X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16501
Przesłano:
Dział: Logopedia

Raport z ewaluacji terapii logopedycznej

Raport z ewaluacji terapii logopedycznej
przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr1,
im. Janiny Porazińskiej, w Barlinku,
w roku szkolnym 2011/2012.

Ewaluacja terapii logopedycznej została przeprowadzona w Przedszkolu Miejskim nr1, im. Janiny Porazińskiej, w Barlinku, w roku szkolnym 2011/2012.

Celem ewaluacji było:

- pozyskanie informacji na temat poprawy mowy dzieci objętych terapią logopedyczną.

Ewaluacji zostały poddane dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które uczęszczały na terapię logopedyczną. Badaniami objęto 6 dzieci pięcioletnich, z dwóch grup przedszkolnych i 11 dzieci sześcioletnich z dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr1, im. Janiny Porazińskiej, w Barlinku, w roku szkolnym 2011/2012.

Celem badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie:

- W jakim zakresie dzieci poprawiły wymowę?

Główne wyniki badania mowy dzieci pięcio i sześcioletnich.

Przed przystąpieniem do badań przygotowałam odpowiednie narzędzie – kwestionariusz do badania mowy. Kwestionariusz ten znajduje się w aneksie. Kwestionariusz składa się z pięciu zadań dla pięciolatków i sześciolatków. Kwestionariusz został powiększony podczas badania mowy w maju-czerwcu o jedno dodatkowe zadanie nr 6 dla sześciolatków. ( Treść zadań – aneks nr 1 i aneks nr2 ) Badania mowy przeprowadziłam we wrześniu. Kolejne badania mowy przeprowadzone zostały w lutym przez koleżanki:
Katarzynę Wiesiołowską, Monikę Osenkowską, Anię Kucharską, Katarzynę Górniak, Alicję Szmigielską, Janinę Bojanowską.
Końcowe badania mowy zostały przeprowadzone w maju-czerwcu przez w/w koleżanki.

Z analizy danych wynika, że prawie wszystkie dzieci poprawiły wymowę głosek ciszących, syczących, szumiących, wszystkie dzieci poprawiły wymowę głosek: l, li, f, fi, w, wi, k, ki, g, gi a wymowę głoski r poprawiła połowa dzieci.
Dzieci potrafią samodzielnie i poprawnie budować zdania. Robią to chętnie. Nie robią błędów składniowych, potrafią poprawnie budować odpowiedzi. Jedno dziecko nie stara się budować pełnych zdań. Jedno dziecko potrzebuje podpowiedzi do konkretnych sytuacji pokazanych na ilustracji.

Przedstawię teraz uzyskane wyniki badań mowy w ujęciu procentowym.

Z analizy danych wynika, że uzyskane wyniki są w większości powyżej przeciętnej.
Z przeprowadzonych w maju 2012r. badań mowy wynika, że 100% dzieci nauczyło się na terapii logopedycznej poprawnie wymawiać głoski: k, ki g, gi, l, 93,3% dzieci nauczyło się na terapii logopedycznej poprawnie wymawiać głoski syczace: s, z, c, dz, a 6,7% dzieci wymawia je częściowo poprawnie, 90% dzieci nauczyło się na terapii logopedycznej poprawnie wymawiać głoski: f, fi, w, wi, 80% dzieci nauczyło się na terapii logopedycznej poprawnie wymawiać głoskę li, 76,9% dzieci nauczyło się poprawnie wymawiać głoski szumiące: sz ż cz dż, 12,3% dzieci wymawia je częściowo poprawnie, a 30,8% dzieci nie nauczyło się ich wymawiać, 40% dzieci nauczyło się poprawnie wymawiać głoski ciszące: ś ź ć dź, 46,7% dzieci wymawia je częściowo poprawnie, a 6,7% dzieci nie nauczyło się ich wymawiać. Najwięcej problemów sprawiła wymowa głoski r. 42% dzieci nauczyło się poprawnie wymawiać głoskę r, 8% dzieci wymawia je częściowo poprawnie, a 50% dzieci nie nauczyło się jej wymawiać. Dzieci nauczyły się wymawiać w/w głoski w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu ilustracji obrazkowych.
Analiza badań mowy przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011pozwala stwierdzić, że terapia logopedyczna jest skuteczna.

Wnioski do dalszej pracy.

1.Wzbogacenie metod pracy z dziećmi, które mają problemy z wymową głoski r.

Z wynikami badań mowy zapoznano Radę Pedagogiczną na radzie podsumowującej, dnia 28 czerwca 2012r. Członkowie Rady Pedagogicznej zapoznali się z wynikami badań mowy.


Opracowała - logopeda: mgr Marzena Gębusia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.