X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17507
Przesłano:

Konspekt zajęć z terapii pedagogicznej dla klasy I

1.Cel: Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na różnym materiale wzrokowym (obrazkowym, graficznym, literowym i wyrazowym).

2.Metody pracy: met. praktyczne (pokaz, obserwacja), met. werbalne (rozmowa, wyjaśnienie).

3.Formy pracy: grupowa, indywidualna.

4.Środki dydaktyczne: cztery pary obrazków podobnych różniących się szczegółami; kilka par obrazków, każda para przedstawia to samo z tym, że jeden obrazek z pary pozbawiony jest jakiejś jednej części; obrazki zwierząt i obrazki kończyn dolnych tych zwierząt; porozcinane historyjki obrazkowe, dla każdego dziecka narysowane na kartce trzy układy przecinających się figur oraz oddzielnie zestaw pojedynczych figur geometrycznych; patyczki; porozcinane obrazki przedstawiające figury geometryczne; kartoniki z literami pisanymi małymi i dużymi; dla każdego dziecka rozsypanka sylabowa; suwak zegarowy: dla każdego dziecka tekst zawierający dużą liczbę wyrazów rozpoczynających się daną sylabą.


Przebieg zajęć:

1.Ćwiczenia wstępne: naprzemienne tworzenie rymów przez dzieci i terapeutę np. kot – rok, kos – sos, kraj – gaj, syk – myk itd.

2.Ćwiczenia właściwe na materiale konkretnym:
- Wyszukiwanie różnic między dwoma obrazkami, różniącymi się tylko szczegółami (stopień złożoności obrazka jest uzależniony od możliwości percepcyjnych konkretnego dziecka).
- Uzupełnianie braków na obrazkach. Potrzebne jest kilka par obrazków. Każda para przedstawia to samo, z tym, że jeden obrazek z każdej pary jest pozbawiony jakiejś części (jakiegoś elementu) np. twarz pozbawiona ust. Przed dziećmi kładziemy po jednej parze obrazków. Prosimy, aby porównały obrazki i wskazały jakiego elementu brakuje.
- Dopasowywanie części obrazków do całości. Przed dziećmi leżą obrazki zwierząt, obok obrazki przedstawiające jakąś jedną część ciała tych zwierząt. Zadaniem dzieci jest dopasowanie obrazków np. głowy misia do całego misia, kończyn dolnych kota do całego kota.
- Układanie porozcinanej historyki obrazkowej.
Materiał wzrokowy graficzny:
- Różnicowanie przecinających się figur. Zadaniem uczniów jest wskazanie wśród podanego zestawu pojedynczych figur tych, które są w układzie. Przygotowujemy trzy układy.
W układzie jest koło, kwadrat, trójkąt.
- Układanie figur z patyczków wg wzoru (kwadrat, prostokąt, romb, trapez). Najpierw układa terapeuta, potem uczniowie na jego wzór.
- Składanie pociętych figur z papieru wg wzoru (kwadrat, trójkąt, koło). Uczniowie mają przed sobą narysowaną całą figurę, obok mają tę samą figurę, ale w częściach (w czterech częściach). Zadaniem dzieci jest złożenie figury z podanych części.
Materiał literowy:
- Wyszukiwanie danej litery wśród zestawu innych liter. Litery napisane są na oddzielnych kartonikach. Są to litery pisane małe i duże. Zadaniem dzieci jest np. wyszukanie litery „u”. Obraz szukanej litery każde dziecko ma przed oczami.
- Układanie dwusylabowych i trzysylabowych wyrazów z rozsypanki sylabowej. Przed dziećmi leżą napisane na kartonikach sylaby. Na każdym kartoniku po jednej sylabie. Sylaby te tworzą jeden wyraz dwu lub trzysylabowy. Zadaniem uczniów jest ułożenie kartoników z sylabami we właściwej kolejności, tak by tworzyły wyraz.
- Składanie sylab w wyrazy przy użycie suwaka zegarowego (czytanie sylabami z przedłużaniem brzmienia samogłosek tzw. metodą ślizgową)
Np. ma – ma, ma – pa, ma – ta, ma – ło, ma – sa, ma – ki ( ma – sylaba stała)
- Wyszukiwanie w tekście (czytance) wyrazów rozpoczynających się daną sylabą np. „sza” i podkreślanie go.

3.Ćwiczenia końcowe: gra edukacyjna „Figurix” (ćwicząca funkcje wzrokowe na materiale obrazkowym:analizę i syntezę wzrokową i spostrzegawczość).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.