X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17914
Dział: Gimnazjum

Służba Bogu w ludziach - średniowiecze. Konspekt lekcji do III klasy gimnazjum

Temat: Służba Bogu w ludziach - średniowiecze.
Prowadzący:Teresa Jończak
Klasa: III
Założenia metodyczne
Cele:
- dydaktyczny- ukazanie różnych form działalności Kościoła w okresie średniowiecza
- wychowawczy- kształtowanie świadomości czerpania z wielowiekowej spuścizny Kościoła.
Po skończonej lekcji uczeń:
- podaje przykłady działalności Kościoła w okresie średniowiecza
- wylicza świętych okresu średniowiecza
- ukazuje kontrasty okresu średniowiecza
- omawia wkład Kościoła w dorobek średniowiecza.
Metody pracy
Zalecane metody:
- pogadanka
- "mapa skojarzeń"
- wykład
Formy pracy
Zalecane formy:
- indywidualna
- grupowa
Środki dydaktyczne
- podręcznik

Tok lekcji:
Część wprowadzająca
1. Omówienie celów lekcji.
2. Zapisanie tematu.

Część właściwa
1. Nauczyciel odwołując się do wiedzy uczniów, metodą "mapy skojarzeń" wyjaśnia pojęcie "średniowiecze". Stawia pytanie, czym w historii Kościoła rzeczywiście było średniowiecze?
2.Następnie przedstawia formy działalności Kościoła w okresie średniowiecza:
- działalność misyjna
- rozwój życia monastycznego
- zabiegi na rzecz pokoju poprzez wprowadzenie tzw."Pokoju Bożego"
- rozwój kultury oraz edukacji (powstają szkoły katedralne, klasztorne, parafialne, tworzenie uniwersytetów- Uniwersytet Jagielloński)
- osiągnięcia w dziedzinie architektury sakralnej, malarstwa, literatury(Bogurodzica).
3. Następnie uczniowie pracując z podręcznikiem wyszukują świętych związanych z okresem średniowiecza.
4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z grup wyszukuje z podręcznika wiadomości na temat podanych świętych i przedstawia klasie.
5.Średniowiecze to również okres, w którym miały miejsce wstrząsy w życiu religijnym:
- dochodziło do nadużywania władzy przez ludzi Kościoła
- Schiza Wschodnia- zerwanie jedności między chrześcijanami żyjącymi na Wschodzie i na Zachodzie.
6. Nauczyciel ukazuje świat kontrastów okresu średniowiecza:
- świętość - okrucieństwa
- nędza - przepych
- asceza, praktykowanie ubóstwa - rozwiązłość
Zaznacza, że mentalność ludzi tamtego okresu różni się od mentalności współczesnego człowieka, dlatego nie można jednoznacznie oceniać tej epoki.

Część podsumowująca
Uczniowie powtarzają zdobytą wiedzę odpowiadając na pytania nauczyciela.
Zalecenie pracy domowej
Święty Benedykt zawarł swe przekonanie w słowach: Ora et labora(Módl się i pracuj). Uzasadnij, że są one aktualne dzisiaj w życiu każdego chrześcijanina.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.