X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1730
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie III: "Zdobywcy biegunów"

Data: 28.02.2008
Czas trwania: 5h lekcyjnych
Temat bloku: W świecie baśni Hansa Christiana Andersena
Temat dnia: ZDOBYWCY BIEGUNÓW
Treści działań edukacyjnych: Poznanie polskich zdobywców biegunów południowego i północnego. Poznanie elementów biografii Marka Kamińskiego, Wojtka Ostrowskiego, Jasia Meli. Utrwalenie wiadomości o biegunach. Pisanie wyrazów oznaczających cechy polarników. Ćwiczenia w liczeniu pamięciowym. Obliczanie obwodów różnych figur. Samodzielne rozwiązywanie zadań.

CELE OPERACYJNE ZAJĘĆ:
• dydaktyczne:
uczeń:
- zna elementy biografii Marka Kamińskiego, Wojtka Ostrowskiego, Jasia Meli
- zna podstawowe wiadomości na temat biegunów północnego i południowego.
- wie jaki cechy powinien posiadać polarnik
- samodzielnie oblicza obwody różnych figur
• wychowawcze:
uczeń:
-zna i stara się stosować zasady zachowania obowiązujące podczas zajęć
- dba o bezpieczeństwo w klasie

Metody aktywności wg W. Okonia
-metody asymilacji wiedzy
Pogadanka
Praca z książką
-metody problemowe
Gry dydaktyczne
-metody praktyczne
Ćwiczebne

Formy pracy wg R. Więckowskiego
-aktywność indywidualna
indywidualna aktywność jednolita
-aktywność zbiorowa
zbiorowa aktywność jednolita

Środki dydaktyczne:
podręcznik "JA i moja szkoła" wyd. MAC
karty pracy


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez zagadkę matematyczną.
Nauczyciel przywiesza na tablicy działania matematyczne. Każdemu działaniu przyporządkowana jest sylaba. Zadaniem uczniów jest ich obliczenie i uszeregowanie ich malejąco i przeczytanie powstałego hasła.

83 - 4x3 = 6x5 +9x4= 56 – 63 :7= 96 – 7 x 8= 72 :8+16= 7 x 7 – 27=
ZDO BY WCY BIE GU NÓW

2. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Od bieguna do bieguna” (P. s. 52)
- Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego tekstu.

3. Poznanie elementów biografii polarników: Marka Kamińskiego, Wojtka Ostrowskiego i Jasia Meli.
Wyszukiwanie w tekście informacji na temat polarników.(Podręcznik s.52)
Rozmowa na temat ich dokonań.

3. Nauczyciel daje każdemu dziecku informacje dotyczące ważniejszych dokonań Marka Kamińskiego. Zadaniem dzieci jest uszeregowania ich chronologicznie.

1990 – Spitsbergen – pierwsza samotna wyprawa polarna (pokonanie na nartach ok. 350 km);
1993 – „TransGrenland Expedition” - pierwsze polskie przejście Grenlandii, razem z Wojciechem Moskalem (ok. 660 km w 35 dni);
1995 – „Polacy na Biegun” - zdobycie Bieguna Północnego z wyspy Ward Hunt Island, razem z Wojciechem Moskalem (770 km w 72 dni);
1995 – „Polak na Biegunach” - samotne zdobycie Bieguna Południowego, z wyspy Berkner Island (1400 km w 53 dni);
1997/1998 – Antarktyda - trawers Gór Ellswortha, zdobycie szczytu Mount Vinson, razem z Leszkiem Cichym;
1998 – Boliwia - wyprawa w Andy Boliwijskie, zdobycie szczytu Huayna Potosi, podróż do Amazonii, razem z Borge Ouslandem;
2000 –„Greenland Expedition 2000” - trawers Grenlandii, razem z Wojciechem Ostrowskim 600 km w 13 dni);
2001 – „North Pole 2001” - wyprawa w charakterze przewodnika pierwszych polskich turystów na Biegun Północny;
2004 – „Razem na Biegun” - wyprawa na dwa Bieguny w jednym roku, razem z niepełnosprawnym nastolatkiem Jankiem Melą, Wojtkiem Ostrowskim i Wojciechem Moskalem (Biegun Północny);

4. Czytanie fragmentu wywiadu z Jasiem Melą z podziałem na role (ćw. 1 s. 53)
Formułowanie odpowiedzi na pytania (P. s. 54)

5. Pisanie wyrazów oznaczających cechy polarników. Wykonanie ćwiczenia 2 s. 54.

6. Utrwalenie wiadomości o biegunach.
Samodzielne wykonanie ćw. 3,s. 55
Korekta odpowiedzi

7. Wykonanie karty pracy przygotowanej przez nauczyciela.
Zadaniem uczniów jest uważne przeczytanie informacji na podany temat, a następnie zaznaczenie czy jest to prawda czy fałsz.


Karta pracy
Przeczytaj uważnie podane zdanie i napisz przy nich odpowiednia literę P –jeśli informacja jest prawdziwa , F – gdy fałszywa.
1. Antarktydę zamieszkują Eskimosi. …
2. Na Arktyce temperatura zimą spada poniżej – 50 0 C …
3. Pingwiny zamieszkują Arktykę. …..
4. Pingwiny osiągają wzrost od 40 cm do 1m 50 cm. …
5. Arktyka to obszar wokół bieguna południowego. …
6. Grenlandia jest najmniejszą wyspą świata. …
7. Antarktyda została odkryta w 1820 roku przez francuskich żeglarzy. …
8. W 2004 roku Jaś Mela wraz z Markiem Kamińskim i Wojtkiem Ostrowskim zdobył biegun południowy.

9. Marek Kamiński jest światowej sławy polarnikiem i podróżnikiem. …

8. Śpiewanie piosenki Zuch Eskimos

9. Zaprojektowanie przez uczniów igloo dla Eskimosa.

10. Obliczanie obwodów różnych figur.

11. Stosowanie zdobytych wiadomości na temat obliczania obwodów figur do rozwiązywania zadań tekstowych o treści geometrycznej. (Zadanie 1,2,3,4 s. 56)

12. Rozwiązywanie krzyżówki liczbowej (Zadanie 5 s. 57)

13. Ewaluacja zajęć
Formułowanie odpowiedzi na pytanie: Czy chciałbyś być podobny do polarników, którzy zdobyli biegun? Dlaczego?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.