papierosów, używając argumentów spróbuj przekonać ją, aby porzuciła ten nałóg. Pożegnanie.

Odpowiedzi do polecenia: dokończ zdania

A. Tytoniowy
B. Bierne
C. Narkotyk
D. Paradontoza
E. Nowotwór
F. Psychicznie
G. Konflikty
H. Palacz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.