X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1778
Przesłano:

Konspekt zajęć zintegrowanych dla kl 3: "Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce"

Krąg tematyczny: Na ratunek Ziemi.
Dzień aktywności: 3 godziny.

Cel główny:
Poznanie roślin i zwierząt chronionych w Polsce oraz czynników zagrażających wybranym gatunkom roślin i zwierząt. Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna oraz konieczności jej ochrony. Kształtowanie postawy proekologicznej.

Cele szczegółowe-operacyjne:
Kategoria A : uczeń:
wypowiada się zdaniami na dany temat;
zna strukturę zadania tekstowego;
zna pojęcia: ssak,ptaki.
Kategoria B : uczeń
umie odpowiadać na pytania;
odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy;
wyszukuje w tekście odpowiednie fragmenty;
stosuje w wypowiedziach zdania rozkazujące;
rozumie zależności między danymi a szukanymi w zdaniu.
Kategoria C ; uczeń potrafi:
czytać ze zrozumieniem;
rozwiązywać zadania tekstowe;
mnożyć i dzielić pamięciowo w zakresie 10000 liczb zakończonych zerami;
wykonać pracę plastyczno-techniczną na zadany temat z wykorzystaniem odpadów ekologicznych.
Kategoria D : uczeń :
obserwuje i wnioskuje;
samodzielnie redaguje prośby zagrożonych roślin i zwierzat w formie zdań rozkazujących;
potrafi wejść w rolę.
Cele wychowania:
uczeń angażuje się w powierzone zadania;
potrafi współpracować w grupie.

Metody pracy; słowna-jednolita, zróżnicowana; oglądowa-pokaz, obserwacja; działań praktycznych, praca we współpracy, praca z tekstem; elementy dramy.

Formy organizacyjne: indywidualna- jednolita, zróżnicowana, grupowa zróżnicowana; zbiorowa.

Środki dydaktyczne;
plansze: zwierzęta i rośliny chronione w Polsce;
KP dla dzieci: 1, 2, 3, obrazek; Las, Śmietnisko;
wizytówki imienne dla dzieci, postacie zwierząt;
pisemne informacje o zwierzętach;
Karty Pracy (KP) Wesoła Szkoła Kształcenie zintegrowane w kl3, część3,WSiP, Warszawa 2006r.;
Podręcznik Wesoła Szkoła Kształcenie zintegrowane w kl3, część3, WSiP, Warszawa 2006r.'
Encyklopedia kieszonkowa,Gregor Aas, Andreas Riedmiller, MUZA S.A., wARSZAWA 2005R.;
Spotkania z przyrodą-rośliny Inga Szwedler, Mirosław Sobkowiak, MULTIKO O.W.Sp.z.o.o., Warszawa 1998r;
Spotkania z przyrodą-zwierzęta autor j.w.
Słownik ortograficzny.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie. Wprowadzenie do zajęc: zabawa jestem w
lesie. Dzieci z zamkniętymi oczami wyobrażają sobie, że spacerują ścieżkami przepięknego lasu, w którym pachną jagody, maliny, przebiegają obok nich zwierzęta. Oddychają głęboko. Rozmowa na temat: co czuja, jak pachnie powietrze, czy las, który widzą w wyobraźni podoba im się, a jak wygląda las obecnie,itp.

2. Ochrona roślin i zwierząt w Polsce. Znajdź informacje dotyczące ochrony roślin i zwierząt.(KP1) Praca grupowa. zapisanie znalezionych informacji na tablicy i w zeszytach.
3. Zwierzęta chronione w Polsce. Rejestr zwierząt z uwzględnieniem nazw grup i ich przedstawicieli(plansze). Cechy charakterystyczne zwierząt chronionych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaskrońca i żmije (Podręcznik s. 56) tabela na tablicy(nazwa grupy, zwierzęta z danej grupy, co im zagraża).

4. Rośliny chronione w Polsce. tak samo jak punkt 3.

5. Kalambury-Kim jestem. Praca w grupach.
Uczeń losuje nazwę zwierzęcia lub rośliny (konsultuje z kolegami z grupy w jaki sposób przedstawić wylosowane zwierzę, może korzystać z podręcznika) i wchodzi w rolę zagrożonego zwierzęcia lub rośliny. Mówi o sobie i swoich problemach (korzysta z zapisanych notatek). Dzieci z innych grup odgadują i zapisują na kartkach swoje odpowiedzi (mają zamknięte podręczniki). Utrudnienie w drugiej turze (KP2) wyznaczony uczeń z każdej grupy korzysta z tekstu n-la
Ustalenie co zmienili - formę osobową czasownika. Zbiorowe ustalenie do jakiej grupy zwierząt lub roślin należą rozpoznani przedstawiciele.

6. Mnożenie i dzielenie liczb zakończonych zerami-zadania rozmaite. Praca indywidualna (KP3)

7. Zabawa na czworakach Wyścig mrówek.

8. Indywidualne redagowanie próśb zagrożonych roślin i zwierzat żyjących w Polsce. Zdania rozkazujące. Praca na kilku poziomach. (KP4) lub KM39 :
KM39 ćwicz. 1
Uzupełnia tekst wyrazami z ramki i zapisuje w KM39ć.1.

Z rozsypanki wyrazowej układa zdania rozkazujące i zapisuje w KM39 ć.1.

9. Uzupełnianie znanych powiedzonek o zwierzętach KM39 ć.2.

10. Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy KM40 ć.3.

11. Zwierzak-zabawka. Wykonanie w/g własnego pomysłu z niepotrzebnych opakowań, kapsli, korków, guzików, sznurka, drutu, itp.

12. Podsumowanie zajęć. Rozwiązanie krzyżówki KM40ć1.
Słowne przypomnienie czynników, które są zagrożeniem dla tych zwierząt.

13. Ewaluacja i samoocena.
Ewaluacja :
- jezeli zajęcia u. się podobały to przyczepiają swoje
zwierzątka na obrazku zasłaniając element, który
nie pasuje do pięknego lasu;
- jeżeli zajęcia u. się nie podobały, to przyczepiają
swoje zwierzątka na śmietnisku.
Samoocena:
- wizytówka przyczepiona do zwierzątka u. na tablicy
(jeżeli u. uważa, że był skupiony na zajęciach
i bardzo dobrze pracował);
- wizytówka przyczepiona z boku tablicy (jezelu. uważa
że nie zawsze był skupiony i nie zawsze wykonywał
zadanie prawidłowo);
- wizytówka pozostaje z u. (jeżeli uważa, że źle
pracował na zajęciach).

13. Praca domowa: KM40 ć.2.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.