X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17191
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z kursu metodyczno-językowego na Malcie "Uczenie się przez całe życie"

Sprawozdanie z kursu metodyczno-językowego na Malcie
„Uczenie się przez całe życie” COMENIUS,
Mobilnosć szkolnej kadry edukacyjnej

Od 01 do 12 października 2012 roku uczestniczyłam w kursie językowo-metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Wybrany przeze mnie kurs odbył się na Malcie i w całości został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Program Comenius skierowany jest do nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli innych przedmiotów uczących w języku obcym, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje językowe.
Kurs „English Language Awareness &Communicative Methodology Teacher Training” został zorganizowany i przeprowadzony przez ośrodek NSTS – English Language Institute w miejscowości Gzira, który od wielu lat na bardzo wysokim poziomie prowadzi szkolenia językowe dla różnych grup zawodowych i wiekowych. Zajęcia trwały 30 godzin tygodniowo w 10-osobowej międzynarodowej grupie. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami uczestników i opublikowanym wcześniej programem. Przekazane nam materiały w pełni odpowiadały naszym potrzebom i zainteresowaniom. W trakcie trwania kursu przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, w której mogliśmy ocenić sposób prowadzenia i tematykę kursu, jak również kwestie organizacyjne. Wszelkie zastrzeżenia były natychmiast wyjaśniane, a problemy rozwiązywane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zarówno tematyka, jak i przeprowadzenie kursu zasługują na najwyższą ocenę. Niezwykle cenne były również popołudniowe zajęcia integracyjne i wycieczki fakultatywne, które rozwijały nasze umiejętności językowe oraz umożliwiły nam poznanie maltańskiej kultury, tradycji i historii, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń. Również zakwaterowanie w maltańskiej rodzinie umożliwiło mi nie tylko podniesienie moich kompetencji językowo-komunikacyjnych, ale także poznanie tamtejszych zwyczajów.
Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach i parach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych.
Tematyka kursu była następująca:
- metody aktywizujące i integracyjne;
- system językowy i sprawności językowe;
- rozwijanie wszystkich sprawności językowych;
- nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy;
- stosowanie materiałów autentycznych;
- błędy i ich poprawianie;
- nauczanie nastolatków;
- dyktowanie, piosenki na lekcji języka angielskiego, wykorzystywanie programów informacyjnych i internetu;
- sposoby nauczania idiomów;
- system edukacyjny na Malcie;
- historia, kultura i zwyczaje żywieniowe na Malcie;
- środki dydaktyczne online, korzystanie z youtube;
- budowanie dialogów;
- style i preferencje uczenia się;
- obserwacja lekcji prowadzonej przez native speakera.

Osiągnięte cele i wpływ kursu na mój rozwój osobisto-zawodowy oraz szkołę i środowisko lokalne.
Szkolenie w znaczący sposób:
- zachęciło mnie do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania metod nauczania;
- zachęciło mnie do zapoznawania się w szerszym zakresie z najnowszymi badaniami z zakresu nauczania;
- zwiększyło moją wiedzę nt. nowych metod oceny oraz uznawania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji szkolnej i edukacji nieformalnej;
- dało mi szerszy ogląd podejść w nauczaniu, metod, technik, materiałów,z których mogę skorzystać;
- wpłynęło na poprawę znajomości przedmiotu, którego nauczam;
- zwiększyło moje umiejętności w zakresie organizacji i kierowania klasą;
- wpłynęło na poprawę moich kompetencji w zakresie języka obcego;
- zachęciło mnie do szerszego wykorzystania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w klasie;
- odświeżyło moje zainteresowania w dziedzinie, której nauczam;
- zachęciło mnie do udziału w innych działaniach programu Comenius/Grundtvig/"Uczenie się przez całe życie";
- zmotywowało mnie do dalszego rozwoju zawodowego w przyszłości;
- zwiększyło moje perspektywy zawodowe;
- zwiększyło moje umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania w środowisku międzynarodowym, co przedłoży się na efektywniejszą współpracę mojej placówki macierzystej ze szkołą partnerską w Niemczech;
- pomogło mi lepiej motywować uczniów do zainteresowania przedmiotem, którego nauczam;
- pomogło mi podnieść zainteresowanie moich uczniów i kolegów tematyką europejską;
- zachęciło moich kolegów do udziału w podobnych mobilnościach indywidualnych, wyjazdach szkoleniowych;
- przyczyniło się lub przyczyni do stosowania nowych metod nauczania;
- pomogło mi zwiększyć wymiar europejski w pracy mojej szkoły;
- wpłynęło na podniesienie moich kompetencji zawodowych, a stosowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności przyczyni się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowania celów nauczania, co powinno przełożyć się na podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych uczniów i ich kompetencje językowe;
- pozwoliło mi zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę, poznać inną kulturę oraz nawiązać kontakty z nauczycielami z innych państw europejskich, co wyposaży mnie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności i tożsamości wśród uczniów oraz postawę tolerancji i otwartości na świat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.