X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16465
Przesłano:
Dział: Artykuły

W jaki sposób poprawnie napisać CV?

CV stanowi pierwszy etap kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Pozwala czytającemu na wytworzenie pozytywnego obrazu naszej osoby jako kandydata i decyduje w dużym stopniu o zaproszeniu nas na rozmowę kwalifikacyjną.
Dobre CV powinno być krótkie i proste w formie. Najlepiej, gdyby zajęło jedną, maksymalnie dwie strony. Życiorys nie może obyć się bez kilku podstawowych elementów, takich jak dane osobowe, wykształcenie i doświadczenie. Warto, aby zawierało także dodatkowe: znajomość języków obcych, szkolenia, zainteresowania i zdjęcie. Należy również umieścić formułę, w której wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Składniki CV
Nagłówek- Na górze strony trzeba napisać CV lub ładniej w rozwiniętej formie Curriculum Vitae.

Dane osobowe –Są to podstawowe dane personalne takie jak :imię i nazwisko, adres zamieszkania (stały lub tymczasowy), telefon kontaktowy (domowy, komórkowy), datę i miejsce urodzenia , adres e-maila (w tym miejscu należy uważać na luźno brzmiące nazwy, gdyż nie wyglądają one profesjonalnie, najlepiej mieć skrzynkę z nazwą imię.nazwisko@...) Można (ale nie trzeba) dopisać dodatkowe informacje jak: stan cywilny, obywatelstwo, narodowość.
Oprócz tego można wkleić swoje zdjęcie, które zwiększy zainteresowanie aplikacją. Pamiętać jednak należy, aby było ono aktualne i miało charakter formalny (aby nie było to np. zdjęcie z wakacji, czy wycięty fragment z jakiegoś zdjęcie grupowego).

Wykształcenie-W tym miejscu należy „pochwalić się” wszelkim wykształceniem, a zwłaszcza tym, które wiąże się z pracą na konkretnym stanowisku.
Ważne jest, aby ze względów praktycznych, informacje były przygotowane w określonym porządku – na początku ostatnia szkoła, na końcu – pierwsza.
Koniecznie trzeba wpisać takie informacje jak:
- daty rozpoczęcie i zakończenia studiów (szkół),
- nazwę uczelni (szkoły), nazwę wydziału (profil klasy), nazwę kierunku i nazwę uzyskanego tytułu – np. magister, inżynier, technik itd.
Dopuszczalne jest też zawarcie informacji o temacie pracy magisterskiej i ocenie końcowej, jednak tylko wtedy, gdy te informacje mogą pomóc.

Doświadczenie zawodowe
Należy zachować podobny układ jak w poprzedniej części – z lewej strony zakres dat, a z prawej twoje stanowisko, nazwa firmy lub realizowanego projektu. Pod nazwami stanowisk kryją się często bardzo różne zadania, dlatego należy wyszczególnić swój zakres obowiązków. Warto także dodać umiejętności, które wykorzystywałeś/aś lub swoje największe osiągnięcia.
Doświadczenie trzeba zamieścić chronologicznie zaczynając od najbardziej aktualnego lub tematycznie – zaczynając od najbardziej istotnego z perspektywy pracy, o którą się ubiegasz.

Szkolenia- udokumentowane uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach (warto podać nazwę firmy organizującej, czas trwania i nabyte umiejętności, uzyskanie certyfikaty). Należy zacząć od najbardziej aktualnej.

Znajomość języków obcych - Należy ocenić poziom znajomości języka. Wpisujemy również certyfikaty językowe.
Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacje -W tej części należy uwzględnić zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera) jak i miękkie (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.).
Zainteresowania-Można tutaj wpisać zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem.

Na końcu CV należy zawrzeć adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, np. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

Należy unikać błędów językowych ( ortograficznych, stylistycznych), skrótów, kłamstw co do naszego doświadczenia i umiejętności, używania 1 os. l.pojedynczej.

Bezpiecznie jest wysłać CV w formacie PDF oraz powinno być zapisane przy użyciu jednej czcionki, bez kolorów i zbędnej grafiki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.