X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17074
Dział: Gimnazjum

Biblia - sprawdzian

SPRAWDZIAN z Biblii - Imię i nazwisko ucznia ........................................nr: ..

Zadanie 1. Czym jest Biblia? (1p.)
........................................
........................................
Zadanie 2. W jakich językach został napisany Stary Testament? (1,5p.)
a. hebrajskim
b. angielskim
c. aramejskim
d. łacińskim
e. greckim
Zadanie 3. Przeczytaj fragment "Hymnu o miłości" i wykonaj polecenia (5p.):
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem(...).
Wypisz:
a. jedno porównanie: ........................................
b. dwie anafory: ........................................
c. uosobienie: ........................................
........................................
d. przenośnię (metaforę):........................................
........................................
e. trzy epitety: np.
- ........................................
- ........................................
- ........................................
f. dwa frazeologizmy:
- ........................................
- ........................................

Zadanie 4. Przeczytaj fragment "Przypowieści o synu marnotrawnym" i wykonaj polecenia:
"Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który majątek twój roztrwonił z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego tuczne cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; był zaginiony, a odnalazł się."

a) Przyporządkuj do każdej postaci po dwie cechy charakteru:
Ojciec........................................(1p.)

Syn starszy........................................(1p)

Syn młodszy........................................(1p.)
(wyrozumiały, sprawiedliwy, zazdrosny, niesprawiedliwy, nieodpowiedzialny, hojny, pracowity, leniwy, pokorny, posłuszny, zbuntowany)
b) Odszukaj i wyjaśnij morał zawarty w przytoczonym fragmencie przypowieści
........................................
........................................
........................................
........................................(2p.)
Zadanie 5. Uzupełnij przysłowia:
Kto mieczem wojuje,........................................(1p.)
........................................i Salomon nie naleje. (1p.)
Nie sądź,.... ........................................(1p.)
........................................do Kajfasza (1 p.)
Zadanie 6. Jakie jest poprawne znaczenie frazeologizmów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. "Plagi egipskie" (1p.):
a. głupota
b. ciąg nieszczęść i i tragicznych wypadków albo dotkliwe, nieznośne zdarzenia
c. szczęśliwe zdarzenia.
2. "Wyrok salomonowy" to wyrok (1p.):
a) odznaczający się mądrością i sprawiedliwością;
b) niesprawiedliwy;
c) odznaczający się niezwykłym okrucieństwem;
3. "Sodoma i gomora" (1p.):
a. piętno bratobójstwa
b. zamieszanie, chaos, symbol braku zasad moralnych
c. obrzydliwy zdrajca
4. "Wdowi grosz" (1p.):
a. życie pełne udręczeń, kłopotów i przeciwieństw
b. zdumienie, przerażenie
c. bardzo cenny dar, wielkie wyrzeczenie.

Zadanie 7 (3p.):
Podaj cechy przypowieści:
a. ........................................
b. ........................................
c. ........................................
d. ........................................
e. ........................................

Zadanie 8 "Hymn o miłości" pochodzi z (1p.):
a. Księgi Psalmów
b. z ksiąg historycznych
c. z "Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian".

Zadanie 9
Z ilu ksiąg składa się i jakie dzieje obejmuje (4p.):

a. Stary Testament:................. ........................................ b. Nowy Testament: ........................................


BIBLIA SPRAWDZIAN - ODPOWIEDZI

SPRAWDZIAN z Biblii
Imię i nazwisko ucznia ........................................klasa:................
Numer z dziennika - ............

Zadanie 1. Czym jest Biblia? (1p.)
odp.: Zbiorem pism uznanych za święte. Najczęściej mówi się o niej Pismo Święte.

Zadanie 2. W jakich językach został napisany Stary Testament? (1,5p.)
a. hebrajskim
b. angielskim
c. aramejskim
d. łacińskim
e. greckim
Zadanie 3. Przeczytaj fragment "Hymnu o miłości" i wykonaj polecenia (5p.):

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem(...).
Wypisz:
a. jedno porównanie: "Być jak cymbał brzmiący albo miedź brzęczaca"
b. dwie anafory: "Gdybym", "nie", "Miłość"
c. uosobienie: cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości - to cechy ludzkie. Tu są przypisane miłości.
d. przenośnię (metaforę): "Współweselić się z prawdą" - kierować się w życiu tym, co sprawiedliwe, godne, prawdziwe.
e. trzy epitety: np.
• "cymbał (jaki ?) brzmiący",
• "język ludzi i aniołów"
• "Wszelka wiedza"
• "miłość cierpliwa"
• "wszelka tajemnica"
• "miłość łaskawa"
f. dwa frazeologizmy:
- wiara, która góry przenosi - ogromna wiara, która jest w stanie czynić cuda
- unieść się gniewem - zdenerwować się,
- nie szukać poklasku - nie robić czegoś dla pochwały, dla sławy, pieniędzy
- nie szukać swego - nie być egoistą, nie myśleć tylko o swoich korzyściach.

Zadanie 4.
Przeczytaj fragment Przypowieści o synu marnotrawnym i wykonaj polecenia.

"Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który majątek twój roztrwonił z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego tuczne cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; był zaginiony, a odnalazł się."

a) Przyporządkuj do każdej postaci po dwie cechy charakteru:
Ojciec........................................(1p.)
wyrozumiały, sprawiedliwy
Syn starszy........................................(1p)
zazdrosny, pracowity
Syn młodszy........................................(1p.)
zbuntowany, leniwy, nieodpowiedzialny

(wyrozumiały, sprawiedliwy, zazdrosny, niesprawiedliwy, nieodpowiedzialny, hojny, pracowity, leniwy, pokorny, posłuszny, zbuntowany)

b) Odszukaj i wyjaśnij morał zawarty w przytoczonym fragmencie przypowieści
........................................
........................................
........................................
........................................(2p.)
To człowiek, który czynił źle, ale w porę się opamiętał. Trzeba uczyć się przebaczać, ale każdy - nawet największy grzesznik - może starać się o ich odpuszczenie.

Zadanie 5. Uzupełnij przysłowia:

Kto mieczem wojuje,..od miecza ginie.(1p.)
W puste .......i Salomon nie naleje. (1p.)
Nie sądź,....nie będziesz sadzony.(1p.)
Chodzić od Annasza .........do Kajfasza (1 p.)

Zadanie 6. Jakie jest poprawne znaczenie frazeologizmów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. "Plagi egipskie" (1p.):
a. głupota
b. ciąg nieszczęść i i tragicznych wypadków albo dotkliwe, nieznośne zdarzenia
c. szczęśliwe zdarzenia.

2. "Wyrok salomonowy" to wyrok (1p.):
a) odznaczający się mądrością i sprawiedliwością;
b) niesprawiedliwy;
c) odznaczający się niezwykłym okrucieństwem;

3. "Sodoma i gomora" (1p.):
a. piętno bratobójstwa
b. zamieszanie, chaos, symbol braku zasad moralnych
c. obrzydliwy zdrajca

4. "Wdowi grosz" (1p.):
a. życie pełne udręczeń, kłopotów i przeciwieństw
b. zdumienie, przerażenie
c. bardzo cenny dar, wielkie wyrzeczenie.

Zadanie 7 (3p.):
Podaj cechy przypowieści:

a. obrazowość i prosta fabuła
b. przedstawienie zdarzeń codziennych
c. opisuje je w sposób prosty
d. posiada dwa znaczenia: zewnętrzne 9bezposrednie0 - to, o którym opowiada i ukryte, pośrednie przesłanie, głębszą naukę
e. często operuje nośną maksymą, przysłowiem wyrażającym pewną myśl.

Zadanie 8 "Hymn o miłości" pochodzi z (1p.):
a. Księgi Psalmów
b. z ksiąg historycznych
c. z "Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian".

Zadanie 9
Z ilu ksiąg składa się i jakie dzieje obejmuje (4p.):

a. Stary Testament:................. z 46 ksiąg (od powstania świata do narodzin Chrystusa)
b. Nowy Testament:.............. z 27 ksiąg (od narodzin Chrystusa do Apokalipsy).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.