X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17414
Przesłano:

Szmacianki - przytulanki ręcznej roboty

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLAS IV-VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE

Autor: mgr Dorota Nawrot
nauczyciel języka angielskiego
II etap edukacyjny
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin: 10 (+/- 2)

CHARAKTERYSTYKA
Obowiązująca podstawa programowa obok wielu istotnych celów kształcenia ogólnego wymienia również umiejętność pracy zespołowej, kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Wymienione cele w połączeniu z perspektywą nawiązania w przyszłości współpracy z bliźniaczą szkołą zza granicy w ramach europejskiego programu e-twinning zaowocowały stworzeniem unikatowego programu zachęcającego uczniów do sprawdzenia swoich sił w krawiectwie. Zajęcia opierają się na metodzie projektów, promującej współdziałanie, a więc wspólne wykonywanie działań i pomaganie sobie nawzajem, a także umożliwiającej indywidualną realizację zadań składających się na wspólny projekt. Uczniowie mają okazję poznać niekonwencjonalny sposób na spędzanie wolnego czasu, pozwalający im nauczyć się wielu pożytecznych umiejętności i jednocześnie świetnie się przy tym bawić. Program „Szmacianki-przytulanki ręcznej roboty” zapewni receptę na nudę, wyzwoli kreatywność, pobudzi wyobraźnię, zrelaksuje i pokaże, że niewielkim wysiłkiem można pomóc innym – zajęcia kończą się aukcją charytatywną, z której dochód uczniowie przekażą na wybrany przez siebie cel.

TREŚCI
- podstawowe techniki stosowane w krawiectwie (fastryga, ścieg przed igłą, ścieg za igłą, ścieg okrętkowy),
- przyszywanie guzików, naszywek, łat,
- zszywanie różnych elementów materiału,
- przygotowanie zaproszeń, certyfikatów,
- tworzenie zmyślonych historyjek,
- współdziałanie, podział obowiązków,
- gospodarowanie czasem, planowanie,
- integracja

CELE OGÓLNE
- rozwijanie umiejętności współpracy i życia w grupie rówieśniczej,
- stymulowanie rozwoju poznawczego i emocjonalnego uczniów,
- rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni,
- nauka samodzielności i systematyczności.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
- potrafi dobrać zespół,
- potrafi zaplanować pracę nad projektem,
- potrafi zaprojektować, wykroić, uszyć przytulankę,
- potrafi opracować dokumentację projektu,
- potrafi napisać krótką historyjkę w dwócj językach,
- potrai przygotować wystawę,
- potrafi wykonać certyfikat i zaproszenie,
- potrafi pracować samodzielnie,
- potrafi współpracować w zespole,
- zna podstawowe pojęcia krawieckie,
- posługiwać się igłą i nitką, przyszyć guzik.CZAS REALIZACJI
Rok szkolny 2012/2013, 10 godzin lekcyjnych; możliwe wydłużenie prac o 1/2 godziny.

MIEJSCE RALIZACJI
Sala lekcyjna nr 16 w Szkole Podstawowej nr 10 w Koszalinie.

WARUNKI REALIZACJI
Nadrzędnym warunkiem realizacji zajęć jest pozyskanie grupy uczniów chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Ponadto niezbędna jest standardowo wyposażona sala lekcyjna.
Potrzeba również: nożyczek, igieł, nici, szarego papieru, kawałków mydła, bloków technicznych technicznych rysunkowych, kredek, kawałków materiałów materiałów guzików.
Wymienione materiały będą częściowo pochodzić od samych uczniów, część zapewni nauczyciel prowadzący.
Laptop i aparat fotograficzny zapewnia nauczyciel prowadzący zajęcia.

METODA
Uczniowie pracują metodą projektów, która pozwala im na opracowanie, zaplanowanie i zaprojektowanie, a następnie realizację i wykonanie projektu. Mają szansę jednocześnie rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy i zespołowości. Metoda skutecznie wpływa na rozwój ich umiejętności umysłowych i praktycznych, jak również na socjalizację. Dzięki tej metodzie, uczniowie uczą się we współpracy, na swoich błędach, stosują teorię w praktyce, aktywnie uczestniczą w procesie nauczania oraz pozostają w centrum zainteresowania i uwagi.

FORMY PRACY
- indywidualna / w grupie / całym zespołem
TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Zapoznanie uczniów z metodą projektów i tematem projektu, tj. „Szmacianki – przytulanki ręcznej roboty”.
2. Napisanie harmonogramu pracy nad projektem.
3. Zaprojektowanie własnej przytulanki.
4. Dobór odpowiednich materiałów i wykrój indywidualnych wzorów.
5. Zszycie poszczególnych elementów.
6. Wykończenie i dekoracja przytulanek.
7. Stworzenie dwujęzycznej historii każdej przytulanki.
8. Wykonanie certyfikatu autentyczności produktu.
9. Przygotowanie wystawy prac w formie zdjęć dla innych uczniów.
10. Przygotowanie zaproszeń na aukcję charytatywną.

EWALUACJA.
Ewaluacja przewiduje przede wszystkim obserwację uczniów. Dodatkowo, na koniec każdych zajęć uczniowie wypełniają anonimową ankietę.
Treść ankiety:
1. Na zajęciach podobało mi się...
2. Nauczyłem się...
3. Zdobyta wiedza przyda mi się / nie przyda mi się...
4. Zajęcia oceniam na ... (1-5)PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz 1
Temat lekcji: Zapoznanie uczniów z metodą projektów i tematem projektu, tj. „Szmacianki – przytulanki ręcznej roboty”.

Cele edukacyjne:
- zapoznanie uczniów z metodą projektów
- zapoznanie uczniów z tematem projektu
Cele operacyjne:
- uczeń rozumie istotę metody projektów
- uczeń wie, jakiej pracy się od niego oczekuje
- uczeń zaznajamia się z podobnymi projektami w Internecie
- uczeń uczestniczy w napisaniu kontraktu
Metody:
- podająca
- praktyczna
Techniki:
- praca całą klasą, indywidualna
Pomoce:
- komputer dostępem do Internetu
- aparat fotograficzny

Scenariusz 2

Temat lekcji: Dobór odpowiednich materiałów i wykrój indywidualnych wzorów.

Cele edukacyjne:
- zapoznanie uczniów z rodzajami materiałów
- zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi wykroju
- przypomnienie zasad BHP
Cele operacyjne:
- uczeń zna podstawowe rodzaje dostępnych materiałów
- uczeń potrafi przenieść wzór projektu na szary papier i go wykroić
- uczeń zna zasady BHP
Metody:
- podająca
- praktyczna
Techniki:
- praca całą klasą, indywidualna
Pomoce:
- komputer
- prezentacja w programie Power Point na temat poprawnego wykroju
- aparat fotograficzny
- nożyczki, szary papier, kawałki mydła, wcześniejsze projekty graficzne przytulanek przygotowane przez uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.