X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17480
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan Działań Wspierających opracowany przez logopedę dla grupy uczniów oddziału przedszkolnego

1.Opracowany dla grupy uczniów oddziału przedszkolnego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych dnia 28 września 2012r.

2. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

-korygowanie zdiagnozowanych wad wymowy;
-wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego głosek
-utrwalenia tego wzorca w ciągu mownym.
-wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, przyswojonej w toku ćwiczeń.

3. Forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia logopedyczne grupowe 6 osób
Zajęcia 1x w tygodniu po 15 min ( wtorek)

4. Metody pracy:
Logopedyczne- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne,
usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu
fonematycznego, autokontroli słuchowej;
-Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.
- Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
- Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze źle wypowiadanych,
- Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
- pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych;
- uczulanie miejsc artykulacji;
- mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych;
- kontrola wzrokowa, dotykowa i czucia skórnego dłoni,

5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych.
- Uczniowie realizują w całości podstawę programową wychowania przedszkolnego.
- W terapii przechodzić od tego co dla dziecka jest łatwiejsze do tego co trudniejsze, od tego co znane do nieznanego i należy uwzględnić indywidualne możliwości każdego dziecka do nauki.
- Aby terapia przyniosła maksymalne efekty należy zastosować następującą kolejność ćwiczeń danej głoski:
w izolacji
w sylabach
w wyrazach
między samogłoskami w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów
między spółgłoskami w nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie wyrazów
w zdaniach
w opowiadaniu
-Rozpoczynanie od ćwiczeń łatwiejszych gdyż zbyt trudne mogą zniechęcić dziecko do dalszych ćwiczeń.
-Pod kierunkiem rodziców dzieci powinny systematycznie w domu wykonywać ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności. Czas pracy powinien wynosić ok. 15-20 minut i mieć formę zabawy.
- Powtarzania zdobytych umiejętności tak długo, aż doprowadzi się do nawyku.
- Indywidualizacja- podchodzenie do każdego dziecka inaczej, nawet wtedy gdy ćwiczy ono w zespole. Każde dziecko jest inne nawet z tą samą wadą. U jednego widać szybkie postępy inne pracuje wolniej.

6. Działania wspierające rodziców ucznia.
· Udział rodziców w obradach zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów dotyczących przeglądu i oceny skuteczności świadczonej uczniowi pomocy,
· Kontakt z nauczycielem wychowawcą, logopedą w celu dzielenia się spostrzeżeniami jakie dziecko napotyka trudności podczas zajęć edukacyjnych- dzielenie się spostrzeżeniami, pomysłami, wzajemna wymiana doświadczeń.
· Udzielanie wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu.
· Zachęcanie do wykonywania wskazanych ćwiczeń.

7. Zakres współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
· Konsultacje indywidualne dla rodziców ze specjalistami z PPP
· Organizowanie (zgodnie z oczekiwaniami rodziców) warsztatów w celu poszerzenia wiadomości i umiejętności rodziców.Podpisy członków zespołu
1.
2.
3.Podpis dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.