X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17128
Przesłano:
Dział: Artykuły

Edukacyjne walory korzystania z internetu

Wykorzystywanie nowych mediów dydaktycznych a wśród nich komputera z dostępem do sieci internetowej w procesie nauczania – uczenia się może oddać nieopisane zasługi w edukacji dziecka. Postęp technologiczny uwidacznia się w polskiej szkole i wywiera duży wpływ na proces edukacji oraz jego uczestników, zwłaszcza tych o szczególnych potrzebach edukacyjnych tj. uczniów wybitnie zdolnych oraz dzieci doznających niepowodzeń szkolnych, jak również dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
Komputer w nauczaniu początkowym powinien pojawiać się w sposób naturalny, jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie pracy . Dzieci rozpoczynające edukacje pełne są radości, zapału, optymizmu, co powinno być pielęgnowane i skutecznie wykorzystane przez nauczyciela do przekazywania wiadomości, nauczania i wychowania za pomocą nowoczesnych mediów dydaktycznych.
Wykorzystywanie środków medialnych w edukacji jest efektywne, gdyż dostarcza bodźców sensorycznych działających na wzrok, słuch i dotyk. Od kilku lat dostępne są programy multimedialne nagrane na krążkach CD, łączące w sobie treści z różnych dziedzin edukacji, i pożądane ze względu na konkretny charakter procesów poznawczych dziecka: spostrzeżeń, pamięci, myślenia. Komputer w edukacji jest bardzo pomocnym środkiem dydaktycznym, pozwala na bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości i służy opanowaniu różnego rodzaju umiejętności.
W sklepach dostępne są programy edukacyjne przeznaczone dla dzieci, pomocne w opanowaniu przez nich wybranych dziedzin naukowych: języka polskiego, matematyki, przyrody, sztuki. Multimedialne środki dydaktyczne nagrane na płytach CD, są niestety kosztowne, a przez to dostęp do nich może być ograniczony dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W tych okolicznościach, warto ukazać kolejną konstruktywną stronę sieci internetowej.
Wiele firm tworzących programy edukacyjne dla dzieci udostępnia je za darmo w sieci. Internet stwarza warunki edukacyjne dla każdego dziecka niezależnie od stopy zarobkowej rodziców.
Obfitość Internetu w strony edukacyjne, oraz darmowe programy dydaktyczne, pozwala na efektywną realizację edukacji w szkołach za pomocą środków multimedialnych w nauczaniu, jak również indywidualnym uczeniu się dzieci w domu.
O wykorzystaniu Internetu w edukacji dzieci można mówić w aspekcie edukacji instytucjonalnej – przedszkolnej i szkolnej, jak także równoległej . Proces uczenia się dzieci w domu, za pomocą środków multimedialnych jest bardzo atrakcyjną formą przyswajania wiedzy, co wpływa w znacznym stopniu na lepszą efektywność uczenia się. W Internecie dzieci korzystają ze stron intencjonalnie tworzonych dla nich, jak i stron przeznaczonych dla dorosłych, które także mogą je wzbogacać, jak choćby te o tematyce turystycznej, przyrodniczej, historycznej, czy też dotyczące egzystencji człowieka i naszej planety. Internet będący atrakcyjną formą przekazu oddziałującą na wiele zmysłów sprawia, iż proces zdobywania wiedzy wzbudza większe zainteresowanie dzieci, aniżeli tradycyjna edukacja z książek.
Komputer z dostępem do Internetu może stać się istotnym, jakościowym elementem programu nauczania, jeżeli zostanie właściwie skonstruowany i pozwoli na interaktywną pracę z nim nauczycielowi i uczniowi, wyzwalającą właściwą komunikację. Dzięki oddziaływaniu na różne rodzaje aktywności ucznia: sensoryczną, werbalną, emocjonalną i motoryczną można doskonalić jego zdolności poznawcze, a zwłaszcza umiejętność myślenia: analitycznego, twórczego i praktycznego.
Odpowiednio wykorzystany Internet w edukacji, rozwija zdolności językowe, powiększa zasób słownictwa, polepsza umiejętność czytania, zachęca do nauki pisania, uczy ortografii, utrwala ją, ćwiczy spostrzegawczość i inteligencję. Niektóre strony matematyczne uczą wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, tabliczki mnożenia, rozwiązywania równań, wykonywania operacji matematycznych w pamięci, działań na zbiorach. W sieci znajdują się również strony z testami sprawdzającymi wiedzę uczniów, w zakresie różnych dziedzin. Najlepsze efekty edukacyjne dla dzieci, stanowi połączenie obu form dydaktycznych, audiowizualnej, oraz edukacji za pomocą książek.
Właściwie wykorzystany Internet dzięki informacjom przekazywanym poprzez słowa, obrazy i dźwięki, umożliwia rozwój czynności poznawczych dziecka, tworzy interaktywne warunki uczenia się, oraz motywuje do niego, uzupełnia poznanie bezpośrednie, a nawet wyręcza dorosłych w wychowywaniu młodego pokolenia. Internet umiejętnie użytkowany, może być konstruktywnym elementem wpływającym na różne sfery życia dziecka w tym edukacyjną.
Edukacyjne walory Internetu są jednym z najważniejszych cech konstruktywnego użytkowania Internetu przez dzieci. Właściwa opieka jaką dorośli powinni otoczyć dzieci w aspekcie użytkowania sieci, sprawią iż Internet stanie się dla małolatów ekscytującym miejscem w którym będą wzbogacać swoją wiedzę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.