X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17081
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin zachowania się w świetlicy szkolnej

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA
NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

1. Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy.
2. Świetlica czynna jest od 650 - 1415.
3. Do świetlicy przychodzimy zaraz po przyjeździe autobusu i po zakończonych lekcjach.
4. Do świetlicy obowiązkowo przychodzimy w zmiennym obuwiu, kurtki wieszamy.
5. Tornistry układamy w wyznaczonym do tego miejscu w świetlicy.
6. Po wejściu do świetlicy obowiązkowo zgłaszamy swoją obecność wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w dzienniku.
7. Obowiązkowo wykonujemy wszystkie polecenia wychowawcy.
8. Osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów zobowiązane są do ich sumiennego wypełniania.
9. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
10. Poranna grupa opuszcza świetlicę kolejno klasami według ustalonych w grupie godzin po otrzymaniu zgody od wychowawcy.
11. W świetlicy staramy się zachowywać cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym.
12. Zawsze zachowujemy się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa: nie biegamy, nie skaczemy, nie rzucamy niczym zarówno w sali jak i na schodach.
13. Kategorycznie zabrania się narażania zdrowia i bezpieczeństwa innych dzieci:
NIE WOLNO: bić innych, popychać, przewracać, szturchać, pluć, wyzywać czy obrzucać itp.
14. Z gier i zabawek korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy je i każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. Nie przynosimy do świetlicy własnych zabawek i innych cennych rzeczy.
15. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy. Sprzątamy po sobie gry i zabawki.
16. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.
17. Na obiad schodzimy po informacji wychowawcy w godz. 1230 - 1300.
18. Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju nie przeszkadzając innym.
19. W boksie świetlicowym zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak pieniądze, komórki, zabawki, segregatory z karteczkami itp. Nauczyciele świetlicy nie odpowiadają.
20. Uczeń świetlicy pod żadnym pozorem nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły (wyjścia do sklepu) po wyjściu z autobusu czy w czasie zajęć na dworze.
21. Uczeń, który może sam chodzić do domu, za każdym razem zgłasza wychowawcy formę powrotu.
22. W czasie zbiórek na autobus lub wyjścia na dwór uczniowie zobowiązani są słuchać poleceń nauczyciela i ustawiania się w parach, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa.
23. Odbierając dziecko rodzice lub upoważnione osoby informują o tym wychowawcę w przypadku, gdy jest on zajęty w innej części świetlicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.