X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16184
Przesłano:

Państwo pierwszych Piastów. Scenariusz lekcji historii w kl. IV z elementami oceniania kształtującego

Temat: Państwo pierwszych Piastów

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Ostatnio mówiliśmy o plemionach Słowiańskich, które osiedliły się między Odrą a Wisłą ok. V w. n. e.. Poznaliśmy również legendy o powstaniu państwa polskiego.

Cele lekcji:
1. Uczeń rozumie poznane pojęcia: Polanie, Piastowie, wiec, drużyna, chrzest.
2. Uczeń zna postać Mieszka I.
3. Uczeń pamięta datę chrztu Polski.
4. Uczeń potrafi wyjaśnić jak powstało państwo Polskie, wskazać na mapie jego terytorium w czasach pierwszych Piastów oraz omówić sposób jego organizacji.
5. Uczeń wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu dla Polski.

Cele lekcji w języku ucznia:
Po tej lekcji będziesz potrafił:
1. Wyjaśnić poznane pojęcia.
2. Podać imię pierwszego historycznego władcy Polski.
3. Podać datę chrztu Polski.
4. Wyjaśnić jak powstało państwo polskie, wskazać na mapie jego terytorium oraz omówić sposób jego organizacji.
5. Wyjaśnić znaczenie chrztu dla Polski.

Kluczowe pytanie dla ucznia:
1. Jakie znaczenie dla Polski miało panowanie Mieszka I.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Podręcznik, ćwiczenia, mapa ścienna, mapka w podręczniku, schemat dotyczący przyjęcia chrztu przez Polskę.


Przebieg lekcji:

1. Rekapitulacja wtórna.
2. Podanie tematu nowej lekcji i zapisanie go na tablicy.
3. Przypięcie do tablicy celów lekcji zapisanych w języku ucznia (załącznik nr 1) - NACOBEZU
4. Praca z podręcznikiem – organizacja państwa
- czytanie tekstu
- omówienie tekstu wspólnie z uczniami
- wyjaśnienie sposobu organizacji państwa
- wykonanie ćwiczeń
- sprawdzenie wykonanych ćwiczeń przez uczniów
5. Przypomnienie uczniom najważniejszych polskich plemion słowiańskich oraz dynastii rządzącej plemieniem Polan.
6. Omówienie powstania państwa Polskiego
- zjednoczenie plemion słowiańskich przez Mieszka
- Gniezno – pierwszą stolicą Polski
- wskazanie na mapie zasięgu nowego państwa
- wyjaśnienie pochodzenia nazwy Polska
7. Przyjęcie chrztu przez Polskę ( z wykorzystaniem schematu)
- przyczyny przyjęcia chrześcijaństwa
- prawdopodobne miejsce przyjęcia chrztu i ceremonia
8. Praca z podręcznikiem – znaczenie przyjęcia chrztu
- uczniowie odpowiadają na zadane pytanie po przeczytaniu wskazanego fragmentu
9. Wykonanie przez uczniów podanych ćwiczeń i sprawdzenie poprawności ich wykonania (informacja zwrotna).
10. Podsumowanie lekcji – zadanie pytania kluczowego, podanie przykładów przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.