X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16885
Przesłano:
Dział: Artykuły

Strefa Schengen jako istota terytorialna. Problem czy rozwiązanie dla wspólnoty unijnej?- analiza badania

Artykuł został zrecenzowany przez dr M. Lakomego- pracownika naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.
Streszczenie
W niniejszej pracy, autorki przedstawiły analizę badania naukowego dotyczącego Strefy Schengen. Podjęły próbę zdefiniowania Schengen jako istoty terytorialnej, jak również uzyskania odpowiedzi na to, czy zniesienie kontroli granicznej stanowi problem, czy też rozwiązanie dla wspólnoty unijnej.

Strefa Schengen- jest obszarem, gdzie zniesiona została kontrola graniczna oraz wprowadzone zostały jednolite zasady co do kontroli granic zewnętrznych[1]. Jest to problem czy rozwiązanie po przystąpieniu Polski do UE? Celem przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego badania, było poznanie opinii społeczności radomskiej na temat strefy Schengen.
Badaniem została objęta społeczność radomska. Ogółem była to grupa 151 osób.
Zróżnicowanie wiekowe oraz klasowe dało obiektywne wnioski.


W pytaniu pierwszym zapytano, czy osoby ankietowane spotkały się kiedykolwiek z określeniem „Strefa Schengen”. 116 osób stwierdziło, że zna takowe określenie, natomiast 35 nie zna takiego terminu. Poniższa tabela i wykres ilustrują dokładne wyniki.


Tabela 1- znajomość terminu strefa Schengen

Czy spotkałeś się kiedykolwiek z określeniem „Strefa Schengen”? Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 116 77%
Nie 35 23%
Źródło: opracowanie własne


Pytanie drugie miało na celu poznanie, czy od czasu wejścia Polski do UE, ankietowani korzystali z wyjazdów do krajów członkowskich. Wśród badanych 92 osób była poza granicami Polski, a 59 nie miała takiej okazji. Dokładne dane ilustruje tabela i wykres.


Tabela 2- korzystanie z wyjazdów do krajów członkowskich

Czy od czasu wejścia Polski do UE, korzystałeś z wyjazdów do krajów członkowskich? Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 92 61%
Nie 59 39%
Źródło: opracowanie własne


W pytaniu trzecim zadano pytanie, czy przejazd przez granicę sprawił jakieś problemy. Najmniej badanych - 46 osób uważa, że przejazd był problemem, natomiast 110 twierdzi że nie był. Dokładne wyniki przedstawia tabela i wykres.


Tabela 3- problemy przekroczenia granicy

Czy przejazd przez granicę sprawiał jakieś problemy? Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 46 29%
Nie 110 71%
Źródło: opracowanie własne


W punkcie czwartym zadano pytanie, czy wg społeczności radomskiej Strefa Schengen jest pozytywnym czy negatywnym aspektem bycia obywatelem UE. 120 ankietowanych uważa, że to pozytywny aspekt, zaś 31 negatywny. Dokładne dane przedstawia poniższa tabela oraz wykres.


Tabela 4- Strefa Schengen- pozytywnym czy negatywnym aspektem bycia obywatelem UE?

Według Ciebie Strefa Schengen jest pozytywnym czy negatywnym aspektem bycia obywatelem UE? Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Pozytywny 120 79%
Negatywny 31 21%
Źródło: opracowanie własne


Pytanie piąte dotyczyło w jaki sposób radomianie odczuwają swobodę przepływu osób, towarów i usług poprzez zniesienie barier granicznych? Dokładne dane przedstawia końcowa analiza.


W pytaniu szóstym zapytaliśmy o to czy wprowadzenie Strefy Schengen jest ułatwieniem dla rynku turystycznego? 120 osób twierdzi że tak, zaś zaledwie 31 twierdzi że nie. Dokładne dane przedstawia poniższa tabela oraz wykres.


Tabela 5- Strefa Schengen- ułatwieniem dla rynku turystycznego?

Czy wprowadzenie Strefy Schengen jest ułatwieniem dla rynku turystycznego?
Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 120 79%
Nie 31 21%
Źródło: opracowanie własne


Pytanie siódme brzmi: czy wprowadzenie Strefy Schengen wpłynęło na decyzje dotyczące wyjazdów? (czy badani korzystają z usług turystycznych, czy na własną rękę planują wyjazdy?). Tak odpowiedzi było- 60, nie- 91. Graficzny wynik ankiety ilustruje poniższa tabela i wykres.
Tabela 6- Wpływ Schengen na wyjazdy turystyczne

Czy wprowadzenie Strefy Schengen wpłynęło na Twoje decyzje dot. wyjazdów? (Czy korzystasz z usług turystycznych, czy na własną rękę planujesz wyjazdy?)
Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 60 40%
Nie 91 60%
Źródło: opracowanie własne


W pytaniu ósmym zapytano, czy według ankietowanej społeczności Strefa Schengen powinna poszerzyć swoje granice? Większość bo aż 77% twierdzi, że tak, natomiast 23% opowiada się że nie. Tabela i wykres dokładnie przedstawiają wyniki badań.

Tabela 7- poszerzenie granic strefy Schengen


Według Ciebie Strefa Schengen powinna poszerzyć swoje granice?
Ilość odpowiedzi Wartość procentowa %
Tak 117 77%
Nie 34 23%
Źródło: opracowanie własneWNIOSKI OGÓLNE

Strefa Schengen jest obszarem, na którym stosowane są ujednolicone zasady dotyczące między innymi ochrony granic państwowych, ochrony danych osobowych każdego obywatela, współpracy między służbami policyjnymi państw sygnatariuszy (systemu informacyjnego) czy też wydawania wiz cudzoziemcom[2]. Jednakże jak wiadomo zawsze są dwie strony medalu. Tak dzieje się również w przypadku Strefy Schengen- pomimo wyraźnych zalet, posiada także pewne wady.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, Schengen jest powszechnie znanym pojęciem. Aż 77% ankietowanych zetknęło się z powyższą definicją, która najbardziej kojarzona jest ze zniesieniem barier granicznych. Jeszcze do niedawna ludzie musieli wyczekiwać w kolejce na granicy, a wszelkie formalności trwały bardzo długo. Obecnie dzięki Strefie Schengen, nie ma kontroli granicznych, tudzież ułatwiony jest ruch samochodowy. Przejazd odbywa się szybko i sprawnie, stąd też coraz więcej obywateli korzysta z wyjazdów do krajów członkowskich. Ponad połowa badanych stwierdziła, iż była poza granicami Polski i aż 71% przyznało, że przejazd przez granice państwa był bezproblemowy. Schengen stanowi pewien rodzaj wygody a zarazem ułatwienia dla rynku turystycznego.
Strefa Schengen jest bardzo ważnym aspektem w życiu każdego Europejczyka. 79% ankietowanych uznało, iż przystąpienie Polski do Schengen jest jak najbardziej pozytywnym krokiem w przyszłość. Jak wiadomo, coraz więcej młodych ludzi- studentów wyjeżdża za granicę w celach edukacyjnych, jest również swobodny przepływ towarów czy też usług.
Jednakże Schengen to nie tylko liczne zalety, dodatnie strony. Schengen oznacza także pewne wady, defekty. Niewielki odsetek społeczeństwa wyraża swoje niezadowolenie względem strefy Schengen. Według ankietowanych Schengen przyczyniła się do wzrostu bezrobocia. Wynika to ze spadku obrotów, kantorów, targowisk, wszelkich punktów handlowych i gastronomicznych skupiających się przy Wschodniej Granicy. Ponadto obywatele skarżą się na wysokie opłaty oraz zaostrzenie procedur wydawania wiz.
Pomimo nielicznych wad, Schengen stanowi istotny aspekt dla społeczeństwa polskiego. Jest symbolem zgody i jedności. Bo przecież teraz Europa stała się jednym, wielkim „państwem”, „krajem”, w którym nie ma granic, i to nie tylko granic państwowych, ale również tych wśród ludzi.
Ponadto rynek turystyczny według ankietowanych również posiada pozytywne aspekty, które składają się bezpośrednio na wszelkie formalności związane z wyjazdami poza granice danego państwa wchodzącego w skład Strefy. Najważniejszym dla zapytanych osób było brak kontroli granicznych oraz brak posiadania paszportów do przekroczenia ich. W znacznym stopniu Schengen poprawiła rynek turystyczny, powodując że ludzie chętniej wybierają się do innych państw, nie tylko w celach turystycznych, ale i w celu znalezienia pracy, bycia z rodziną itp.
117/34 ankietowanych, uważa, że granice Strefy Schengen powinny być poszerzone, tworząc twór „na większą skalę”, gdyż korzyści wynikające z bycia obywatelem Strefy w znacznym stopniu przewyższają jej wady. Poszerzenie granic wiązałoby się z większym polem manewru na arenie międzynarodowej w aspektach kulturowych, transportowych, gospodarczych, ekonomicznych, politycznych czy turystycznych.


Autorki:
Katarzyna Romanowska- studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Dwukrotna stypendystka MNiSW, laureatka konkursów, m.in.: Primus Inter Pares- zajęcie III miejsca na Mazowszu (2012), uzyskanie tytułu Ekspert Dziennikarz(2011), dwukrotne wyróżnienie w Studenckim Noblu.
Marta Romanow- studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, absolwentka Pedagogiki, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, jak również Socjologii w Collegium Civitas w Warszawie. Czterokrotna stypendystka MNiSW, laureatka wielu konkursów, m.in. Primus Inter Pares- uzyskanie tytułu Ekspert Dziennikarz (2010), Studencki Nobel- zajęcie I miejsca na Mazowszu (2012), zajęcie II miejsca na Mazowszu (2011).1- Migrancki portal wiedzy, Co to jest strefa Schengen? http://www.migrapolis.pl/wizy-do-polski/603-co-to-jest-strefa-schengen.html
2- Drożdż Witold, Biuletyn Informacyjny, Polska w Strefie Schengen, MRR, Warszawa 2007

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.