X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16411
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji informatyki dla klasy I gimnazjum - zastosowanie OK: Znaczenie komputera we współczesnym świecie. Korzyści i zagrożenia

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI – KLASA I GIMNAZJUM
ZASTOSOWANIE OK.

Jednostka tematyczna: BUDOWA I ZNACZENIE KOMPUTERA.

TEMAT: Znaczenie komputera we współczesnym świecie. Korzyści i zagrożenia.

CELE LEKCJI:

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z rozwojem technologii komputerowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń wie:
- jakie korzyści daje ciągły rozwój techniki komputerowej;
- jakie są kierunki rozwoju komputerów oraz w jakim kierunku ewaluować będą sieci komputerowe;
- jakie aspekty społeczne wynikają z rozwoju zastosowań komputerów;
- jakie są zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera.
Uczeń umie:
- podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat rozwoju komputerów;
- wymienić zasady wykorzystywania komputera zgodnie z prawem;
- podać pozytywne i negatywne skutki zastosowań komputerów.
Uczeń rozumie:
- konieczność poszanowania poufności danych oraz cudzych dóbr intelektualnych;
- że rozwój komputeryzacji oprócz korzyści niesie też pewne zagrożenia;
- potrzebę stosowania netykiety podczas korzystania z sieci;
- czym tak naprawdę zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym świecie.
Cele wychowawcze:
- uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania zasad, które gwarantują bezpieczną, wygodną i przyjemną pracę z komputerem.;
- prowadzenie zajęcia tak, aby uczniowie zrozumieli jaki wpływ ma rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zachowania społeczne;
- uświadomienie uczniom, że stosowanie nowoczesnych technologii może stanowić zagrożenia uzależniania się ludzi od nich.
Cele w rozumieniu ucznia:
- poznasz jakie znaczenie odgrywa komputer oraz rozwój komputeryzacji we współczesnym świecie;
- nauczysz się rozpoznawać nie tylko pozytywne aspekty pracy z komputerem, ale także zagrożenia jakie mogą się pojawić;
- poznasz zasady savoir – vivru(czyli netykiety) podczas pracy z komputerem.
Metody nauczania: pogadanka, „burza mózgów”, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia.
Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu, podręcznik.
Pytania kluczowe:
- Jak wyglądałby współczesny świat bez komputerów i dostępu do Internetu?
- Jakie zagrożenia wynikają z korzystania z komputera?
„Nacobezu”:
- rozumienie roli, jaką odgrywają komputery i komputeryzacja we współczesnym świecie;
- umiejętne korzystanie z komputera i jego oprogramowania;
- stosowanie się do zasad nietykiety podczas pracy z komputerem;
- w jaki sposób uczeń rozumie korzyści i zagrożenia płynące z zastosowania komputera w codziennej pracy.

PRZEBIEG LEKCJI:

I. FAZA WSTĘPNA.

- Powitanie uczniów.
- Pogadanka na temat rozwoju techniki komputerowej oraz zastosowania komputera we współczesnym świecie.
- Podanie celów lekcji:
*ogólnych;
*szczegółowych;
*w języku ucznia.

II. FAZA REALIZACYJNA.

- „BURZA MÓZGÓW”. Nauczyciel dzieli tablicę na dwie części. W pierwszej części uczniowie zapisują wypracowane za pomocą burzy mózgów korzyści, w drugiej części zapisują w podobny sposób wypracowane przez klasę zagrożenia jakie niesie za sobą rozwój komputeryzacji. Po wyczerpaniu pomysłów lista zostaje zamknięta (nauczyciel nie komentuje zapisów).

- PRACA W GRUPACH. Uczniowie dzielą się na cztery grupy. Poszczególne grupy pracują nad następującymi zagadnieniami:
*Jakie korzyści daje nam korzystanie komputera?
*Jakie zagrożenie stanowi komputer?
*Wyszukanie przykładów zalet korzystania z komputera, które zdaniem użytkownika stanowią ewidentne walory a mimo to mogą Stanowić pewne ryzyko - być pułapką.
*Gdzie można znaleźć informacje na temat zagrożeń i ich przeciwdziałaniu.
Podczas wykonywania pracy uczniowie zapisują zgromadzone wiadomości w utworzonym przez siebie pliku, który następnie porządkują tak, aby przekazać go innym uczniom.
Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel podaje uczniom „nacobezu”.

- SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPACH.
Uczniowie kolejno zdają relacje z wyników swojej pracy, posługując się przygotowanymi notatkami.

- DYSKUSJA.
Prowadzący zachęca uczniów do dyskusji na temat: „Jak korzystać z komputera tak, by w pełni wykorzystywać jego zalety i aby unikać zagrożeń”. Po dyskusji nauczyciel podsumowuje pomysły uczniów, wskazuje na ciekawe i pomysłowe rozwiązania. Następnie przechodzi do zapisu na tablicy, którego dokonali uczniowie na początku lekcji podczas „burzy mózgów”. Uczniowie ponownie odczytują zapisy i dokonują korekty oraz uzupełniają zapisy.

III. FAZA PODSUMOWUJĄCA.
Nauczyciel podsumowuje zebrane wnioski, zwracając uwagę na fakt, iż korzyści płynące z zastosowania komputera same w sobie nie stanowią zagrożeń. Istnieje jednak „drugie oblicze”. W pewnych okolicznościach, w pewnym momencie,to co było zaletą może być zagrożeniem. Nauczyciel stara się tak prowadzić zajęcia, aby uwrażliwić uczniów na myślenie i autorefleksję związaną z korzystaniem z komputera.

IV. INFORMACJA ZWROTNA.
*Nauczyciela do ucznia: Komentarz nauczyciela podkreślający dobre strony wykonanej pracy, oraz tych etapów ich pracy, które były poprawne. Przekazanie konkretnych wskazówek co należy zmienić, aby poprawić błędy (uczniowie mogą sami zaproponować sposób, jeżeli mają z tym problemy nauczyciel może podsunąć im kilka propozycji).
*Ucznia dla nauczyciela: Uczeń wypowiada się na temat: co mu pomogło, a co sprawiało problemy podczas zbierania i porządkowania informacji (nauczyciel otrzymuje informację co w przyszłości zmienić).

V. OCENA KOLEŻEŃSKA.
- Uczniowie recenzują pracę kolegów zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. W ten sposób uczniowie bardzo szybko mają informację zwrotną na temat wykonanej pracy.
- Uczniowie sami uczą się wzajemnie od siebie, ponieważ niejednokrotnie podczas oceniania pracy kolegów zwracają uwagę na sprawy, które sami pominęli w swojej pracy.

VI. SAMOOCENA UCZNIÓW.
- Zastosowanie metody: „kosz i walizka”. Nauczyciel rysuje na tablicy kosz i walizkę. Uczniowie otrzymują karteczki na jednej wpisują to, co chcieliby zapamiętać, a na drugiej to, co wydaje im się zbędne. Wychodząc z klasy przyklejają karteczki w walizce i w koszu (dzięki temu nauczyciel dowiaduje się, czego uczniowie nauczyli się na lekcji i czy sposób przedstawienia był korzystny dla uczniów).

VII. ZAKOŃCZENIE LEKCJI.
*Próba odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe.

Podczas opracowania konspektu wykorzystano następujące źródła:
*Podręcznik J. Pańczyk „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.” Wyd. Helion i poradnik metodyczny autorstwa Jolanty Pańczyk.
*Cele podstawy programowej.
*Ogólnodostępne strony internetowe, między innymi:
^https://www.ceo.org.pl/ok/skarbiec-ok/inspiracje;
^http://www.wspi.pl
^http://z3.frix.pl
^http://www.um.gliwice.pl/bip/pub/pliki/GFO2-Ocenianie kształtujące, które pomaga uczyć się uczyć.pdf

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.