X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17557
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych- ćwiczenia. Konspekt lekcji matematyki

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI
PROWADZĄCA: Dorota Ciura
DATA: 24.05.2012
KLASA: V B
TEMAT: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych- ćwiczenia.
POWIĄZANIE Z WCZEŚNIEJSZĄ WIEDZĄ: W dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych uczniowie korzystają z wiedzy i umiejętności dotyczących dodawania i odejmowania liczb naturalnych. Ponadto ze względu na utrwalający charakter lekcji uczniowie dysponują już potrzebną wiedzą dotyczącą danego zagadnienia, nabytą podczas wcześniejszych zajęć.


CELE LEKCJI:
1. Uczeń zna algorytm pamięciowego i pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych
2. Uczeń potrafi wykonać poprawnie pamięciowe i pisemne dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
3. Uczeń potrafi wykorzystać dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w kontekście praktycznym
CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA

Po lekcji będziesz:
1. umiał dodać i odjąć w pamięci ułamki dziesiętne
2. umiał dodać i odjąć pisemnie ułamki dziesiętne
3. umiał powiększać/ pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne, np. znaleźć liczbę większą/ mniejszą o 0,2 od 4,8
4. wiedział, gdzie będziesz mógł zastosować w życiu wiedzę i umiejętności dotyczące danych zagadnień
5. umiał wykorzystać dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w zadaniach tekstowych/ w zagadnieniach z „życia codziennego”

NACOBEZU DO LEKCJI
1. Dodasz w pamięci ułamki dziesiętne dodając całości do całości i części ułamkowe do części ułamkowych
2. Odejmując ułamki dziesiętne w pamięci sprawdzisz czy da się odjąć ich części ułamkowe
3. Odejmiesz w pamięci całości od całości i części ułamkowe od części ułamkowych
4. Zapiszesz liczbę większą/ mniejszą od danego ułamka dziesiętnego o ułamek dziesiętny
5. W dodawaniu i odejmowaniu pisemnym odpowiednio podpiszesz ułamki/ zapisując przecinek pod przecinkiem i odpowiednie cyfry w odpowiednich rzędach
6. W działaniach pamięciowych i pisemnych zapiszesz poprawne wyniki obliczeń
7. W zadaniach tekstowych zapiszesz odpowiednie działanie/a i poprawnie obliczysz
8. Podasz właściwą odpowiedź
METODY PRACY
• metoda działań praktycznych
• gra dydaktyczna- domino
• metoda podająca
• praca z metodnikami
FORMY PRACY
• praca indywidualna
• praca zbiorowa
• praca w parach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• karty domino (Załącznik nr 1)
• brystol z zapisem sposobu pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych
• kartki z zadaniami (Załącznik nr 2)
• karty menu (Załącznik nr 3)
• „tarcze strzelnicze” do ewaluacji
• metodniki
• patyczki
• zeszyt ćwiczeń


PRZEBIEG LEKCJI
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Wprowadzenie do zajęć i podanie tematu lekcji: „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych- ćwiczenia”.
4. Zapoznanie uczniów z celami lekcji i z nacobezu do lekcji (kartki do wklejenia do zeszytów)
II CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Przypomnienie dodawania i odejmowania w pamięci- odwołanie do nacobezu
DOMINO MATEMATYCZNE- praca w parach
Uczniowie otrzymują od nauczyciela koperty z „kostkami domino”, zawierające przykłady dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych oraz wyniki. Ich zadaniem jest wykonanie pamięciowego obliczenia i dobranie do danej „kostki”, drugiej z odpowiednim wynikiem. O zakończeniu zadania uczniowie informują nauczyciela ustawiając „zielone światło”.
Po skończeniu zadania przez wszystkich, losowo wybrany uczeń (za pomocą patyczków) zapisuje wynik konkretnego przykładu na tablicy. Pozostali reagują „światłami” oceniając poprawność dobranego wyniku.
2. Wprowadzenie do pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych- kiedy stosujemy i w jaki sposób? Na tablicy zawieszamy brystol z zapisanym sposobem wykonywania danych działań pisemnych, w celu utrwalenia zasady.
Nauczyciel rozdaje kartki z działaniami (do wklejenia do zeszytu), które należy wykonać sposobem pisemnym.

ZADANIE 1 OBLICZ PISEMNIE

a) 4,075 + 3,2 + 79 = - na tablicy, uczeń losowo wybrany za pomocą patyczków
b) 56,4 – 2,78 +120 = - samodzielnie
c) 200 – (42,7 + 4,819) = - samodzielnie

W przykładach a) uczniowie oceniają stopień poprawności obliczeń za pomocą „świateł”.
W przykładach b) i c) w pracy samodzielnej uczniowie informują o możliwych kłopotach „światłem żółtym, bądź czerwonym- wzajemne „uczenie się uczniów”.

3. Powiększanie i pomniejszanie ułamków dziesiętnych o ułamki dziesiętne.

ZADANIE 2 (uczniowie otrzymują kartki z zadaniem)

Znajdź liczbę (pamięciowo lub pisemnie)
a) większą o 0,02 od liczby 4,27
b) mniejszą o 3,2 od liczby 15,34
c) mniejszą o 5,3 od 11, 25
Uczniowie wykonują obliczenia w zeszytach, wyniki zapisują w metodnikach i „na trzy- cztery” podnoszą metodniki w górę. W razie błędnych odpowiedzi, wyjaśniają sobie nawzajem „na forum”.

4. Odwołanie do celów lekcji- praktyczne wykorzystanie dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych- przypomnienie przez uczniów. Odwołanie do pytania kluczowego z wcześniejszej lekcji „Zakupy w Castoramie”. Uczniowie podają inne przykłady.
Uczniowie otrzymują zadanie na kartkach do wklejenia do zeszytów. W rozwiązaniu korzystają z menu(ustawionego przez nauczyciela na ławkach). Zadanie rozwiązują samodzielnie, wybierając jedną z podanych odpowiedzi.
ZADANIE 3 - z wykorzystaniem kafeterii
Korzystając z MENU, wykonaj potrzebne obliczenia i wybierz właściwą odpowiedź.
1) Cena zestawu zawierającego: frytki, kotlet schabowy i surówkę wynosi:
A) 23, 05 zł
B ) 17 zł
C) 23 zł 50 gr
D) 17, 50 zł
2) Płacąc za powyższy zestaw banknotem 100- złotowym, klient otrzymuje resztę
A) 76,5 zł
B) 77,50 zł
C) 86 zł 5 gr
D) 86 zł 50 gr
3) Cena którego zestawu jest wyższa i o ile?
ZESTAW I ( Z CZĘŚCI 1 zadania)
frytki
kotlet schabowy
surówka
ZESTAW II
rosół z makaronem
gołąbki
ziemniaki
A) zestaw I o 5,50 zł
B) zestaw II o 5,50 zł
C) zestaw I o 6,5 zł
D) kosztują tyle samo

III CZĘŚĆ KOŃCOWA
• OCENA UCZNIÓW
• Zadanie pracy domowej- ZESZYT ĆWICZEŃ- ćwiczenia ze str 15, 16
• Ewaluacja lekcji metodą TARCZY STRZELNICZEJ
I tarcza „Czy dzisiejsza lekcja była ciekawa?” /1- nudna, 2- niezbyt ciekawa, 3- ciekawa, 4- bardzo ciekawa/
II tarcza „Czy wiedza i umiejętności z lekcji przydadzą Ci się w życiu?” /1- nie, 2- raczej nie, 3- tak, 4- zdecydowanie tak/
III tarcza „Czy atmosfera na lekcji była przyjazna?”/1- nie, 2- raczej nie, 3- tak, 4- zdecydowanie tak/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.