X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17553
Przesłano:

Nasze zdrowie zależy od nas - konspekt

Krąg tematyczny: NASZE ZDROWIE ZALEŻY OD NAS
Temat zajęć: Poranna gimnastyka
• Cel główny: doskonalenie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem.
Cel pośredni: kształtowanie postaw bezpieczeństwa i troski o własne zdrowie

Metody pracy:
Podające: opowiadanie, pogadanka, ,,burza mózgów"
Eksponujące: pokaz, gry dramowe
Programowe: z użyciem podręcznika
Praktyczne: ćwiczenia indywidualne
Formy pracy: indywidualna i zbiorowa.
Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, ilustracje do zadania, schemat sportowca, kolorowe piłeczki, tekst rymowanki, plakaty o sporcie, higienie ciała, właściwym odżywianiu się, dbaniu o zęby, zagadki,

Wielokierunkowa aktywność uczniów:
- Przyrodniczo-społeczna: Znaczenie porannej gimnastyki dla zdrowia.
- Polonistyczna: Swobodne wypowiedzi na temat tekstu „Gimnastyka”. Sprawdzenie zrozumienia treści tekstu.. Nazwy ćwiczeń gimnastycznych- podpisywanie obrazków. Uzupełnianie zdań nazwami czynności.
- Matematyczna: Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej. Łączenie liczb od najmniejszej do największej.
- Muzyczna: Rytmiczne czytanie rymowanki.
- Plastyczna: Wykonanie środkami plastycznymi plakatu na temat - Dbam o swoje zdrowie;
- Motoryczno - ruchowa: Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych według podanej instrukcji - zabawy ruchowe.


Przebieg zajęć:
Faza przygotowawcza.

1. Czynności organizacyjno - porządkowe
2. Gromadzenie wyrazów wokół tematu "zdrowie" ( "burza mózgów" )
3. Scenki dramowe - poranna toaleta, uprawianie sportu
Wprowadzenie do tematu:

1. Łączenie liczb od najmniejszej do największej - rozkodowanie tytułu. Odczytanie i wyjaśnienie hasła: W zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie łączą liczby, porządkują wyniki i odczytują hasło. Swobodne wypowiedzi na temat hasła.

2. Powtórne odczytanie wypowiedzi Sobieradzika i nawiązanie do wyników testu - Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

3. Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji w podręczniku. Uczniowie wypowiadają się na podstawie ilustracji P.s 61-63

4. Ciche czytanie tekstu „Gimnastyka”. Uczniowie czytają tekst z podręcznika.

5. Sprawdzenie rozumienia treści tekstu. Udzielanie odpowiedzi na pytania.
Dlaczego chłopiec zaczął ćwiczyć i biegać na stadionie?
Jaki odniósł sukces?
Komu chłopiec zawdzięcza swoje zwycięstwo?
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. P. s. 63

6. Podpisywanie obrazków nazwami ćwiczeń gimnastycznych. Uzupełnianie zdań wyrazami (odebrał, uprawiał, polubił) Nauczyciel sprawdza wykonane zadania. Uczniowie uświadamiają sobie pojęcie czasownika.

7. Przerwa śródlekcyjna - krótka gimnastyka "Ręce w górę, ręce w bok, niski przysiad, równy krok, marsz dookoła, gra muzyka i skończona gimnastyka". Uczniowie wykonują ćwiczenia gimnastyczne według podanej instrukcji.

8. Czynnościowe rozwiązywanie zadania tekstowego na porównywanie różnicowe: o tyle więcej, o tyle mniej. Uczniowie analizują zadanie i rozwiązują wspólnie na tablicy przez porównanie. Uzupełniają brakujące liczby i wyrazy.
9. Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe.
10. Rytmiczne czytanie rymowanki, połączone z wykonaniem prostych ćwiczeń gimnastycznych. Uczniowie uzupełniają tekst rymowanki brakującymi wartościami nut.K.P.69. Czytają rytmicznie tekst, wykonują proste ćwiczenia.

Faza podsumowująca (ewaluacja zajęć)
Samoocena. Uczniowie otrzymują kolorowe piłeczki.
Następnie umieszczają je na sylwetce sportowca z napisami następujących działalności:
Obliczenia matematyczne
Gimnastyka
Czytanie i pisanie
Piłeczki umieszczają przy działalności która sprawiła im najwięcej radości i była ich zdaniem najłatwiejsza.

Zadanie pracy domowej: wytnij wyrazy. Ułóż z nich zdania i przyklej obok odpowiednich obrazków Karta pracy 67 ćw.4 Przepisz zdania do zeszytu . Uczniowie zaznaczają pracę domową.

1. Projektowanie i wykonanie pracy na temat "Dbaj o zdrowie".

TEKSTY PIOSENEK


Imię i nazwisko........................................

1. Podane wyrazy napisz obok sylabami:

• ćwiczę -........................................
• biegam -........................................
• spaceruję -........................................

2. Policz głoski i litery w wyrazach i uzupełnij tabelkę:

Ilość liter Ilość głosek
przewroty
skłony
przysiady

3. Podkreśl samogłoski:

skłony przysiad pompki

TEKSTY PIOSENEK


GIMNASTYKA sł. Iwona Biśto muz. Robert Domań

Najpierw w górę trzy podskoki Hop,sa,sa!
Potem dwa skłony na boki, raz i dwa
W górę ręce,, prosto nogi, stój jak my!
I opuszczaj do podłogi, raz dwa trzy.

Teraz podskocz jak pajacyk, hop sa, sa!
I zrób obrót dookoła tra, la, la.
A na koniec ręce wypad w przód i w tył.
Ćwicz codziennie, abyś zdrów jak ryba był.


RECEPTA NA ZDROWIE


- Zadbaj o odpowiednią ilość snu.
- Dbaj o higienę ciała.
- Jedz dużo warzyw i owoców.
- Ubieraj się stosownie do pogody.
- Pływaj nie tylko latem.
- Uprawiaj sporty zimowe.
- Będę dbał o swoje zdrowie.
- Nie będę palił papierosów i pił alkoholu.


"SPORT TO ZDROWIE"

Julian Tuwim - "Raz - dwa - trzy!"

Raz!
Pierwsza rzecz - to wstawać rano!
Dwa!
Kto o krzepkie zdrowie dba,
ten się długo myje co dzień
mydłem, szczotką w zimnej wodzie,
pluska, pryska, parska, rży!
Trzy!
Trzyj ręcznikiem suchym ciało,
żeby aż poczerwieniało.
Spraw mu, bracie, mocne wciery,
aż we krwi poczujesz skry!
Raz - dwa - trzy!
Cztery!
Gdy chcesz czerstwej nabrać cery,
żywym, bystrym być jak rtęć,
wiedz, że sprawią to spacery!
A codziennie rano:
Pięć!
Musisz się gimnastykować!
Ciało w ruch rytmiczny wprowadź,
ćwicz je prężnie i miarowo,
bo to pięknie, bo to zdrowo,
a dopiero potem:
Sześć!
Jeść!
/Julian Tuwim - "Raz - dwa - trzy!"

"Gimnastyka to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa, ręce w górę, w przód i w bok, skłon do przodu, przysiad, skok"


Janusz Laskowski - "Szach i mat"

Staś ma jedno kółko olimpijskie,
Janek - rekord klasy w skoku w dal,
Leszek rzuca bardzo dobrze dyskiem,
Dyzio, bokser mięśnie ma jak stal.
Józio wygrał bieg na sześćdziesiątkę;
finiszował świetnie , mówię Wam!
Edzio dostał z gimnastyki szóstkę.
A ja - nie. Ja tylko w szachy gram.


Raz, dwa, trzy, cztery,
skłon i przysiad,
skok i siad.
Dziś w przedszkolu gimnastyka,
każdy będzie rad.
Poruszymy wszystkie mięśnie,
przeciągniemy stawy,
żeby potem iść z ochotą
do innej zabawy.
Raz, dwa, trzy,
ćwiczę ja , ćwicz i ty.

W gimnastycznym kostiumie
każdy skacze jak umie.
Pani gra na pianinie
i po sali walc płynie,
a my w walcu
raz, dwa, trzy.
Kto nie widział
niech patrzy.

Raz, dwa, trzy, cztery,
skłon i przysiad,
skręt i skok.
Teraz tak maszerujemy,
żeby dudnił równy krok.
Raz, dwa, trzy, cztery.
Raz, dwa, trzy...


Wincenty Faber - "Niebezpieczny mecz"

Wyskoczyła na ulicę piłka nożna.
Pomyśl - można skoczyć za nią
czy nie można ?
Tam przygody ją czekają rozmaite:
Może zechce strzelić bramkę
koń kopytem ?
Może "kopnie" piłkę auto rozpędzone
zanim piłka umknie het,
na drugą stronę...
- Skoczyć za nią na ulicę, na sam środek ?
- Lepiej nie grać w piłkę nożną z samochodem !


1.Lew głośno ryczy, trąbi słoń.
Słuchaj orkiestry, plecy skłoń!
Czubkami palców dotknij stóp,
Teraz się już wyprostuj znów.

Ref. Musi się starać, kto chce być mocny.
Jeśli się zmęczysz, trochę odpocznij!
A teraz odchyl głowę w tył!
Ćwicz, jeśli chcesz mieć dużo sił!

2. Słoń głośno trąbi, ryczą lwy.
Może chcą ćwiczyć tak jak wy ?
Więc teraz rozłóż ręce w bok,
zrób szybko jeden długi krok !


Tu sportowców
nikt nie zliczy.
Dyski błyszczą
jak księżyce.
Siatki, kosze
I oszczepy.
- Kto z nas rzuci
dalej ? Lepiej ?
Szklana tyczka
drży i śpiewa.
Chłopiec frunie
ponad drzewa.
Chłopiec frunie
gdy potrzeba
pod błękitny
pułap nieba.
Tu dziewczęta
uśmiechnięte.
Kwiat we włosach
mają wpięty.
Przyjacielu,
rękę podaj!
Uścisk dłoni
sił ci doda!


Julian Tuwim " Raz - dwa - trzy"
Raz ! Pierwsza rzecz - to wstawać rano!
Dwa ! Kto o krzepkie zdrowie dba,
ten się długo myje co dzień
mydłem, szczotką, w zimnej wodzie,
pluska, pryska, parska, rży!
Trzy ! Trzyj ręcznikiem suchym ciało,
żeby aż poczerwieniało.
Spraw mu, bracie, mocne wciery,
aż we krwi poczujesz skry!
Raz - dwa - trzy!
Cztery ! Gdy chcesz czerstwej nabrać cery,
żywym, bystrym być jak rtęć,
wiedz, że sprawią to spacery!


A codziennie rano:
Pięć ! Musisz się gimnastykować!
Ciało w ruch rytmiczny wprowadź,
ćwicz je prężnie i miarowo,
bo to pięknie, bo to zdrowo,
a dopiero potem:
Sześć ! Jeść!

W lecie, co niedzielę prawie,
Czterdzieści sześć nóg biega po murawie,
To tu, to tam, to w przód, to w bok.
Czasem na trawie aż robi się tłok.

Nieraz noga w piłkę nie trafi okropnie,
Nieraz przez pomyłkę noga nogę kopnie,
Lecz najmilej nodze, kiedy strzeli gola,
Bo wtedy się spełnia chlubna nogi rola.
Ludzie zaraz krzyczą. Hip! Hip! Hura!
Cześć!


Gwizdek.
I znów biega nóg czterdzieści sześć.
Zaraz, zaraz, zaraz, co to wszystko znaczy?
W piłkę gra jedynie dwudziestu dwóch graczy.
Dwudziestu dwóch graczy, jeśli mam być szczery,
To czyni zaledwie nóg czterdzieści cztery.
Po cóż do licha po trawie się pląta
Ta czterdziesta szósta i czterdziesta piąta?
Niektórzy na pewno z miejsca się oburzą,
Że jest na boisku dwie nogi za dużo.
Po co się oburzać od razu? Dlaczego?
Te dwie zbędne nogi - to nogi sędziego.

Marcin Sylwin "Szybciej, wyżej, dalej"

Sport to zdrowie, przyjaciele!
W zdrowym ciele - zdrowy duch!
Abyś zawsze był na czele,
walcz i staraj się za dwóch!


OCZEKIWANE REZULTATY

Rodzaj aktywności
ucznia Wykonuje samodzielnie Wykonuje z pomocą nauczyciela Nie wykonuje
Czytanie tekstu znanego
Czytanie tekstu nowego
Dzielenie na sylaby
Wyróżnia samogłoski
Rozpoznawanie liter


OBSERWACJA LEKCJI POD KĄTEM HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

STANDARD
WSKAŹNIKI OBSERWOWANE EFEKTY
OPANO-
WALI
WSZYS-
CY OPANO-
WAŁA WIĘK-
SZOŚĆ OPANOWALI
NIEKTÓRZY
Uczeń układa i zapisuje z liter wyrazy. Czyta wyrazy.

- potrafi odczytać , rozszyfrować hasło

Uczeń potrafi dzielić wyrazy na sylaby, głoski i litery, potrafi wyliczać samogłoski
-
Uczeń umie przeprowa-
dzić analizę, syntezę słuchowo-wzrokową prostych wyrazów
uczeń korzystając z podanych wyrazów uzupełnia zdanie z lukami,

Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniemnowy tekst
uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie w oparciu o przeczytany tekst,

Uczeń w oparciu o ilustrację potrafi udzielić odpowiedzi

poprawnie posługuje się językiem ojczystym,


Umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem

- samodzielnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej,

Rozumie cicho czytany tekst. Wybiera prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych
Eliminuje wyrazy które nie pasują do tekstu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.