X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1781
Przesłano:

Scenariusz zajęć z edukacji motoryczno-zdrowotnej w klasie I

Ośrodek tematyczny:
Uroczystości rodzinne, klasowe i szkolne.

Temat dnia: Spotkanie z babcią i dziadkiem.

Zadanie główne zajęć: Ćwiczenia i zabawy z przyborami nietypowymi kształtującymi sprawność ogólną.

Miejsce: sala gimnastyczna.
Czas: 45minut.
Liczba ćwiczących: 21 osób.

Metody: bezpośredniej celowości ruchu, zabawowo-naśladowcza, ścisła.

Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa.

Cele szczegółowe:
Postawy:
- uczeń rzetelnie wykonuje wszystkie zadania. Jest ambitny i wytrwały;
- uczeń potrafi współdziałać w zespole dwuosobowymw celu wykonania zadania ruchowego;
- uczeń przestrzega ustalonych reguł oraz rywalizuje, stosując zasadę fair play;
Umiejętności:
- uczeń wykonuje poprawnie ćwiczenia kształtujące z przyborami nietypowymi (gazeta, butelka plastykowa, balon);
- uczeń wykonuje poprawnie zadanie w zakresie lekkoatletyki: szybki bieg z maksymalną prędkością na krótkim odcinku, rzuty do celu i na odległość z miejsca prawą i lewą ręką.
Wiadomości:
- uczeń potrafi wykorzystać różnorodne przybory do ćwiczeń i zabaw;
- uczeń zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych;
Psychomotoryka:
- uczeń kształtuje szybkość, skoczność, zwinność, koordynację ruchową z zastosowaniem przyboru nietypowego.

Środki dydaktyczne: gazeta, butelki plastykowe, balony, pudła tekturowe, materac ławeczki.


Przebieg zajęć:

Część wstępna (5 minut):

Zbiórka w kole, sprawdzenie poprawności strojów, podanie zadań lekcji.
- Marsz w kole, pobranie gazet. Marsz na palcach z wysoko uniesionymi i rozpostartymi gazetami.
- Skłony do przodu, do tyłu i na boki z rozpostartymi gazetami w miejscu.
- Skoki kangura - złożenie gazety na pół i włożenie jej między kolana. Skoki obunóż po linii koła.
- Podrzucanie rozpostartej gazety w górę i łapanie.
- Podczas marszu ugniatanie gazety w dłoniach tak, bypowstała kulka.
- Rzuty i chwyty kulki gazetowej (ręką lewą i prawą) w miejscu i w ruchu, na sygnał zatrzymanie się w dowolnej pozycji.
- Do mnie, do ciebie - rzuty i chwyty kulką gazetową w parach.

Część główna (20 minut):

- Kto celniej - z odległości 4m rzuty woreczka do ustawionych na linii mety butelek plastykowych. Za każdą przewróconą butelkę drużyna otrzymuje 1punkt.
- Zgubiona butelka - na sygnał pierwszy uczeń biegnie, do linii mety z butelką pod brodą. Wraca do drużyny oddając butelkę kolejnemu, który powtarza zadanie. Wygrywa zespół, który pierwszy zakończył zadanie i nie zgubił butelki lub zgubił ją najmniejszą ilość razy.
- Lawina - na sygnał pierwszy uczeń biegnie, na półmetku turla się po materacu, biegnie dalej do linii mety i wraca do drużyny. Dotyka kolejnego, który powtarza zadanie.Wygrywa zespół, który pierwszy zakończył zadanie.
- Wyścig baloników - na sygnał pierwszy uczeń skacze obunóż z balonikiem pomiędzy nogami, na półmetku wkłada balonik do pudła, biegnie dalej do linii mety.
Wraca biegnąc do pudła, wyjmuje balonik i skacze do linii startu z balonikiem pomiędzy nogami. Oddaje balonik kolejnemu uczniowi z drużyny, który powtarza to zadanie. Wygrywa zespół, który pierwszy zakończył zadanie i nie zgubił balonika lub zgubił go najmniejszą ilość razy.
- Taniec baloników - uczniowie ustawieni parami w tych samych 4 zespołach na linii startu. Przytrzymują w parze balonik na wysokości klatki piersiowej bez trzymania rękami tak, aby nie upadł. Uczniowie w kolejności wykonują zadanie: 1 para- biegnie z balonikiem do linii mety, wkłada balonik do pudła i w parze trzymając się za ręce i stosując krok -odstaw dostaw- wraca do zespołu na linię startu; 2para stosując krok - odstaw dostaw - i trzymając się za ręce udaje się do linii mety i wraca do zespołu z balonikiem. Kolejni zawodnicy powtarzają ćwiczenia. Wygrywa zespół, który najszybciej i najdokładniej wykona zadanie.
W tej części w zawodach brali udział uczniowie klasy 1 i 3, ponieważ ćwiczą na sali gimnastycznej na tej samej godzinie lekcyjnej. Po zawodach drużyny przechodząc obok siebie gratulują sobie wspaniałej zabawy i podają sobie rękę.

Część końcowa (5 minut):

- Marsz w kole, pobranie baloników. odbijanie balonika różnymi częściami ciała (głową, ramieniem, łokciem, kolanem, stopą) w miejscu, najpierw pojedynczo a potem w parach, tak by balonik nie upadł.
- Dmuchając w balonik przesuwanie od jednego uczestnika tej zabawy do drugiego.
Ewaluacja - Wkole nauczyciel rozpoczyna zdanie, uczniowie w kolejności kończą: Z moim dziadkiem chciałbym bawić się w ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.