X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17280
Przesłano:

Szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas IV-VI

ELIMINACJE SZKOLNE

KONKURSU MATEMATYCZNEGO

1. Organizatorem konkursu jest Dominika Pośpiech - nauczycielka matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrożnicy oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Naczęsławicach

2.Cele konkursu:
-rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
-zwrócenie uwagi na poprawność rachunkową, oraz tempo pracy,
-motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy,
-budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa,
-integracja środowiska uczniowskiego,
-przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych.

3.W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas IV - VI.

4.Zakres materiału, jaki obowiązuje w konkursie nie wykracza poza podstawę programowa nauczania matematyki w szkole podstawowej.

5.Termin konkursu:
22.11.2012

6.Konkurs składa się łącznie z 15 zadań. Dziesięć z nich ma charakter zamknięty, tylko jedna z odpowiedzi jest poprawna, za każdą poprawną odpowiedz można zdobyć 2 punkty. Kolejne pięć zadań ma charakter otwarty i wymaga zapisania obliczeń lub wyjaśnień. Szczegółowa punktacja poszczególnych zadań przedstawiona jest w kluczu odpowiedzi.
Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
Łącznie do zdobycia jest 38 punktów.

7.Uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 75% punktów, przejdą do kolejnego etapu konkursu.


Test składa się z 15 zadań, na wykonanie których masz 60 minut. Pierwsze 10 zadań ma charakter zamknięty. Tylko jedna odpowiedz jest prawidłowa. Kolejne zadania są otwarte i wymagają dokonania obliczeń i udzielenia konkretnej odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uzyskasz 38 punktów. Jeżeli któreś z zadań sprawi Ci kłopot, przejdź do następnego, a po zakończeniu pracy wróć jeszcze raz do tego zadania.
Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu musisz uzyskać 75% punktów.

Powodzenia!


zad.1. ( 2 pkt )
Zabytkowy kościół był zbudowany w MDCCCLV.

a). 1855 b). 1835
c). 1955 d). 1935

zad.2. (2 pkt)
Deskę długości 300cm należy pociąć na 10 równych części. Jedno cięcie trwa 2 minuty. Ile czasu zajmie cała praca?

a). 18 min b). 20 min
c). 22 min d). 40 min

zad.3. (2 pkt)
Grot- żagiel na jachcie-ma kształt trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 5 m i 3 m, a przeciwprostokątnej długości 5,83 m. Jaka jest powierzchnia grotu?

a). 7,5m 2 b). 15m 2
c). 29,15 m2 d) 17,49m 2

zad.4. (2 pkt)
Ile wynosi iloczyn najmniejszej liczby trzycyfrowej przez największą dwucyfrową?

a). 9900 b). 199
c). 999 d). 990

zad.5. ( 2 pkt )
Zakatarzony Jaś używał chusteczek w kształcie kwadratu o boku 25 cm. W ciągu 8 dni zużył 3m 2 tkaniny. Ile przeciętnie chusteczek zużył w ciągu dnia?

a). 1 b). 3
c). 6 d). 18

zad.6. (2 pkt)
Babcia Ani ma 66 lat, a dziadek ma 68 lat. Gdyby od sumy wieku dziadków Ani odjąć 14, a wynik podzielić przez 10, to otrzyma się wiek Ani. Ile lat ma Ania?

a).10 b). 12
c). 13 d). 14.

zad.7. (2 pkt)
Czwarta część połowy dwukrotności liczby 32 jest równa:

a) 4 b) 8
c) 16 d) 32

zad.8. ( 2 pkt)
Ile jest równe pole kwadratu o boku o 5 cm dłuższym od boku kwadratu o polu 121 cm2 ?

a) 215 cm2 b) 414 cm2
c) 256 cm2 d) 25 cm2

Zad.9. (2 pkt)
Samochód przejechał dwa razy dłuższą drogę niż rower. Rower jechał trzy razy dłużej niż samochód. Ile razy szybciej od roweru jechał samochód?

a). 3 razy b) 6 razy
c). 4 razy d) brak rozwiązań

Zad.10. (2 pkt)
Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 12.30 ?

a) 160 b) 165
c)185 d)170

zad.11. (4 pkt)
Nas ogrodzenie prostokątnej łąki o długości 120 m zużyto 420 m siatki. Jaką powierzchnie ma łąka ? Ile to arów ?

zad.12. (2 pkt )
Za dwa słoiki dżemu i słoik miodu trzeba zapłacić 9 zł, a za 2 słoiki miodu i jeden słoik dżemu 12 złotych. Ile kosztuje dżem, a ile miód?

zad.13. (3 pkt )
Kot zatrudniony w stodole profesora Cyfrusa, łapie 42 myszy na tydzień. Ile czasu potrzebuje kot na schwytanie 2 184 myszy? Ile myszy powinien schwytać kot podczas 12-godzinnego dyżuru?

zad.14.( 4 pkt )
Radek chciał wyczyścić dywan o długości 4m i szerokości 3m. W łazience znalazł butelkę zawierającą 250 ml płynu do czyszczenia dywanu. Na opakowaniu podano, że 50 ml wystarcza do wyczyszczenia 2 m2 dywanu. Czy Radkowi wystarczy płynu? Jeśli zabraknie– to ile?

Zad.15. ( 5 pkt )
Uczniowie koła ekologicznego postanowili zagospodarować skwer za szkołą. Przywieziono świeżą ziemię w trzech kontenerach. Pierwszy kontener miał wymiary 4m x 2m x 2m, drugi stanowił połowę objętości pierwszego, a w trzecim było o 5 m3 więcej ziemi niż w drugim. Ile m 3 ziemi przywieziono na skwer za szkołą?


KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nr zad. Właściwa Liczba punktów odpowiedz
1 a 2
2 a 2
3 a 2
4 a 2
5 c 2
6 b 2
7 b 2
8 c 2
9 b 2
10 b 2

11 4
1 pkt za podanie wymiarów łąki.
1 pkt za podanie prawidłowego sposobu obliczenia pola powierzchni prostokąta.
1 pkt za poprawne obliczenie pola powierzchni łąki.
1 pkt za podanie wyniku w arach
12 2
1 pkt za podanie wytłumaczenia lub zapisanie działania,
1 pkt za prawidłowe obliczenie ceny
13 3
1 pkt za obliczenie liczby myszy złapanych w ciągu jednej godziny
1 pkt za obliczenie czasu potrzebnego na schwytanie 2184 myszy.
1 pkt za obliczenie liczby myszy schwytanych w czasie 12 godzin
14 4
1 pkt za podanie sposobu obliczenia pola powierzchni dywanu.
1 pkt za obliczenie pola powierzchni dywanu.
1 pkt za obliczenie ilości płynu potrzebnego do wyczyszczenia dywanu
1 pkt za obliczenie ilości płynu, jaka zabraknie
15 5
1 pkt za podanie sposobu obliczenia ilości ziemi.
1 pkt za poprawne obliczenie ilości ziemi w pierwszym kontenerze.
1 pkt za poprawne obliczenie ilości ziemi w drugim kontenerze
1 pkt za poprawne obliczenie ilości ziemi w trzecim kontenerze
1 pkt za poprawne obliczenie całkowitej ilości ziemi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.