X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17021
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości - naród i państwo (wiedza o społeczeństwie)

1.Wyjaśnij pojęcia:(4pkt)
a) naród
b) obywatelstwo
c) patriotyzm
d) Polonia

2. Opisz podane cechy państwa;(2pkt)
a)niezależność zewnętrzna
b)powszechność

3. Jakie formy państwa objaśniają podane zdania? - napisz właściwą nazwę. (2 pkt)
a) Państwo, w którym jednostki podziału terytorialnego nie mają samodzielności politycznej i prawnej, lecz są podporządkowane organom centralnym.
b)Państwo, w którym jednostki podziału terytorialnego dysponują dużym zakresem samodzielności.

4. Opisz system parlamentarno- gabinetowy. Podaj przykład państwa europejskiego, w którym ten system rządów występuje.(3pkt.)

5. Do podanych form reżimu politycznego dobierz ich odpowiednie wyjaśnienia:(6 pkt)
a)państwo demokratyczne
b)państwo totalitarne
1.Władza stosuje wobec ludności niczym nieograniczony terror.
2.Najwyższa władza należy do narodu.
3.Prawa i wolności obywatela są zagwarantowane w konstytucji i ustawach zwykłych.
4.Władzę sprawuje jedna legalnie działająca partia, do której należy pełnia władzy.
5.Władza rozdzielona jest między kilka organów, które wzajemnie się kontrolują.
6.Wpajaniu oficjalnej ideologii służą różnorodne formy propagandy, od prasowej poprzez system szkolnictwa, nauki i wychowania po różne formy przymusu i terroru.

6.Uzupełnij tabelę.(6 pkt)

Państwo Forma rządów System rządów
Francja
Niemcy
Rosja
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

7. Opisz podane zasady współczesnej demokracji.(2pkt)
a) zasada przedstawicielstwa
b)pluralizm

8. Wymień państwa, w których znajdują się duże skupiska Polonii. (2 pkt)

9. Wymień czynniki narodotwórcze. (4 pkt)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.