X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16345
Przesłano:

Scenariusz zajęcia terapeutycznego

Scenariusz zajęcia terapeutycznego

Dziecko: 4 lata ( rozpoznanie: Mózgowe Porażenie Dziecięce)

Data:
Prowadząca:

Miejsce zajęć: sala terapeutyczna, łazienka

Czas trwania zajęć: 20 minut.

Temat: „Pamiętaj o myciu rąk”

Cele ogólne:

W ramach realizacji podstawy programowej i indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego:
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 2/1
- wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
(stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych), 12
- rozwijanie umiejętności rozumienia sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków- piktogramów 14/7
- rozwijanie umiejętności grupowania obiektów w sensowny sposób- według przeznaczenia 4/2
Cele operacyjne:
Dziecko:
- z uwagą ogląda bajkę,
- wskazuje na ilustracjach czynności po których i przed którymi konieczne jest umycie rąk,
- rozróżnia pomieszczenia domowe, wskazuje łazienkę jako pomieszczenie, w którym myje się ręce,
- wyodrębnia spośród wielu przedmiotów, te które służą do mycia rąk
- układa piktogramy przedstawiające etapy mycia rąk według odpowiedniej kolejności,
- myje ręce, zachowując kolejność wykonywania czynności,
- reaguje ruchem na przerwę w muzyce,

Metody pracy: słowna, praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracje, piktogramy, przedmioty : mydło, ręcznik, szczoteczka, talerz, widelec, czapka, płyta DVD z nagraniem bajki pt. „Kitty myj ręce”, laptop, płyta z nagraniem piosenki Domisiów „Przedjedzeniowa piosenka o myciu rąk”

Przebieg zajęcia:

1 . Przywitanie się z dzieckiem.

2. Zachęcenie dziewczynki do obejrzenia krótkiej bajki na temat mycia rąk. Obejrzenie przez dziecko bajki. Rozmowa z dziewczynką na temat bajki:
- czy Kitty dobrze zrobiła, że nie umyła rąk po zabawie?
- czy Kitty powinna umyć ręce?
- czy nauczymy Kitty myć ręce?

3. „Kiedy myjemy ręce?”- wybieranie spośród wielu obrazków , ilustracji przedstawiających czynności wskazujące na umycie rąk. Utworzenie z wybranych ilustracji plakatu,
pt. „Kiedy myjemy ręce?”

4. „Gdzie myjemy ręce?”- wskazanie łazienki wśród ilustracji pomieszczeń domowych-
w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie :”Gdzie myjemy ręce?”

5. „ Jakie przedmioty są potrzebne do umycia rąk?”- zabawa muzyczno- ruchowa; dziecko na przerwę w muzyce, wybiera spośród wielu rozłożonych na podłodze przedmiotów, te które są potrzebne do mycia rąk: (mydło, ręcznik, szczoteczka)

6. „ Jak myjemy ręce?- zabawa w łazience .Ułożenie piktogramów przedstawiających etapy mycia rąk w odpowiedniej kolejności. Dziecko podaje odpowiednie piktogramy, nauczyciel zaczepia je nad umywalką.
„Myjemy ręce”- umycie rąk przez dziewczynkę z zachowaniem kolejności poszczególnych etapów.

7. „Czy Kitty umyła ręce?”- obejrzenie drugiej części bajki.

8. Podsumowanie zajęcia. Pochwalenie dziecka.
Dziecko ocenia zajęcia poprzez wybranie buzi uśmiechniętej, bądź smutnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.