X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17632
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalanie głoski [cz] - scenariusz zajęć logopedycznych

Scenariusz zajęć logopedycznych - utrwalanie głoski cz.
Prowadząca: Karolina Wesołowska

Cele główne:
• Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski cz.
• Doskonalenie sprawności narządów mowy.
• Usprawnianie analizatora słuchowego.
• Podnoszenie sprawności funkcji oddechowej i łączenie jej z fonacyjną.
Cele szczegółowe:
• Dziecko precyzyjnie wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń.
• Prawidłowo wymawia głoskę cz w wyrazach i parach wyrazów w różnych pozycjach w wyrazie.
• Potrafi poprawnie wykonać ćwiczenia oddechowe wdech nosem – wydech ustami, łączy funkcję oddechową z fonacją samogłosek – przedłuża je.
• Potrafi zauważyć różnicę między artykulacją prawidłową a nieprawidłową.
• Wyszukuje różnice między obrazkami.
1) Przygotowanie aparatu artykulacyjnego do ćwiczeń.
- Ćwiczenia podnoszące sprawność aparatu mowy. Dziecko naśladuje ruchy języka, obserwuje je w lusterku.
• wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; język wykonuje pozio¬me ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej; w pozycji przedniej jest wy¬dłużony i zaostrzony (nie dotyka warg), w pozycji tylnej — masa języka płasko leży za dolnymi zębami;
• zaginanie wysuniętego ję¬zyka w kształcie łopaty możliwie najwy¬żej w kierunku nosa (język ściśle przylega do górnej wargi)
• oblizywanie warg: przód języka wykonuje ruch kolisty po czerwieni warg, najpierw w prawo, po¬tem w lewo;
• język w kształ¬cie łopaty układamy na wardze górnej, wciągamy go w głąb jamy ustnej; język śli¬zga się po powierzchni siekaczy, dziąseł, pod¬niebienia twardego możliwie jak najdalej w kierunku jamy gardłowej, a następnie w ten sam sposób powraca do pozycji wyj¬ściowej;
• Kierowanie języka wysoko do nosa i nisko na brodę (naprzemiennie)
• Kierujemy język jak najdalej w kierunku kącików ust.
- „Zabawy z samogłoskami” – zabawa oddechowo - artykulacyjna Dziecko wykonuje wdech nosem, wydech ustami, wymawia samogłoski przedłużając je aaa..., eee..., ooo..., uuu..., iii..., yyy... Wymawia krótko kilkakrotnie każdą z głosek a, a, a, a, e, e, e, e, u, u, u, ,u, i, i, i, i, y, y, y, y,
2) Przygotowanie warg i języka do uzyskania prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego - sz, ż, cz.
• Przypomnienie i demonstracja układu warg i języka przy artykulacji głoski cz.
• Naśladowanie jazdy pociągiem. Pociąg rusza:
- cza – cza- czo –czo –cza –cza-czo-czo (najpierw wolno potem oraz szybciej)
• Dziecko powtarza za logopedą sylaby z głoską cz.

Szła po błocie czapla
do szkoły się uczyć.
I tak wciąż powtarzała
cza-cza, czo-czo, czu-czu, cze-cze
czy-czy, czo – czo, czu- czu, cza - cza
Taka duża czapla
co się uczyć chciała.
3) Ćwiczenia właściwe
• „Puzzle”
Składanie obrazka składającego się z kilku elementów, naklejenie obrazków na kartkę, nazwanie co znajduje się na ilustracjach: raczek, taczka. Dziecko dokonuje analizy sylabowej wyrazów.

• Zagadki.
Dziecko słucha zagadek podaje prawidłowe rozwiązanie, łączy zagadkę z odpowiednim obrazkiem.

Dziesięć palców ochraniają,
czasem jeden palec mają
Nie boimy się zimy,
Gdy je na ręce włożymy.

Ma ucho, ma i dziobek.
Gwiżdże na nas czasem.
Gdy w nim wrze,
To czapeczka potrząsa z hałasem.

Kto las kocha i zwierzętom
z serca dobrze życzy –
Ten pracować będzie w lesie
jako pan...............................

Co to za ptak?
Pływa po stawie
I kwacze: kwak, kwak

Barwny most na niebie
najczęściej po burzy,
Kolorami świeci i pogodę wróży.

Przy umywalce wisi,
długi, czasem biały.
Swoje miejsce ma w łazience
Wycierasz nim ręce.

• „Pary” Powtarzanie par wyrazów, odszukiwanie odpowiednich obrazków i naklejenie ich obok zwrotów:
- czerwone czereśnie
- czubek czubatki
- czerwona czapka
- czekolada Czarka
- doniczka Czesi
- czysty kubeczek
- zaczarowana tęcza
• „Który to obrazek” – zabawa z kostką. Dziecko nazywa obrazki
z głoską cz. Rzuca kostką do gry, przelicza oczka na kostce. Wypowiada nazwy obrazków oznaczone na planszy odpowiednią cyfrą, taka jaka wypadła na kostce.
Czepek, czoło, czara, czubek, czapka, czapla, byczek, raczek, oczy, klucz, bułeczka, wnuczka, warkocz, mecz, brodacz, trębacz, miecz, biegacz.
• „Czysta kuchnia cioci Czesi” – doskonalenie percepcji wzrokowej. Dziecko nazywa przedmioty na obu ilustracjach, wyszukuje detale różniące oba obrazki, wyszukuje przedmiotów z głoską cz.
Zakończenie zajęć
. Omówienie i zadanie pracy domowej –
• „Czapla” doskonalenie motoryki małej utrwalanie głoski cz -łączenie kropek.
• Zestaw wyrazów do utrwalania głoski cz.
• „Kuchnia cioci Czesi” obrazki do pokolorowania.
Podziękowanie za pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.