X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16449
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konspekt zajęć z edukacji regionalnej "Wielcy elblążanie patronami ulic i skwerów Elbląga"

Konspekt zajęć z edukacji regionalnej
Czas zajęć: 45 min.
Temat: "Wielcy elblążanie patronami ulic i skwerów Elbląga"

Cele:
- przybliżenie uczniom problematyki związanej z najbliższym
otoczeniem: wielkimi elblążanami
- budzenie zainteresowania historią własnego regionu,
- kształtowanie emocjonalnego związku z regionem,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty lokalnej.

Metody: pogadanka, burza mózgów,

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, plan miasta Elbląga,
książki związane z historią Elbląga, interaktywna krzyżówka utworzona
w programie Hot potatos

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Przebieg lekcji:
I. Wprowadzenie:
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.
2. Nawiązanie do nazw ulic elbląskich i pytanie do uczniów z czym lub
z kim się one kojarzą.
3. Pytanie do uczniów kto może zostać patronem ulicy bądź skweru miejskiego.
4. Zapisanie tematu lekcji.
II. Rozwinięcie:
1. Praca z użyciem wizualizera- nauczyciel wymienia nazwy ulic
związane z wybitnymi elblążanami, a uczniowie szukają ich lokalizacji na ekranie. Nauczyciel charakteryzuje sylwetkę patrona. Do potrzeb lekcji omówiono sylwetki: Jana Bażyńskiego, Wawrzyńca Pilgrima, Jana Amosa Komeńskiego, Jana Myliusa, Henryka Nitschmanna, Zbyszka Godlewskiego, Waldemara Rebinina, Andrzeja Klimuszki, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Ferdynanda Schichaua, Marcina Sawicza.
2. Poszczególne omówienia obrazowano wyświetlaniem przez wizualizer ilustracji z książek.
3. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej w celu utrwalenia przedstawionych postaci.
III. Podsumowanie:
1.Wyświetlenie krzyżówki nt. postaci związanych z nazwami ulic Elbląga i wspólne rozwiązanie jej.
2. Zadanie domowe: Napisz od czego lub kogo pochodzi nazwa ulicy, na której mieszkasz.

Bibliografia:
1. Katarzyna Panimasz, Elbląg. Historia i dziedzictwo. Podręcznik do gimnazjum, Elbląg 2006
2. Marian Pawlak, Z dziejów świetności Gimnazjum Elbląskiego w epoce Odrodzenia i Baroku, Gdańsk 1985
3. Andrzej Groth, Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1583- 1628, Gdańsk 1986
4.Historia Elbląga. Tom II, część 2 (1626- 1772) pod red. Andrzeja Grota, Gdańsk 1997
5. Historia Elbląga. Tom I (do 1446r.) pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grota, Gdańsk 1993
6. Stanisław Gierszewski, Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1988
7. Grzegorz Baranowski, Ulice Elbląga, Gdańsk 1990
8. Andrzej Władysław Sobociński, Życie polityczne w Elblągu w latach 1945- 1948, Gdańsk 1989
9. Z dziejów Elbląga, Pr. zb. pod red. Kazimierza Czarnockiego, Elbląg 1956

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.