X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17520

Wigilia w naszych domach - scenariusz zajęć

Treści: Dzielenie i dodawanie lub odejmowanie w jednym zapisie – kolejność wykonywania działań – zadania tekstowe. Rozmowa o wigilijnych nastrojach na podstawie przeczytanego wiersza T. Kubiaka „Wigilijny wieczór” – opowiadanie o tradycjach wigilijnych w domach uczniów. Redagowanie życzeń świątecznych – zaimki osobowe pisane wielką literą. Gry, scenki dramowe – „Składamy życzenia”. Malowanie farbami „Święta z moją rodziną”. Kolędnicy są wśród nas – śpiewanie kolęd.

Cele
Uczeń: - zna kolejność wykonywania obliczeń, stosuje w praktyce poznane prawa matematyczne,
- płynnie i wyraziście czyta utwór poetycki,
- swobodnie wypowiada się na jego temat, opowiada o zwyczajach wigilijnych w swoim domu,
- zna tradycje wigilijne kultywowane w jego rodzinnym domu,
- układa, pisze i składa życzenia świąteczne,
- zna i stosuje w praktyce zasady pisowni wielką literą zaimków osobowych w życzeniach,
- kolęduje w grupie – śpiewa poznaną kolędę,
- maluje farbami sceny zbiorowe


Metody pracy: rozmowa, pogadanka, praca z tekstem, ćwiczeniowa, praktycznego działania, elementy dramy

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: treść wiersza T. Kubiaka, karty pracy, zeszyty ćwiczeń z edukacji polonistyczno – środowiskowej i matematycznej, farby, pędzle


Przebieg zajęć
1.Wprowadzenie do tematu zajęć – ułożenie hasła – „Wigilia w naszych domach” z rozsypani sylabowej.
2. Głośne indywidualne czytanie wiersza T. Kubiaka „Wigilijny wieczór”. Dobieranie odpowiednich określeń, opowiadanie o wigilii obchodzonej w rodzinnych domach uczniów.
3. Składanie świątecznych życzeń:
o wypowiedzi uczniów na temat – „Jakie składamy życzenia?”
o odgrywanie scenek dramowych w parach – „Składamy życzenia”
o wspólne redagowanie życzeń świątecznych dla rodziny z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa, pisownia zaimków osobowych wielką literą
o łańcuszek serdecznych życzeń – wspólne składanie życzeń z okazji Bożego Narodzenia.
4. Ćwiczenia w pamięciowym mnożeniu i dodawaniu, kolejność wykonywania działań.
5. Rozwiązywanie zadań tekstowych, zapisywanie rozwiązania w jednym zapisie. Objaśnienie kolejnych czynności.
6. Układanie treści zadań do ilustracji – przedstawienie ich kolegom i koleżankom.
7. Malowanie farbami plakatowymi – „Boże Narodzenie z moja rodziną” – przedstawienie scen zbiorowych za pomocą ekspresji plastycznych:
- podanie tematu pracy
- wykonanie prac plastycznych
- wystawa prac uczniów.
8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Podsumowanie dnia – swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Jak spędzamy święta w naszej rodzinie?”.
8. Wspólne śpiewanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem” na pożegnanie dnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.