X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17640
Przesłano:

"Reklama ekspozycyjna - wystawa zewnętrzna" - Specjalizacja reklamy

Opracowanie programu
mgr Stanisław Szarek

Specjalizacja reklamy.

Temat:
Reklama ekspozycyjna - wystawa zewnętrzna.

Dotyczy:
Działalności wielobranżowej na terenie osiedla mieszkalnego.

Cele:

1. Umiejętność rozpoznania potrzeb reklamowych na terenie osiedla, zaproponowanie i wdrożenie do realizacji.
Obserwacja, wnikliwość, znajomość poszczególnych punktów handlowo usługowych na terenie osiedla – oto czynniki wpływające na realizację pomysłów reklamowych pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie dobrze wkomponowanego projektu w danym środowisku. Potrzeby reklamowe wymagają pełnej znajomości zasad estetyki, kompozycji oraz przestrzennego uaktywnienia danego produktu czy punktu sprzedaży lub usług. Zainteresowanie reklamo- biorcy pomysłem, stopniem atrakcyjności jego produktu, usług czy działalności jest uzależnione od projektu, kultury osobistej, ceny oraz kreatywności.
2. Zastosowanie rysunku, zasad kompozycji, kolorystyki i liternictwa
w pracach projektowych,
Pierwszym, najprostszym i najszybszym sposobem projektowania reklamy jest rysunek odręczny (zastosowanie przy zainteresowanym reklamo-biorcy), wprowadzający nowości w wybranym odcinku przestrzeni zarówno kompozycyjne jak i kolorystyczne, liternicze, pozwalające na szybką orientację odbiorcy w zaproponowanych zmianach.
3. Umiejętność stosowania różnych technik i technologii stosowanych w reklamie,
Realizacja wybranego projektu wymaga stosowania różnych technik i technologii, zatem należy umiejętnie dostosować potrzebę klienta do możliwości przestrzennych i technik prezentacji reklamy, która będzie najodpowiedniejszą formą prezentacji.
4. Umiejętność projektowania stoisk wystawienniczych i wystaw sklepowych
Stoisko wystawiennicze jak i wystawa sklepowa są głównymi wizytówkami firmy, ich wygląd musi zachęcać do podejścia, musi być widoczny z daleka. Dobrze zaplanowane i zaprojektowane stoiska wymagają oryginalności, odpowiedniej otoczki technicznej (światło, kolor, dźwięk itp.) czy dodatkowych efektów plastycznych (specjalne), które mają za zadanie zatrzymać i zachęcić odbiorcę.
5. Stosowanie sesji fotograficznej z zastosowaniem kompozycji, perspektywy, oświetlenia, do konstruowania przekazu reklamowego.
Nowoczesne programy komputerowe pozwalają na niemal realistyczne stworzenie projektu wizualnego reklamy w odpowiednim otoczeniu, dostosować reklamę do potrzeb środowiska bez ingerencji rzeczywistej. Zastosowanie sesji fotograficznej miejsca usadowienia projektu pozwala na wykonanie fotomontażu łączącego rzeczywisty krajobraz z reklamą, co bardzo ułatwia zrozumienie inwencji autora projektu i szybkie włączenie do realizacji.
6. Dostrzeganie potrzeb doboru, rodzaju i jakości nośnika reklamy oraz jego zastosowanie.
Nie każda reklamy musi być tworem przestrzennym anonsującym punkt czy działalność. Projekty reklamowe zawierają cały szereg możliwości, które należy tak dobrać aby reklamo- biorca był w pełni zadowolony z wybranego nośnika reklamy.
7. Konieczność zastosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Praca w reklamie wymaga zastosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Metody:

1. Analiza potrzeb reklamowych, pomysł, propozycja.
- Praca w terenie, analiza zapotrzebowań reklamowych, nawiązanie kontaktu z właścicielem punktu, stworzenie propozycji współpracy.
2. Stosowanie wstępnych, odręcznych projektów szkicowych z zastosowaniem podstawowych zasad kompozycji, koloru, liternictwa.
- Szybka prezentacja pomysłu reklamowego, działanie kolorem z zaproponowaniem odpowiedniego liternictwa, działania przekonujące.
3. Dostosowanie różnych technologii w procesie tworzenia reklamy.
- Zastosowanie najnowszych technologii, materiałów trwałych i stosunkowo niedrogich.
4. Umiejętne, rzeczowe , odważne i kreatywne sposoby kształtowania wystaw sklepowych i stoisk wystawienniczych.
- Bezpośredni kontakt klienta z towarem na stoisku czy wystawie sklepowej jest najlepszą zachętą do natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb. Każda wystawa powinna być odpowiednio udekorowana i wraz z towarem tworzyć jedną interesującą całość.
5. Zastosowanie sesji fotograficznej wybranych propozycji reklamowych, fotomontaż i prezentacja.
- Najskuteczniejszym sposobem na przekonanie klienta o trafności propozycji reklamowej jest stworzenie fotomontażu prezentującego pomysł. Sesja zdjęciowa powinna obejmować kilka wersji jednego punktu, produktu czy usług.
6. Zainteresowanie projektem reklamowym dostępne nośniki telekomunikacyjne i środki przekazu medialnego.
- Wszelkie dostępne środki przekazu medialnego powinny być w zasięgu zainteresowania reklamowanego produktu czy usług, umiejętnie dobrane i wdrożone do prezentacji publicznej.
7. Stosowanie wszelkich zasad BHP podczas prac tworzenia i zastosowania reklam.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas doboru materiałów reklamy zewnętrznej, prac na wysokości oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zewnętrznych.

Środki dydaktyczne

- Materiały rysunkowe, malarskie i kreślarskie.
- Narzędzia niezbędne do obróbki materiałów stosowanych w reklamie.
- Katalogi, próbki materiałów.
- Komputery z oprogramowaniem specjalistycznym.
- Drukarka, skaner, ploter tnący.
- Aparaty fotograficzne, w tym cyfrowe.
- Zestawy oświetleniowe.
- Projekty graficzne i poligraficzne.
- Katalog gatunków papieru.
- Środki techniczne: rzutnik, powiększalnik

Materiał nauczania
- Podstawy projektowania.
- Tworzenie komunikatów wizualnych.
- Zasady kompozycji, kolorystyki i liternictwa.
- Techniki projektowania na płaszczyźnie.
- Techniki projektowania przestrzennego.
- Prezentacje projektów.
- Programy graficzne.
- Programy do obróbki zdjęć.
- Fotografowanie, kompozycja obrazu, fotografia w reklamie.
- Komputerowa obróbka zdjęć.
- Techniki poligraficzne.
- Nowości w reklamie.

Ćwiczenia praktyczne

- Projektowanie kompozycji otwartych, zamkniętych, symetrycznych,
asymetrycznych.
- Posługiwanie się środkami graficznymi w projektowaniu: powiększanie, zmniejszanie, odwzorowanie.
- Projektowanie prospektu reklamowego.
- Projektowanie planszy reklamowej.
- Wykonanie projektu kompozycji stoiska wystawienniczego.
- Wykonanie kompozycji wystawy sklepowej.
- Opracowanie napisów informacyjnych z wykorzystaniem edytora tekstu.

Wskazania metodyczne do realizacji programu

W trakcie realizacji programu należy wywrzeć nacisk na ćwiczenia praktyczne głównie w procesie projektowania reklamy. Wykonywanie ćwiczeń pozwala na kształtowanie umiejętności postrzegania i fotograficznej rejestracji interesujących obszarów. W wyniku realizacji programu słuchacze powinni posługiwać się aparatem fotograficznym, projektować kompozycje literniczo-graficzne, druki reklamowe, dokonywać oceny zdjęć i ich przydatności do reprodukcji poligraficznej, powinni projektować kompozycje płaskie i przestrzenne.
Oczekiwane efekty pracy słuchacza

1. Rozpoznaje miejsca potrzeb reklamowych na terenie osiedla mieszkalnego.
2. Posiada umiejętność szybkiego ukazania projektu za pomocą szkiców odręcznych.
3. Zna zasady i techniki stosowania różnych technologii w reklamie.
4. Umiejętnie i z dużym zaangażowaniem estetycznym projektuje wystrój stoisk wystawienniczych i wystaw sklepowych.
5. Stosuje nowoczesne metody konstruowania przekazu reklamowego za pomocą m.in. Fotografii lub fotomontażu.
6. Dostrzega i stosuje różne nośniki medialne dla potrzeb reklamy.
7. Stosuje zasady BHP w pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.