X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17062
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdzian z języka angielskiego dla kl. V - Czas Past Simple

Imię i nazwisko: ........................................

Sprawdzian wiadomości dla kl. V
/Past Simple/


I. Czasowniki z nawiasów wstaw odpowiedniej formie czasu Past Simple.

1. My friends (play) ....................................... football yesterday.

2. They (watch) ........................................ TV last night.

3. My mum (go)........................................ to London last summer.

4. My dad (have) ........................................ 2 cars last Saturday.

5. Andy (see) ........................................ her friend last Monday.

6. You (phone) ..................................... Linda an hour ago.

7. Julie (visit) ...................................... a lot of cities in Europe two years ago.

8. I (get) ........................................ a big present on Christmas.

9. Lucy (buy) ...................................... a pair of new jeans last week.

10. Martin (walk) ................................. in the park yesterday.

II. Uzupełni zdania słowami: was / were, wasn`t / weren`t.

1. There ........................... any interesting people at the disco.

2. Where ........................... you yesterday?

3. “................ you at home yesterday?” No, I ............... at the beach.”

4. Mum ............................ happy yesterday.


III. Zakreśl właściwe słowo.

1. When ............... she born?
a. is b. were c. was

2. We ................. at school yesterday.
a. wasn`t b. weren`t c. aren`t

3. ................. you at home last night?
a. Were b. Are c. Was

4. It .................. my birthday yesterday.
a. isn`t b. wasn’t c. weren`t

5. When ................. you born?
a. was b. are c. were


IV. Uzupełnij zdania wybranym czasownikiem z ramki, przekształcając go w przeczącą formę czasu Past Simple.


buy play travel stay see

1. They ........................................ in a hotel. They stayed at home.

2. You ........................................by bike. You travelled by car.

3. My friends ........................................ football. They played basketball.

4. I ........................................ my teacher yesterday. I saw him last Friday.

5. We ........................................ a computer last Friday. We bought a TV.


V. Napisz pytania i odpowiedzi (V – odpowiedź pozytywna, X – odpowiedź negatywna).

1. Emma phoned her sister. ( V )

........................................

2. Robert washed the dishes. ( X )

........................................

3. They traveled in France for three months. ( V )

........................................

4. I cooked dinner yesterday. (X)

........................................


ZADANIE DODATKOWE NA “6”
In 10 – 15 sentences describe your last weekend.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.