X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 16343
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dbam o zdrowie. Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie „Misie” z dnia 18.05.2012 r pod tytułem „Dbam o zdrowie”
Cele:
- dziecko zna zasady zdrowego odżywiania się
- dziecko klasyfikuje żywność na zdrową oraz niesprzyjającą zdrowiu
- dziecko zna sposoby dbania o swoje zdrowie i kondycje fizyczną
- dziecko potrafi współdziałać w parach, w zespole
- dziecko dzieli słowa na sylaby
- dziecko określa liczbę sylab w słowie,
- dziecko wyodrębnia głoskę w nagłosie
- dziecko dobiera identyczne podpisy
- - dziecko orientuje się w przestrzeni: góra, dół, w lewo, w prawo

Wykorzystywane metody:
- manipulowanie materiałem dydaktycznym;
- samodzielna działalność dziecka;
- pokaz nauczyciela;

Formy pracy:
- indywidualna;
- grupowa;
- zespołowa

Środki dydaktyczne:
- magnetofon
- płyta CD „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”
- tablica
- mazaki
- zagadki do krzyżówki
-napisy do obrazów z podpisami, obrazki z podpisami,
- pojemniki po produktach zdrowej i niezdrowej żywności (mleko, woda, sok, jabłko, czekolada, cukierki, itp.)
- kartoniki ze zdaniami
- hula – hop
- produkty do zrobienia kanapek i koreczków
- dyplomy

Podstawa programowa:
1.1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w przedszkolu
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach Życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
2.1) umie poprawnie umyć się
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
4)dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
3.1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4.1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
5.1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w sali
6. 1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
8. 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
10.3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
13.1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby
14. 2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem
6) dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
15. 2) zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. lekarza

Przebieg:
1. Zabawa ze śpiewem „Całuski”
2. Rozwiązywanie krzyżówki o tematyce zdrowotnej (hasło: ZDROWIE)
3. „Burza mózgów” na temat zachowań sprzyjających i nie sprzyjających zdrowiu.
4. „Zagubione podpisy” - dopasowywanie napisów do obrazków z podpisami, dzielenie wyrazów na sylaby, określanie ilości sylab.
5. „Ruch to zdrowie” – utrwalenie kierunków oraz orientacji w przestrzeni (do przodu, do tyłu, w prawo w lewo) podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
6. „Udane zakupy” – nazywanie przedmiotów dotyczących zdrowia znajdujących się w koszyku z zakupami, określanie pierwszej głoski przedmiotu.
7. „Policz ile” – przeliczanie na palcach słów w usłyszanych w zdaniu dotyczącym zdrowia i higieny.
8. „Witaminki do koszyczka” – przeliczanie w zakresie pięciu, ustawianie się w kołach zgodnie z podaną liczbą.
9. „Zdrowe i smaczne śniadanie” – wykonanie w zespołach kanapek oraz koreczków.
10. Wręczenie dyplomów za prezentowaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu tematyki zdrowotnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.