X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16215
Przesłano:

Sporty zimowe. Scenariusz zajęć otwartych w klasie II integracyjnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W KLASIE 2 b INTEGRACYJNEJ
BLOK TEMATYCZNY; SPORTY I ZABAWY ZIMOWE.
TEMAT DNIA: SPORTY ZIMOWE.
Rozmowa na temat zimowych igrzysk olimpijskich. Rozpoznawanie i nazywanie zimowych dyscyplin sportowych. Przyporządkowywanie przymiotników do rzeczowników. Śpiewanie piosenki pt. „Ruch, ruch, ruch”. Mnożenie liczb w zakresie 20. Kolorowanie postaci narciarza.
CEL GŁÓWNY;
- poznanie sportów zimowych.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- wskazać znane dyscypliny sportowe uprawiane zimą,
- wypowiadać się pełnymi zdaniami na podany temat,
- Dawid, Jaś odpowiada zdaniem na pytanie,
- uzupełniać poprawnie tekst z lukami lub układać zdania z rozsypanki
wyrazowej,
- dobierać przymiotniki do rzeczowników,
- mnożyć w zakresie 20,
- śpiewać poznane piosenki,
- wykonać zadanie plastyczne,
- uważnie słuchać wypowiedzi kolegów,
- dbać o własne bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie gości.

2.Zabawa słowna „Łańcuch skojarzeń”.
Dzieci stoją w kręgu. N. rozdaje kartoniki z wyrazami związanymi z zimą. Prosi o dokończenie zdań:
Rzeczowniki to nazwy ............ Odpowiadają na pytania ......................
Przymiotniki określają ............... Odpowiadają na pytania ...................
Następnie każde dziecko czyta swój wyraz i dobiera do niego przymiotnik np. śnieg - biały, bałwan – duży itd.
DAWID, JAŚ – proste wyrazy.

3.Rozwiązywanie problemu :Olimpiada zimowa”.
N. umieszcza na tablicy napis - ciąg liter np. OŚLIĆMPIŃADAŚZIŹMŚOWĆAN.
Dzieci wykreślają spółgłoski miękkie z kreską –ć, ś, ń, ź, czytają hasło z pozostałych liter „Olimpiada zimowa”. N. zadaje pytania:
- Z czym kojarzy wam się to hasło?
- Co to jest olimpiada?
- Jakie znacie symbole olimpijskie?
N. uzupełnia wiedzę uczniów wyświetlając informacje na temat olimpiady zimowej w prezentacji multimedialnej. Wybrane dziecko czyta: Zimowe igrzyska olimpijskie to międzynarodowe zawody sportowe, organizowane co 4 lata przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Należą do jednych z największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na olimpiadzie jest uznawane przez sportowców za największe osiągnięcie sportowe.
Poznawanie symboliki olimpijskiej – pięciu kół splecionych ze sobą. Każde z nich jest w innym kolorze: na górze niebieskie, czarne i czerwone, na dole żółte i zielone. Są one elementem flagi olimpijskiej. Karta olimpijska mówi, że „ reprezentują one unię pięciu kontynentów i sportowców całego świata”. Nieoficjalnie mówi się, że kolor niebieski oznacza Europę, czerwony Amerykę, czarny – Afrykę, żółty Azję, zielony – Australię i Oceanię.

4.Śpiewanie piosenki: „Ruch, ruch, ruch”. ( płyta MAC klasa I cz.2)

5.Rozpoznawanie i nazywanie zimowych dyscyplin sportowych.
N. umieszcza na tablicy kartoniki z nazwami różnych dyscyplin sportowych np. gimnastyka artystyczna, hokej na lodzie, kajakarstwo, zapasy, bobsleje, piłka nożna, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, tenis, boks, narciarstwo, pływanie, snowboard, żeglarstwo, saneczkarstwo, kolarstwo, skoki narciarskie, judo, curling ( karling - zwany sportem „zamiataczy lodu” ). Dzieci czytają wyrazy i wybierają nazwy zimowych dyscyplin sportowych.
DAWID, JAŚ – czytają proste wyrazy: hokej, skoki.

6.Prezentacja sportów zimowych. Prezentacja wybranych dyscyplin sportowych. Głośne czytanie przez chętnych uczniów krótkich informacji o każdej dyscyplinie.
DAWID, JAŚ - rozpoznają i nazywają sporty zimowe na zdjęciach.

7.Praca zróżnicowana.
N. zadaje pytania:
- Czy wy uprawiacie sporty zimowe?
- O czym należy pamiętać podczas zabaw zimowych?
Układanie zdań o zabawach zimowych:
I grupa – uzupełnia tekst z lukami:
lubią, zjeżdżają, cieszą się, lepią, jeżdżą.
Nadeszła zima. Dzieci ................................. , że spadł śnieg. Jedne ................................... z górki na sankach, inne .......................... na nartach. Niektóre ........................... bałwana. Wszyscy ........................ te zabawy.
II grupa – układa zdania z rozsypanki wyrazowej.
Nadeszła zima.
Dzieci cieszą się , że spadł śnieg.
Jedne zjeżdżają z górki na sankach, inne jeżdżą na nartach.
Niektóre lepią bałwana.
Wszyscy lubią te zabawy.
DAWID, JAŚ – uzupełniają proste zdania z lukami.

9.Odczytanie zdań i wklejenie do zeszytów.

10. Zabawa ruchowa „Śniegowy walczyk”. ( płyta Klanzy ).
Dzieci w rytm melodii walczyka wykonują taniec z bibułą.

11. Mnożenie i w zakresie 20 – praca samodzielna.
Uczniowie wykonują zadanie 7 str. 15 w podręczniku „Razem w szkole” cz.6.
DAWID, JAŚ – mnożenie w zakresie 10 na konkretach.

12. Odczytanie działań i wyników.

13. Zadanie domowe – podręcznik ćw. 1 i 2 str. 5.

14. Podsumowanie zajęć:
- Jakie znacie dyscypliny sportowe?
- O czym należy pamiętać uprawiając sporty zimowe?
15. Dokonanie oceny swojej pracy i atrakcyjności zajęć - praca indywidualna ( uzupełnienie karty samooceny ).
Pokoloruj właściwą buźkę.
– „Jestem z siebie zadowolony/a”
– „Pracowałem/am dobrze”
– „Mogłem/am pracować lepiej”
Pokoloruj śnieżynkę.
• niebieski – „Zajęcia bardzo mi się podobały”
• żółty – „Zajęcia oceniam jako przeciętne”
• szary – „Zajęcia nie zainteresowały mnie”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.