X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17440

Sumienie miejscem spotkania i dialogu - Konspekt katechetyczny

Ks. Łukasz Turzyński
Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Połańcu

KONSPEKT KATECHETYCZNY
KLASA I GIMNAZJUM

Temat Katechezy: Sumienie miejscem spotkania i dialogu
Cel główny: Ukazanie sumienia jako miejsca spotkania Boga i człowieka.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za formowanie swojego sumienia i postępowania zgodnie z nim.

Cele szczegółowe:
- zna teksty Pisma Świętego mówiące o sumieniu,
- wyjaśnia rolę sumienia w ludzkim życiu,
- wie czym jest sumienie,
- wyjaśnia potrzebę kształtowania sumienia,
- charakteryzuje sumienie jako miejsce spotkania z Bogiem i jego prawem,
- ocenia swoje sumienie w odniesieniu do Boga,
Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręcznik, krzyżówka dla każdego ucznia, projektor multimedialny, komputer, świeca
Metody:
- wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, opowiadanie, prezentacja

PRZEBIEG KATECHEZY
Modlitwa: Ojcze nasz
Sprawdzenie obecności
Katecheta odczytuje fragment Pisma Świętego 1 Krl 3,9 jako myśl przewodnią katechezy. Następnie przytacza uczniom historię narodu wybranego, genezę grzechu i jego obecność wśród Izraelitów oraz przebaczającą miłość Boga (grzech pierworodny, Kain i Abel, wędrówka ludu wybranego, cielec na pustyni, woda ze skały, przepiórki, manna). Bóg ciągle napominał przez proroków lud wybrany, który ciągle przez grzech i niewierności odchodził od Niego. Postanowił zesłać swego Syna na ziemię, który będzie głosił Królestwo Boże oraz miłość Boga do człowieka, która objawiła się w śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa. „Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” mówił Jezus pragnąc poruszyć ludzkie serca i sumienia.
- Uczeń zapala świecę i odczytuje fragment Ewangelii wg. Św. Mateusza 6, 19-24
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” (Mt 6,19-24)
Katecheta przytacza inne fragmenty Pisma Świętego mówiące o sumieniu:
- Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym (Rz 9,1)
- Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu (3,8)
- Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków (J 3,20)
→ Uczeń odczytuje Katechizmu Kościoła Katolickiego tekst KKK 1952 oraz nauczanie Ojca Świętego
→ Uczeni i święci „o sumieniu” – teksty odczytują uczniowie
→ Środki służące formowaniu prawego sumienia
Katecheta pyta uczniów czym dla nich jest sumienie, oni zaś na podstawie dotychczas zdobytych wiadomości udzielają odpowiedzi i zapisują je na tablicy.

Zeszyt ucznia:
Notatkę stanowią:
- definicja sumienia
- środki służące formowaniu prawego sumienia
- odpowiedzi uczniów na pytanie: Co to jest sumienie? (j.w.)
→ Katecheta rozdaje uczniom krzyżówkę (czas rozwiązywania 6 minut)
Pytania do krzyżówki:
1) Sakrament pokuty?
2) Jeden z Ewangelistów?
3) Mądry król Izraelski, który rozsądzał sprawy ludu?
4) Jest nim Jezus Chrystus?
5) Inaczej Komunia Święta?
6) Powinniśmy ją okazywać go naszym rodzicom, bliskim i każdemu człowiekowi.
7) .......... Boga i bliźniego?
8) Gdzie Jezus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę?
Na zakończenie katecheta podsumowuje temat katechezy.
Zeszyt Ucznia:
Notatkę stanowią odpowiedzi na pytanie czym jest sumienie.
Praca domowa:
Napisz 5 warunków dobrej spowiedzi.
Prezentacja multimedialna: „Ty tylko mnie poprowadź” jako modlitwa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.