X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16211
Przesłano:

Regulamin Miejskiego Turnieju Matemetycznego "Jeden z najlepszych"

MIEJSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH

„JEDEN Z NAJLEPSZYCH”

organizowany przez Szkołę Podstawową nr XXX w Rudzie Śląskiej.

REGULAMIN TURNIEJU MATEMATYCZNEGO
ROK SZKOLNY 20011/2012


I Cele TURNIEJU Matematycznego:

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
• prezentowanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów,
• umożliwienie stosowania wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
z życia codziennego,
• stwarzanie uczniom możliwości osiągania sukcesów oraz wykazania się wiedzą teoretyczną.


II Uczestnicy turnieju

Miejski Turniej Matematyczny przeznaczony jest dla uczniów klas piątych rudzkich szkół podstawowych.


III Organizacja i przebieg turnieju
1. Turniej jest dwuetapowy:
I ETAP – eliminacje,
II ETAP – turniej.

2. I ETAP – przeprowadzany jest w macierzystej szkole ucznia. Organizatorzy turnieju przesyłają
(na podane przez zgłoszoną szkołę konto mailowe) test z kartą odpowiedzi i schematem punktowania.
Szkolny opiekun konkursu jest zobowiązany przeprowadzić ten etap zgodnie z regulaminem konkursu oraz ocenić prace według podanego klucza oceniania. Listę uczniów wraz z wynikami należy przesłać do .... na adres: xxx. Osoba, która uzyska najlepszy wynik
w szkole zostaje zakwalifikowana do II etapu. (Jeżeli chęć udziału w turnieju wyrazi więcej niż 9 szkół, organizatorzy na terenie Szkoły Podstawowej nr XXX przeprowadzą dogrywkę w formie testu, którego zakres będzie obejmował materiał programowy z klas IV-VI szkoły podstawowej). Do dwóch tygodni od ostatnich rozgrywek, organizatorzy turnieju, zobowiązani są do poinformowania szkół, które z nich wezmą w nim udział oraz o jego wynikach. Do finału (II ETAPU) przechodzi po jednym uczniu z każdej ze szkół (łącznie 9 uczniów). W razie niedoboru uczniów dobierani są oni kolejno według najlepszych wyników za I etap.
Na konta tych szkół zostaną przesłane zagadnienia na kolejny etap turnieju.

3. II ETAP – Turniej.
I RUNDA: Uczestnik tego etapu musi wykazać się swoją teoretyczną wiedzą matematyczną. Turniej rozpoczyna 9 uczniów, którzy przeszli I ETAP. Każdy z nich ma po 2 szanse. Uczniowie kolejno odpowiadają na losowo wybrane pytanie zadawane przez prowadzącego (dwie rundy pytań). Brak prawidłowej odpowiedzi na oba pytania powoduje odpadnięcie z gry. Za jedną nieprawidłową odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Ci, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie, przechodzą dalej.

II RUNDA: Uczniowie, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, wskazują dowolnego zawodnika do następnego pytania. W tej rundzie każdy ma tyle szans, ile wyniósł z I rundy. Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie udzielił on dobrej odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania kolejnym uczniom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź. Po udzieleniu pierwszej dobrej odpowiedzi dany uczeń musi wskazać do następnego pytania zawodnika. Jeżeli wskazany uczeń nie odpowie prawidłowo, traci jedną szansę,
a wskazuje nadal uczeń, który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi.
II runda trwa do chwili, kiedy pozostaje trzech graczy.

III RUNDA: Do III rundy przechodzą trzej zawodnicy, którzy dostają po dwie nowe szanse.
Dwie nieprawidłowe odpowiedzi lub ich brak – powodują odpadnięcie z gry (utrata dwóch szans).

Runda III dzieli się na dwie części:
I część
Prowadzący zadaje pytania wszystkim graczom. Kto pierwszy się zgłosi i poprawnie odpowie na pytanie, otrzymuje dziesięć punktów. Zawodnicy mogą zgłaszać się podczas odczytywania pytania, jednak po zgłoszeniu się do odpowiedzi, prowadzący musi dokończyć prezentację pytania.
Zła odpowiedź lub jej brak po podniesieniu ręki – to strata szansy. Jeżeli żaden z graczy nie zgłosi się do odpowiedzi w ciągu trzech sekund od momentu zadania pytania – wówczas nikt nie traci szansy. Grający, który pierwszy odpowie dobrze na pytanie, rozpoczyna drugą część tej rundy.
II część
Uczniowie mogą wskazywać innych uczniów lub sami odpowiadać na pytania. Za dobrą odpowiedź otrzymują dziesięć punktów, a przy wskazaniu na siebie dwadzieścia punktów i możliwość dalszego odpowiadania lub wskazania dowolnego zawodnika. Za błędną odpowiedź lub jej brak w ustalonym czasie następuje strata jednej szansy i nadal wskazuje zawodnik, który uprzednio udzielił dobrej odpowiedzi. W przypadku gdy gracz wskazał na siebie i nie odpowiedział, prowadzący kieruje pytanie do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, gracz, który jej udzielił, ma znów możliwość wyboru – albo odpowiada sam, albo wskazuje innego zawodnika.
Gdy zostaje jeden uczeń (pozostali dwaj odpadli na skutek utraty trzech szans) odpowiada dalej, aż do wyczerpania pytań lub utraty pozostałych szans, uzyskując w ten sposób możliwość powiększenia swego dorobku punktowego. Za każdą zachowaną szansę po wyczerpaniu puli pytań dolicza się po dziesięć punktów. Wygrywa ten, który zgromadził najwięcej punktów. Jeżeli dwóch lub trzech zawodników po skończeniu się pytań ma tę samą liczbę punktów, organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia jednego zwycięzcy poprzez zadanie dodatkowych pytań.


IV Terminarz konkursu

1. Zgłoszenia szkół do wzięcia udziału w MIEJSKIM TURNIEJU MATEMATYCZNYM należy kierować do ... na adres xxx.
2. Do ... organizatorzy turnieju przesyłają na konta mailowe zgłoszonych szkół test
z kartą odpowiedzi i schematem punktowania.
3. W terminie - od momentu otrzymania testu do ... - należy przeprowadzić I etap (szkolny) według regulaminu konkursu.
4. Do ... należy przesłać na podany powyżej adres mailowy wyniki I części konkursu.
5. Jeżeli chęć udziału w turnieju wyrazi więcej niż 9 szkół, organizatorzy na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 przeprowadzą dogrywkę w formie testu . W tym samym dniu zostaną ogłoszone wyniki I etapu. Oraz przekazane zostaną uczniom zagadnienia na II etap (turniej).
6. ... o godz. ... w świetlicy szkolnej SP XXX przy ul. ... w Rudzie Śląskiej - odbędzie się II ETAP konkursu (TURNIEJ). Każda z zakwalifikowanych do tego etapu szkół może oprócz uczestnika zabrać ze sobą do 5 osób towarzyszących (uczniowie szkoły/ rodzice).

UWAGA! Termin II etapu może ulec zmianie. Uzależniony jest on bowiem od liczby zgłoszonych szkół. Organizatorzy na bieżąco będą informowali o zaistniałych zmianach.


V Zakres wymagań

I etap:
Konkurs - sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w szkole podstawowej.

II etap:
Turniej - obejmuje treści podstawowe znajdujące się w nowej podstawie programowej oraz treści ponadprogramowe w zakresie wymienionym w zagadnieniach do II etapu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.