X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16325
Przesłano:
Dział: Języki obce

Do you like circuses? Scenariusz lekcji jęz. angielskiego z podręcznikiem Exam Challenges 2 i multimediów

Scenariusz lekcji języka angielskiego
z Exam Challenges 2

Temat lekcji: Do you like circuses?
Data:05.03.2012
Nauczyciel: Monika Wojtkiewicz
Klasa: 2e

Cele główne:
1. Realizacja tematu z nowej podstawy programowej: Kultura
2. Rozwijanie umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych (rozumienie tekstu – Standard 3).
Cele szczegółowe:
1. -Utrwalanie słownictwa: artyści.
2. - Wprowadzenie nowego słownictwa: sztuka cyrkowa.
3. - Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu oraz wyszukiwania informacji w tekście.
4. - Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym: wyrażanie opinii i preferencji.

Formy pracy:
• praca z całą grupa
• - praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna
• - praca w parach
Pomoce dydaktyczne:
• Podręcznik Exam Challenges 2,
• tablica multimedialna,
• komputer,
• oprogramowanie do podręcznika,
• film,
• kopie z ćwiczeniem do filmu zes trony internetowej http://www.pearsonlongman.com/challenges/.

Etap lekcji I : Wprowadzenie do tematu lekcji

Rodzaj ćwiczenia:
• Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji- odpowiedz ucznia oparta o ćwiczenia zawarte w programie multimedialnym do podręcznika Exam Challenges 2- Zad. str 71 ,Zad. Str. 75.
• Krótka rozmowa z klasą dotycząca cyrku i artystów cyrkowych.
Przeprowadzenie:
Uczniowie wyrażają swoje opinie, preferencje na temat cyrku.
Odpowiadają na pytania najpierw pracując w parach, a następnie na forum klasy.
Pomoce dydaktyczne
Kserokopie- exercise 1, tablica multimedialna

Etap lekcji II: Utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji
Rodzaj ćwiczenia:
• Ćwiczenie utrwalające nazwy artystów
Przeprowadzenie:
Uczniowie oglądają krótki film promocyjny Cyrku Oz, pozyskany z zasobów Youtube. Ich zadaniem jest wypisanie artystów, którzy biorą udział w pokazie przedstawionym na filmie.
Jeden z uczniów wypisuje odpowiedzi na tablicy.
Pomoce dydaktyczne:
CD z nagraniem promocyjnym Cyrku Oz, tablica multimedialna

Etap lekcji III: Praca z tekstem
1. Rodzaj ćwiczenia: Czytanie i słuchanie w celu ogólnego zrozumienia tekstu
Przeprowadzenie:
Uczniowie śledzą tekst na temat Cyrku Oz wyszukując odpowiedzi na pytania zawarte w zadaniu 2.
Następnie wykonują zadanie typu Prawda/Fałsz sprawdzające ogólne rozumienie tekstu.
Pomoce dydaktyczne: Kserokopia, zadanie 2; Podręcznik str.78 zad.2; Oprogramowanie do podręcznika Exam Challenges 2.
2. Rodzaj ćwiczenia: Czytanie szczegółowe
Przeprowadzenie:
Uczniowie wyszukują w tekście szczegółowe informacje:
- pokazy sztuki cyrkowej,
- imiona artystów.
Wykonują zad. 4, a następnie sprawdzają swoje odpowiedzi z tablicą multimedialną.
Pomoce dydaktyczne: Podręcznik str. 79, zadanie 4.

Etap lekcji IV: Ćwiczenie kontynuacyjne
Rodzaj ćwiczenia: Wprowadzenie słownictwa: Sztuka cyrkowa
Przeprowadzenie:
Uczniowie ponownie oglądają film. Tym razem jednak wykonują zadanie wielokrotnego wyboru dotyczące czynności, które wykonują artyści podczas pokazu.
Pomoce dydaktyczne Film promocyjny Cyrku Oz, tablica multimedialna

Etap lekcji V: Podsumowanie
Rodzaj ćwiczenia: Dyskusja na temat Cyrku Oz.
Przeprowadzenie:
Uczniowie odpowiadają na pytania podsumowujące czytankę oraz film promocyjny, najpierw w parach, a następnie na forum klasy.
Pomoce dydaktyczne: Kserokopie – exercise 2

STUDENT PAGE 1
EXERCISE 1 - PAIR WORK
1. Do you like circuses?
2. Did you go to a circus as a child?
3. How many times have you been to a circus?
4. When was it?
5. Did you enjoy it? Why/ Why not?
6. Which of the circus performers did you like most?

Useful Language:

In my opinion,........
I think.......
I quite / really like........
I don’t like...................
I don’t mind......................
I went to a circus last summer / year / two years ago
I’ve been to a circus once / twice / three times /many times

EXERCISE 2 - Find answer to the questions in the text.
1. Why is the circus ‘alternative’?
2. Where did the circus start?
3. Are there any animals in the circus?
4. Is it funny and exciting?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.