X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17475
Przesłano:

"Jak i dlaczego segregować odpady?" - konspekt lekcji wychowawczej

Konspekt lekcji wychowawczej w klasie IV
"Jak i dlaczego segregować odpady?"

Klasa: IV
Przedmiot: godzina wychowawcza
Temat: Jak i dlaczego segregować odpady?

Cel ogólny:
- kształtowanie postaw proekologicznych

Cele szczegółowe:
- uczeń zna podstawowe zasady segregacji odpadów i potrafi zastosować je w praktyce,
- rozumie konieczność segregacji i potrafi wymienić korzyści dla środowiska naturalnego związane z segregowaniem.

Metody i formy pracy:
- burza mózgów,
- gra ekologiczna,
- układanka wyrazowa,
- pogadanka,
- praca w grupach,
- praca w parach,
- praca z całą klasą.

Pomoce dydaktyczne:
- układanka wyrazowa,
- karty pracy,
- gra ekologiczna,
- stare opakowania,
- kolorowe worki na segregowane śmieci.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Rozgrzewka
Uczniowie układają rozsypankę wyrazową z hasłem ekologicznym zachęcającym do segregowania śmieci.

Prezentacja
1. Uczniowie otrzymują tekst związany z segregacją odpadów i uzupełniają brakujące wyrazy (karta pracy w załączeniu).
2. Następnie odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące segregacji:
Na czym polega segregacja śmieci?
Czy należy segregować śmieci?
Jakie korzyści płyną z segregacji?
Co to są odpady niebezpieczne?

Ćwiczenia
1. Gra ekologiczna. Łączenie: śmieć – odpowiedni pojemnik.
2. Uczniowie w grupach segregują śmieci z wykorzystaniem kolorowych worków na odpady.

Podsumowanie
Uczniowie dzielą podane niżej zachowania na pozytywne i negatywne. Przykłady zachowań pozytywnych, sprzyjających środowisku umieszczają na tablicy i głośno odczytują.
• Segreguję odpady
• Zbieram makulaturę
• Wybieram produkty w opakowaniach wielorazowych
• Palę śmieci w piecu
• Baterie wrzucam do worka na METAL
• Baterie przynoszę na zbiórkę w szkole lub zawożę do
punktu zbiórki
• Zużyty sprzęt elektroniczny zawożę do punktu zbiórki
• Zużyte świetlówki wrzucam do worka na odpady
niesegregowane
• Wszystkie śmieci wrzucam do tego samego
worka/pojemnika
• Szklane butelki, słoiki, szklanki wrzucam do worka z
napisem SZKŁO
• Papier, gazety, zeszyty wrzucam do worka z napisem
MAKULATURA
• Puszki z coli i innych napojów wrzucam do worka na
METAL
• Foliowe worki, reklamówki, pojemniki z jogurtu,
lodów wrzucam do worka na PLASTIK
• Kartony z soku wrzucam do worka na MAKULATURĘ
• Kartony wrzucam do odpowiedniego worka na TETRAPAK

Następnie uczniowie kończą zdanie: Dzisiaj na zajęciach nauczyłem się...

KARTA PRACY
Zadanie: Uzupełnij tekst, wpisując brakujące wyrazy.

1. Segregacja odpadów to zbieranie śmieci do specjalnie oznaczonych worków lub pojemników.
Worki są podpisane: SZKŁO, METAL, MAKULATURA, PLASTIK, SZMATY
Zatem osobno wrzucamy papier, osobno szkło, osobno metal i osobno plastik.

2. Po co segregujemy odpady?
Z posegregowanych odpadów można wyprodukować nowe przedmioty i ponownie je użyć – jest to recykling.
Około 60% wytwarzanych przez nas odpadów nadaje się do ponownego ......................
Na przykład ze 100 ton makulatury można wyprodukować 90 ton ...................

3. Do worków z napisem SZKŁO wrzucamy: słoiki, butelki szklane, szklanki.
Do worków z napisem .................. wrzucamy: plastikowe butelki, pojemniki, folie, reklamówki, plastikowe korki.
Do worków z napisem MAKULATURA wrzucamy: gazety, zeszyty, katalogi, tekturę.
Do worka z napisem ..................... wrzucamy: puszki po napojach, konserwach, metalowe zakrętki.

4. Korzyści z segregowania śmieci:
- zmniejszamy ilość śmieci zalegających na wysypiskach,
- oszczędzamy energię,
- oszczędzamy wodę,
- oszczędzamy surowce naturalne,
- zmniejszamy zanieczyszczenie środowiska.

5. Istnieją odpady niebezpieczne, których nie wolno wrzucać razem z innymi odpadami.
Są to m.in.:
- baterie,
- akumulatory,
- świetlówki,
- sprzęt elektroniczny.
Należy je zanieść do punktu zbiórki.

Bibliografia:
1. Pakiet edukacyjny „Bryza - Jak chronić środowisko”, L. Ciesielski, A. Bodnar, E. Budzyń,
E. Tyralska-Wojtycza, Gdańsk, Gdynia 2000
2. www.fundacjaarka.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.