X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16804

Projekt edukacyjny dla nauczania zintegrowanego "W baśniowej krainie"

PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO-

Autor: Kołat Aneta/ Prywatna SP nr 1 w Biedrusku k/Poznania
Temat: „W BAŚNIOWEJ KRAINIE”
Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013
Cele
1. Realizacja bieżącego materiału nauczania z wykorzystaniem twórczych metod pracy
2. Włączenie zabawy w tok lekcyjny
3. Przybliżenie treści baśni, bajek, legend i ich głównych bohaterów
4. Kształtowanie własnej osobowości poprzez naśladowanie cech charakteru pozytywnych bohaterów bajkowych
5. Doskonalenie twórczej pracy w zespole na rzecz całej społeczności
6. Przygotowanie się w toku całorocznej pracy do finału w postaci festynu rodzinnego
Spodziewane efekty
1. Wprowadzenie do klasy bohatera bajkowego
-nauka klasowej piosenki i okrzyku
- przygotowanie wystroju klasy i plakatu
2. Wykorzystanie morałów płynących z bajek do kształtowania odpowiednich postaw i nawyków
3. Dyscyplinowanie uczniów poprzez pozytywną rywalizację (wykorzystanie elementów musztry harcerskiej)
4. Realizacja licznych kart pracy zawierających treści edukacyjne
5. Rozwijanie własnych talentów poprzez udział w licznych konkursach przedmiotowych i tematycznych.

Tok pracy
Zdobywanie kolejnych poziomów realizacji projektu
Poziom 1
Poznaję bohatera mojej klasy. Będę razem z nim uczyć się i bawić. Organizuję kącik przyjaźni dla wprowadzonej postaci mojej klasy
- Uczniowie wspólnie wybierają postać z bajki czy też legendy (pogadanki, teksty źródłowe), która najbardziej odpowiada ich wyobrażeniom o bohaterze klasy.
- Na drzwiach sali dzieci wieszają plakat informujący o tym jaki bohater „króluje ” w danej klasie.
Przykład: Uczniowie IIB – są przyjaciółmi Ady i Grzesia, pacynek z książki opowiadającej o ich szkolnych perypetiach („Hura, idę do szkoły”)
- W klasie zostaje umieszczona magiczna skrzynia z której dzieci będą regularnie otrzymywały zadania od swoich bohaterów. Zadania wypływają z treści edukacyjnych i ich realizacja związana jest z wykorzystaniem metody gier i zabaw dydaktycznych.
- w sali bohater ma stworzone przez uczniów miejsce – np. w IIB pacynki stoją na biurku na specjalnych stojakach, a w każdy piątek wędrują do domów uczniów (każdorazowo do kogoś innego).
W ostatnim tygodniu września wszystkie klasy spotykają się i prezentują swoich bohaterów, piosenki, okrzyki i realizację początkowych zadań. W nagrodę otrzymują kolorowe chusty. Uczniowie będą je zakładać na wszystkie szkolne spotkania.

Do otwierania skrzyni służy magiczne hasło:
Raz dwa i trzy
Podnieśmy swoje ręce
Cztery , pięć i sześć
Oklasków jak najwięcej

Siedem , osiem , dziewięć
Magiczną skrzynię mamy
I na koniec dziesięć
Zadania wyciągamy

Poziom 2
Poznajemy otaczający świat – dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie.
Realizujemy zadania przygotowane przez bajkową postać:
- wychodzimy na spacery obserwując „królowanie” jesieni
- bierzemy udział w grzybobraniu
- zbieramy jesienne skarby
- tworzymy bukiety z liści
- samodzielnie przygotowujemy zdrowe śniadanie
- wykonujemy zadania edukacyjne , np. związane z liczeniem liści i kasztanów, pisaniem listu do p. Jesieni (klasa II i III), budowaniem jesiennego pałacu dla bohatera klasowego z figur geometrycznych, itd. Karty pracy wyciągamy z magicznej skrzyni.
W ostatnim tygodniu października klasa IIIA zaprasza na jesienne imieniny swojej klasy przy okazji których wszyscy prezentują wykonanie zadań minionego miesiąca.

Poziom 3
Wraz z przyjacielem klasowym pracuję nad sobą biorąc z niego dobry przykład.
Uczniowie każdej klasy czytają bajki czy też legendy związane ze swoimi bohaterem. Wyciągają wnioski z jego działań i wspólnie tworzą Klasowy Kodeks Postępowania. Kodeks zostaje przez wszystkich podpisany odciskiem palca i nosa w farbie oraz imiennie.
Przykład- uczniowie IIB czytają rozdziały pt: „Nie warto kłamać”, „Olimpiada sportowa” „Nie ma to jak zgoda” i „Nasze zwierzątko”. Z każdej z tych opowieści wypływa morał dla dzieci (warto pomagać, nie dokuczamy sobie, nie warto kłamać, zgoda buduje....)
W ostatnim tygodniu listopada na wspólnym spotkaniu (imieniny IIIB) dzieci prezentują swoje kodeksy i znajdują wspólne cechy.
W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel w toku działań edukacyjnych odwołuje się do kodeksu w trakcie omawiania zachowania swoich uczniów.

Poziom 4
Razem z klasowym bohaterem przygotowuję się do świąt Bożego Narodzenia.
Przygotowania do kiermaszu artykułów świątecznych
Uczniowie wykonują dekoracje i kartki świąteczne, które sprzedają na zorganizowanym przez siebie kiermaszu. Dochód ze sprzedaży zostaje przeznaczony na cele charytatywne.
Wszyscy biorą udział w dekorowaniu klasy, a klasy II przygotowują jasełka
Wspólnie zasiadamy do Wigilii klasowych samodzielnie przygotowując świąteczny stół
Wykonujemy zadania z kalendarza adwentowego (kalendarze wyciągamy z magicznej skrzyni)
Tuż przed świętami wszyscy spotykają się na świątecznych imieninach IIB, a przy okazji podsumowują dokonania „grudnia”
Poziom 5
Zapraszam bohatera klasowego do wspólnej zabawy na lekcji oraz na szkolny bal
-Nauka tańców karnawałowych i zapoznanie z kulturą tańca (ukłony, proszenie do tańca, podziękowanie).
-Wykonywanie zadań z karnawałowych kart pracy (np. projektowanie stroju dla klasowego bohatera)
-Wspólne przygotowywanie dekoracji sali balowej
- Przygotowywanie kostiumów- inspirowanie się wyglądem bohaterów bajkowych
- Radosna zabawa na balu – zapraszamy postacie z bajek

Poziom 6
Dbam o zdrowie, a dzięki wytrwałości w pracy uczestniczę w konkursach (recytatorskich i przedmiotowych)oraz poszerzam swoją wiedzę.
- realizacja wiosennych kart pracy z magicznej skrzyni (np.: rozpoznawanie wiosennych kwiatów, nazywanie ptaków przylatujących z ciepłych krajów, itd)
- uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i tematycznych (recytatorskich, plastycznych, muzycznych, itd)
- przygotowywanie się na przyjście wiosny (Obrzęd ludowy związany z Marzanną)
- doskonalenie nawyku (rozwijanie świadomości) zdrowego odżywiania w myśl hasła:

Wszyscy chłopcy i dziewczynki
Jedzą co dzień witaminki

- sprzątanie swojego otoczenia
- hartowanie ciała i ducha poprzez uprawianie sportu i stosowanie zasady fair play
Na przełomie marca i kwietnia uczniowie spotykają się na imieninach IIA i podsumowują swoje wiosenne osiągnięcia

Poziom 7
Jestem coraz starszy i coraz lepiej sobie radzę
- Wiosenny rajd rowerowy
- Przygotowania do festynu szkolnego pod hasłem „W bajkowej krainie” – parada bajek
- Doskonalenie umiejętności zdobytych w czasie całego roku szkolnego (w zależności od poziomu edukacji)
- Samodzielne wyciąganie wniosków z własnych działań. Odwołanie się do Klasowego Kodeksu Postępowania
- Przygotowanie do bezpiecznego spędzania czasu w czasie zielonej szkoły i na wakacjach
W czerwcu Klasa I organizuje swoje imieniny stwarzając innym okazję do całorocznego podsumowania pracy i wręczenia uczniom Dyplomów Honorowych Przyjaciół Bajek

W czasie realizacji projektu szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie twórczych metod pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę gier i zabaw dydaktycznych..
Na początku realizacji każdego poziomu osoba odpowiedzialna za projekt dostarcza wychowawcom szczegółowe zadania , których realizacja dotyczy kolejnego poziomu.


Źródła
Ludzie:
- nauczyciel, rodzice
Instytucje
-czasopisma, książki
- media – internet, telewizja
- biblioteka
Każdy z uczniów na początku roku szkolnego otrzymuje kartę realizacji zadań w której nauczyciel potwierdza (poprzez pieczątki i wpisy)wykonanie poszczególnych zadań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.